Advanced nganluong integration guidetải về 488.43 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích488.43 Kb.
  1   2   3   4


NganLuong.vn – advance integration – version 3.1
ADVANCED NGANLUONG INTEGRATION GUIDE

version 3.1

Author: Nguyễn Cẩm Huế

Hà Nội, Feb 2017

TABLES OF DOCUMENTARY CHANGES

*A – Creat, M – edit, D – DeleteDate

Position

A*

M, D


Old version

Description

New version

author

2/2017

total

M

Version 3.1

Standardizing information connection

Version 3.1

Nguyễn Cẩm Huế


CONCEPTS, TERMINOLOGIES

Terms

define

NoteTABLE OF CONTENTS

I. Introduction 4

II. Proccess 4

a. Provided service Diagrams 4

b. Visual Descriptions 4

III. Function API 9

1. Live Enviroment 92. Test sandbox 9

c. Creat order Function 10

d. Check order Function 12

e. Additional Information 14

i. bank_code 14ii. error_code 16 1. : data
  data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
  data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
  data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
  data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
  data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
  data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
  data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
  data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương