“Abraham”tải về 49.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích49.73 Kb.
Áp-ra-ham
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 55-0624Abraham, dài 34 phút, giảng vào tối Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 1955, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Zurich, Thụy sĩ. Hiệu chỉnh từ băng ghi âm số 55-0623. (Bản dịch tiếng Việt lần thứ 1, ngày 25/5/2012 - Vietnamese Translation, Version 1c.)

E-1 Chào các bạn. Tôi vui mừng lại được ở đây tối nay. Hơi mệt mỏi một chút. Tôi vừa kết thúc nhiều Buổi nhóm lớn trước khi rời nước Mỹ. Vì thế tôi sẽ nghỉ ngơi một chút khi về nhà, nếu Chúa cho phép. Nhưng chúng tôi thật biết ơn được ở đây tại đất nước Thụy sĩ này giữa các bạn là những người quý tốt.

Tôi tin khắp mọi nơi mà tôi đã đi qua, tôi chưa bao giờ thấy những người nào tử tế hơn mà tôi đã gặp ở nước Thụy sĩ này. Điều đó là thật. Tôi muốn nói thế. Tôi không phải nói để lấy lòng, nhưng tôi muốn nói nó từ tấm lòng. Tuy nhiên chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban phước cho quí vị dồi dào, và tôi hi vọng tôi sẽ là phước hạnh cho quí vị, cũng như quí vị là phước hạnh cho tôi. Có lẽ đôi khi trong tương lai, nếu Chúa cho phép, tôi có thể trở lại lần nữa, và tôi ở với quí vị lâu hơn. Nhiều hơn chỉ hai đêm của Buổi nhóm, rồi tôi phải đi.E-2 Luôn diễn ra cách ấy, ngay khi anh em quen với nhiều người, thì anh em phải nói lời tạm biệt với họ. Song tôi hi vọng ngày nào đó -- hay là chúng ta tất cả đều nói chung một thứ tiếng, chúng ta sẽ không bao giờ già, không bệnh tật, không chết chóc. Chúng ta sẽ gặp lại, và rồi tôi muốn có một cái hẹn với anh em trong 1.000 năm. Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ lúc ấy. Đây là thì giờ; Chúng ta phải làm việc trong khi còn ban ngày. Đêm đến thì không ai làm việc.

Bây giờ, có nhiều lá thư ở đây, và chúng tôi cảm ơn quí vị có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và giờ này, người nào đó phải hiểu lầm nhưng đây -- đây không phải có điều gì mà chúng ta ghi trên những thư này, chỉ vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Tôi có hàng ngàn lời làm chứng ở nhà, của nhiều người được chữa lành theo cách này. Đức Chúa Trời tôn cao Lời Ngài.E-3 Bây giờ, chúng ta cầu nguyện cho họ, và tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho mọi người. Xin quí vị cúi đầu và cầu nguyện với tôi. Đức Chúa Trời cũng sẽ nghe lời cầu nguyện của quí vị.

E-4 Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con … ?… và khi chúng con cầu nguyện trên những khăn tay này, xin Thánh Linh Chúa đến trên chúng con. Chúng con nhận ra rằng không có gì trong con người chúng con, chỉ vâng theo Lời Ngài. Không có quyền phép nào trong con rắn trên cây sào. Cũng không có quyền phép nào trong cây sào treo nó lên. Nhưng với người nào nhìn nó thì họ được sống, chính vì sự vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Ôi lạy Chúa, Đấng Tạo dựng trời và đất, xin cho cũng như vậy với những khăn tay này, khi chúng được mang đến cho những người đau, nguyện xin mỗi người trong họ được lành. Nếu chúng con là tôi tớ Ngài được ơn trước mặt Ngài, xin cho điều này được xảy ra như vậy, Cha ôi. Trong Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

E-5 Tôi hiểu chúng ta chỉ được giữ lại trễ một chút vào buổi tối. Tối hôm qua có người bảo tôi về bữa tiệc của chúng ta, rằng nhiều người phải đón xe lửa về nhà lúc 9 giờ 30. Tôi xin lỗi đã giữ quí vị lại trễ. Tôi không có ý làm thế, tôi -- nhưng tôi cứ nói quá giờ. Xin vui lòng tha thứ cho tôi.

Trong Sáng thế ký 22, bắt đầu với câu thứ 7, chúng ta đọc Lời Kinh thánh này:

Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của-lễ thiêu?

Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm-sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của-lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi.

Bây giờ, câu thứ 24:Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê [†]

Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ sắm-sẵn tại đó.

Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.

E-6 Xin chúng ta cúi đầu lần nữa. Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng Tạo dựng trời và đất, Đấng Tác Giả của Sự sống Đời đời, và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin ban ơn cho Lời Ngài. Xin cắt bì môi miệng để nói, và lòng để nghe. Xin cho hạt giống của Đức Chúa Trời rơi vào những tấm lòng tối nay, và nhiều người tin nơi Chúa Jêsus, và được chữa lành bệnh tật của họ. Vì chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

Giờ này, quí vị canh giờ để tôi sẽ không nói quá lâu. Hãy canh giờ cho tôi. Tôi vừa nói với viên quản lý phía sau đó canh giờ cho tôi.E-7 Tối nay chúng ta lại nói về Áp-ra-ham. Tôi thật thích những nhân vật Kinh thánh này, bởi vì tất cả Cựu ước là hình bóng của Tân ước. Mọi sự anh em thấy phía sau đó chỉ về thập tự giá, và tất cả kể từ đó hướng về thập tự giá. Vì thế trong thập tự giá, mọi kế hoạch cứu rỗi và chữa lành được hoàn tất cho người tin.

Tối hôm qua chúng ta chấm dứt chỗ Áp-ra-ham đã lập -- đã thấy sự chứng thực về Giao ước. Cách mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho ông Lời hứa, và Áp-ra-ham tin điều đó, dù Ngài không hề ban nó cho ông ngay lúc ấy, nhưng Ngài ban cho ông Lời hứa. Vậy nếu anh em đã có Lời hứa, anh em phải có nó dù thế nào đi nữa.E-8 Nếu tôi hỏi… (Anh em có trồng cây quả dầu ở đây không? Cây quả đầu có ở đây không?) [Anh Branham nói với người phiên dịch -- Biên tập] Nếu anh em xin tôi cây quả dầu, và tôi cho anh em một quả, anh em có cây quả dầu từ hình thức hạt giống. Đó là điều chúng ta cố gắng giảng Lời từ Kinh thánh, vì đó là Lời hứa của Đức Chúa Trời trong hình thức hạt giống.

Chúa Jêsus Phán rằng Lời của Đức Chúa Trời là Hạt giống mà người gieo giống gieo ra. Và bất cứ Lời hứa Thiêng liêng nào của Đức Chúa Trời sẽ được tiếp nhận vào trong lòng anh em, không có sự không tin pha trộn trong nó, nó sẽ sanh ra đúng những gì nó đã hứa, vì đó chính là Lời hứa của Đức Chúa Trời.E-9 Bây giờ, với quí vị là những người ở đây, đang ngồi trong ghế và trên cáng, Đức Chúa Trời yêu quí vị. Cho dù quí vị có điều gì sai trật, Đức Chúa Trời, nếu phép báp-têm là Đức Chúa Trời Toàn năng, Ngài có thể làm mọi việc, và nếu Ngài không thể làm mọi sự, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời Toàn năng. Tôi không muốn đứng ở đây và nói với quí vị, trừ phi tôi biết mình đang nói về điều gì. Tôi …

Anh em để ý, bây giờ mỗi đêm có người nào đó đứng dậy từ cái cáng hay xe lăn, bị bại liệt, hoặc điều gì đó không ổn với họ. Họ đi ra khỏe mạnh, người điếc được nghe, người mù được thấy, và những dấu hiệu của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Xem đấy, Đức Chúa Trời vẫn sống động. Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ trái đất. Đôi khi Ngài lấy người của Ngài, nhưng Ngài không bao giờ lấy Thánh Linh của Ngài. Ngài lấy Ê-li, và Linh của Ngài giáng trên Ê-li. Nhiều trăm năm sau, Linh ấy giáng trên Giăng Báp-tít, và tiên đoán sự đến lần nữa trong những những ngày Sau rốt. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó.E-10 Vậy thì, ma quỉ, nó lấy đi người của nó, và -- linh ấy còn lại ở đây trên người nào khác. Chúa Jêsus Phán với người Pha-ri-si, bởi vì họ không tin Ngài. Ngài -- Ngài không dạy giáo lý của họ. Ngài Phán, “Các ngươi bởi cha mình là ma quỉ mà sanh ra. Há có đấng Tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư?” Xem đấy, linh ấy còn ở đây, và con người cứ tiếp tục như vậy. Thế thì sự sống lại là Sự Phán xét.

Lúc ấy, trước tiên Áp-ra-ham đi ra khỏi xứ mình để đến một đất nước xa lạ và - và kiều ngụ dựa trên Lời hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng ông tự phân rẽ với các hiệp hội của mình thuộc về thế gian, và bước một mình với Đức Chúa Trời như là một người bạn.E-11 Tối hôm qua chúng ta thấy cách mà Đức Chúa Trời chứng thực Giao ước, chúng ta thấy bức tranh đẹp đẽ ở đó về những gì Ngài đã làm tại đồi Sọ, nơi mà Ngài đã dâng chính Con Ngài. Rồi chúng ta thấy Ngài hiện ra với Áp-ra-ham lần nữa, và bảo ông Ngài là Đấng Hữu nhũ, vì thế Áp-ra-ham có thể giống như một đứa bé với Ngài, và chỉ được Ngài cho bú, tăng sức lực, bởi vì Áp-ra-ham đã già. Ông đã 100 tuổi, còn Sa-ra đã 90 tuổi, đã qua tuổi mãn kinh được 50 hay 40 năm. Ông cưới bà khi bà còn trẻ, và ông còn thanh niên. Họ sống với nhau như vợ chồng suốt những năm này. Thế rồi khi bà đến lúc mãn kinh, rồi 40 năm trôi qua, và họ vẫn tin Lời hứa của Đức Chúa Trời. Điều -- điều đó tuyệt vời.

E-12 Đó là loại đức tin tất cả chúng ta cần có. Đừng tranh cãi về điều đó. Nó... Kinh thánh không được tranh cãi. Nó… Kinh thánh là được rao giảng và sống. Chúa Jêsus Phán, “Ví bằng Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi chớ tin Ta. Còn nếu Ta làm, thì, hãy tin Lời.” Và ngày hôm nay, nếu chúng ta không sống đời sống Cơ-đốc, thế thì, người ta có thể nói chúng ta không phải là Cơ-đốc nhân. Nhưng nếu Đấng Christ ở trong anh chị em, Ngài sống đời sống của Ngài trong anh chị em.E-13 Như Phao-lô đã nói, “ tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi;” Nếu Đấng Christ sống trong một con người, Ngài … Đấng Christ sống Đời sống Ngài giống như Ngài đã sống khi Ngài còn ở trên đất này,vì Ngài đã Phán vậy. Ngài Phán, “Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; Vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến tận thế. Kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; Lại cũng làm việc lớn hơn nữa.” Ngài đã sống lại từ kẻ chết, cứu loại người giống như vậy, chữa lành loại người đau giống như vậy, tỏ cho thấy cùng loại khải tượng ấy.

E-14 Lật qua Tân ước, và -- khi Hội thánh được khai sinh, Phi-e-rơ đã nói trong bài giảng của mình với Hội thánh, rằng Đức Chúa Trời đã Phán, “Trong những ngày Sau rốt Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ.” Đức Chúa Trời đã Hứa, những việc mà Chúa Jêsus đã làm sẽ được làm lại lần nữa trong những ngày Sau rốt. Và chúng ta đang sống trong ngày đó.

Chúa Jêsus không tuyên bố là Đấng Chữa Lành vĩ đại. Ngài dâng mọi sự Ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Ngài Phán, “Ta không thể tự làm điều chi,” khi Ngài bị chất vấn tại sao Ngài không chữa lành tất cả những người đau.E-15 Khi Ngài đi đến ao Bê-tết-đa, hàng ngàn người nằm ở đó, người què, người bại xuội, tàn tật, đui mù. Ngài đã bước ở giữa họ, cho tới khi Ngài thấy một người đang nằm trên cáng. Ngài chữa lành người đó và để lại đám đông người. Điều đó ở trong Tin lành Giăng chương 5. Trong câu thứ 19, Ngài đang bị chất vấn. Ngài Phán, “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; Chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; Vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.”

Đấng Christ có đức tin hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Vì Chúa Jêsus đúng là thân thể mà Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ, cầu thay cho thế gian với chính Ngài.

Bấy giờ, Áp-ra-ham khi ông nhận lãnh Lời hứa này, ông đã làm cuộc hành trình, sau khi Đức Chúa Trời chứng thực Lời Hứa với ông. Vậy chúng ta thấy ông lúc ấy, xem trong khoảng chương thứ 18 Sáng thế ký, sau khi Lót tự phân rẽ. Lót đi ra để đến thành Sô-đô và Gô-mô rơ, một hình bóng rất đẹp về những người tin hâm hẩm ngày nay, yêu thế gian và những việc thuộc về thế gian. Kinh thánh nói, “Nếu các ngươi yêu thế gian hay những việc thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời không ở trong các ngươi.” Vì thế Lót đi xuống với những người sa ngã. Song Áp-ra-ham ở lại đó nơi Đức Chúa Trời đặt để ông, vì ông biết rằng Đức Chúa Trời đã Hứa với ông rằng ông sẽ thừa hưởng mọi sự.

E-17 Vì thế xứ ấy nghèo nàn. Những bầy súc vật ốm yếu. Ngày kia trong khi Áp-ra-ham đang ngồi dưới cây sồi, ông ngước mắt lên, và đứng trước ông là ba Người. Một Đấng ở trong họ chính là Đức Chúa Trời Toàn năng. Tôi tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời xuất hiện trong hình dạng một con người đầy bụi trên Ngài. Áp-ra-ham đã mời Ngài vào, và ông đi giết một con bê, nấu thịt, lấy một ít bơ và sữa, còn Sa-ra đi làm một ít bánh, và đặt chúng trước Họ. Và Đức Chúa Trời Toàn năng ăn giống như con người.

Anh em có hình dung Đức Chúa Trời đã làm gì ở đó không? Ngài chỉ đưa tay ra lấy một nhúm nguyên tử, và một ít dầu khí (dầu khí, anh em biết, gồm có các thứ dầu và những chất khác) [Anh Branham nói với người phiên dịch - Bt.] và có ánh sáng vũ trụ, những gì mà con người được làm nên, đặt nó lại với nhau, và sống ở trong nó. Đó là một sự duyệt trước những gì Ngài sẽ làm dù sao đi nữa. Vì Ngài được bày tỏ trong xác thịt của Chúa Jêsus.E-18 Ồ, Ngài tuyệt vời. Ngày vinh hiển nào đó những thân thể này của chúng ta sẽ trở về nơi chúng đã đến. Nhưng nếu thần linh của chúng ta sống đúng với Đức Chúa Trời, vào sự sống lại mọi người sẽ trở lại.

Ngày nọ tôi chải tóc, và vợ tôi nói, “Billy, anh mất gần hết tóc.”

Tôi nói, “Nhưng em yêu à, anh không mất một sợi nào cả.”

Nàng nói, “Chúng ở đâu?”

Tôi đáp, “Ở nơi mà chúng đã có trước khi anh có chúng. Chúng ở đó bây giờ đang chờ đợi anh trong sự sống lại.” A-men! Chúng đã có lần không có. Rồi có lúc chúng đã có. Bây giờ, là lúc chúng không có. Nhưng theo Kinh thánh, sẽ có lúc chúng sẽ có lại.”

E-19 Tôi gặp một Bác sĩ ngày nọ. Tôi nói, “Thưa Bác sĩ, có đúng là mỗi lần chúng ta ăn, chúng ta tạo nên có nhiều tế bào huyết trong thân thể chúng ta để làm cho chúng ta lớn lên không?”

Ông ấy nói, “Đúng.”

Tôi nói, “Tôi hỏi ông một câu. Tôi đang ăn cùng thứ thức ăn bây giờ mà tôi đã ăn khi tôi 16 tuổi. Khi tôi 16 tuổi, tôi ăn thức ăn đó, tôi lớn lên, mạnh mẽ hơn, lớn hơn. Còn bây giờ, tôi ăn cùng thức ăn đó, có lẽ tốt hơn và nhiều hơn, mà tôi lại đang già đi và yêu đi luôn.” Tôi nói, “Hãy giải thích điều đó.” Nó không đúng với khoa học.

Nếu cái ly này có nước ở bên trong nó, anh em để thêm vào nữa, nó cứ đầy, đầy tràn. Nhưng tại sao lại thế, nó đầy đến một điểm nào đó, và anh em cứ đổ nước vào, thì nó cứ chảy tràn phải không? Bởi vì Đức Chúa Trời đã Phán. Đó là lý do. Đức Chúa Trời có một con đường. Giống như bông hoa kia, nó bắt đầu hé nở; rồi nở rộ và héo tàn, nhưng nó sẽ trở lại.E-20 Bây giờ, Đức Chúa Trời Phán bảo Áp-ra-ham khi Ngài gặp ông trong một thân thể, ông phải rửa chân cho Ngài. Kinh thánh nói rằng đó là Đức Chúa Trời … Và Ngài đã quay lưng lại trại; Ngài Phán, “Hỡi Áp-ra-ham, Sa-ra ở đâu?”

Thưa rằng, “Nàng ở trong trại kia.”

Ngài Phán rằng, “Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai. Ta sẽ thăm viếng ngươi.”

Sa-ra nghe điều đó, nàng cười trong lòng, không cười to. Kinh thánh nói rằng Ngài đứng quay lưng lại với trại nơi Sa-ra ở, Ngài nhìn Áp-ra-ham mà hỏi, “Tại sao Sa-ra cười?”

Hiểu tôi muốn nói điều gì không? Đức Chúa Trời biết hết mọi sự. Ngài biết quí vị là ai. Ngài biết quí vị có điều gì không ổn. Điều đó luôn là dấu hiệu của Đức Chúa Trời… ? ... thấy, thấy trước, nói trước. Hãy nhìn xem người đàn bà bên giếng, khi Chúa Jêsus bảo bà có 5 người chồng. Tại sao bà nói, “Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến sẽ làm những việc này,” nhưng bà nghĩ Ngài là một Đấng Tiên tri, nhưng Ngài đã bảo bà Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay Ngài cũng giống như vậy. Đó là Con Đức Chúa Trời ở nơi đó với Áp-ra-ham, biểu lộ trong một thân thể. Ồ, tôi hi vọng anh em hiểu điều đó.E-21 Để ý, Đức Chúa Trời đã Phán điều đó, rằng sẽ là tháng kế tiếp. Và tháng kế tiếp đã đến với Sa-ra như người nữ có thai, sau khi đã mãn kinh 40 năm. Tôi muốn anh em để ý đến việc khác ở đây. Tôi biết, thưa anh em, anh em sẽ chỉ trích điều này, nhưng tôi muốn anh em thật yên lặng chốc lát, và nhìn kỹ điều này sau khi về nhà. Hãy xem những gì Đức Chúa Trời đã làm với Áp-ra-ham ở đó, khi Ngài ban cho ông Lời hứa.

Bây giờ, tất cả chúng ta đều biết rằng sự gì đó phải xảy ra với Sa-ra đã gần 100 tuổi. Nào, anh em hãy đọc Kinh thánh, nếu kinh nghiệm duy nhất có từ trường học hay Thần học viện, xem thử anh em thiếu điều gì không.E-22 Hãy lắng nghe, trước tiên anh em phải được sanh lại về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu không, anh em sẽ không bao giờ hiểu được Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã Phán vậy. Đức Chúa Trời Phán, “Ta đã giấu Kinh thánh này với những kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay!” Nếu anh em muốn hiểu được điều gì từ Đức Chúa Trời, hãy cứ như một đứa trẻ. Hãy mở Kinh thánh ra. Hãy ở trong tình yêu thương với Đức Chúa Trời.

E-23 Vậy thì, khi vợ tôi viết cho tôi một bức thư, tôi đọc nó. Nàng viết, “Billy yêu quí, em đang ngồi ở đây tối nay. Em đang nghĩ nhiều về anh.” Đó là điều nàng nói trong thư, nhưng tôi có thể hiểu ẩn ý qua những hàng chữ, điều gì nàng đang nghĩ.

Kinh thánh, anh em đọc phải hiểu ẩn ý, bởi vì Đức Chúa Trời giấu Nó với những người chỉ đọc chữ. Tôi đang trích dẫn Lời Kinh thánh mà Ngài đã giấu khỏi mắt của người khôn ngoan và kẻ sáng dạ, và sẽ tỏ Nó cho các con trẻ muốn học biết. Tất cả những ai đã đọc điều đó trong Kinh thánh, hãy nói, “A-men!” [Hội chúng nói, “A-men!” -- Bt.] Thế thì chính con trẻ ấy sẽ tự hạ mình, không vênh váo tự đắc, nhưng khiêm nhường, và nói, “Lạy Chúa, con tin Lời đó.”E-24 Một trong những người bạn của tôi, John Sproule, anh ấy đã đi thăm nước Pháp. Tôi tin đó là thành phố Alsace Lorraine. Và anh bước vào một khu vườn, và có một bức tượng Chúa Jêsus …

Địa chỉ hạ tải và liên lạc:http://Vn.BibleWay.org

Email: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương