Adobe aims to ease ajax programming The company will offer a free pre-release version of Spry, an ajax framework geared toward Web designerstải về 12.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích12.41 Kb.
#33495
NGUỒN

Địa chỉ URL:http://www.infoworld.com/article/06/05/10/78182_HNadobespry_1.html
Copy bài gốc:
Adobe aims to ease AJAX programming

The company will offer a free pre-release version of Spry , an AJAX framework geared toward Web designers
May 10, 2006 E-mail Printer Friendly Version
Adobe Systems on Thursday will debut technology intended to make AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) programming easier for Web designers.
The company will offer a free pre-release version of an AJAX framework called Spry. The Spry framework is HTML-centric and features a JavaScript library specifically oriented to Web designers, said Jennifer Taylor, senior product manager for Adobe's Dreamweaver products. Developed at Adobe Labs, the pre-release features data capabilities to incorporate XML into HTML documents using technologies such as HTML, Cascading Style Sheets, and a minimal amount of JavaScript.
Spry lets Web designers create AJAX-enabled Web pages without having to learn new languages or adopt a full programming model, Taylor said. "It's very lightweight and flexible," Taylor said. The framework can be used with Dreamweaver or any other Web authoring tool, according to Adobe.
"This was built out of a need we identified in the marketplace," Taylor said. As Adobe talked to Web designers, the company found they were interested in AJAX but that many existing frameworks were more oriented to existing programming skills. Frameworks such as Zimbra and Dojo were rich but required a deeper skill set than what Web designers have, Taylor said.
Spry features data capabilities that can be leveraged to build AJAX-enabled interfaces.
"Adobe is deliberately avoiding a new tag set," or imposing a full programming model to develop in AJAX, she said.
Massimo Foti, a freelance Web designer, Adobe Dreamweaver customer, and AJAX user, said Spry provides a reusable, flexible alternative to writing ad hoc routines to parse data stored in XML. Spry also emphasizes the dataset, Foti said.
"The first thing is that Spry put the dataset at the core of its architecture. It's the first AJAX framework that does this," Foti said in an e-mail.
The pre-release thus far lacks a widget framework; Adobe continues to work on an architecture for widgets.
Adobe does not see its Flash technology for Web applications as competitive with AJAX. "We see them as tools that leverage some of the same skills and provide different levels of functionality," said Todd Hay, director of platform marketing at Adobe.
The company is evaluating when it will offer Spry as a general release and will seek community feedback first. Adobe hopes eventually to monetize Spry by incorporating support for it into authoring tools such as Dreamweaver.
Spry: công cụ lập trình AJAX của Adobe
Hôm 11/5/2006 Adobe Systems “trình làng” công nghệ nhằm giúp những người thiết kế web dễ dàng lập trình AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) hơn.
Adobe sẽ đưa ra phiên bản tiền công bố miễn phí của khung làm việc (framework) AJAX tên là Spry. Spry dựa chủ yếu vào HTML và có thư viện JavaScript hướng đặc biệt vào những người thiết kế web, bà Jennifer Taylor, một quan chức của Adobe nói. Được phát triển tại Adobe Labs, bản tiền công bố này có các khả năng kết hợp dữ liệu XML vào các tài liệu HTML sử dụng những công nghệ như HTML, CSS (Cascading Style Sheets) và một lượng tối thiểu JavaScript.
Theo bà Taylor, Spry cho phép các nhà thiết kế web tạo ra những trang web có khả năng AJAX mà không phải học các ngôn ngữ mới hay chấp nhận một mô hình lập trình đầy đủ. Có thể dùng Spry với Dreamweaver hay bất cứ công cụ tạo web nào khác, Adobe cho biết.
Massimo Foti, một nhà thiết web tự do, là khách hàng dùng Adobe Dreamweaver và AJAX cho biết, Spry cho phép viết các thường trình đặc biệt để phân tích dữ liệu lưu trong XML cũng như nhấn mạnh vào tập dữ liệu (dataset).
Bản tiền công bố này còn thiếu “widget framework”. Adobe sẽ tiếp tục làm việc trên framework này. Sau khi nhận được phản hồi từ cộng đồng, công ty sẽ quyết định thời điểm tung ra bản Spry chính thức. Adobe hi vọng cuối cùng thì những công cụ như Dreamweaver sẽ hỗ trợ Spry.

InfoWorld, 10/5/2006

tải về 12.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương