“Abraham & His Seed After Himtải về 281.7 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích281.7 Kb.
  1   2   3   4


61-0423 Áp-ra-ham và Dòng dõi của Ông


Áp-ra-ham Và Dòng Dõi Của Ông
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 61-0423 Abraham & His Seed After Him, dài 109 phút, được giảng bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, vào chiều Chúa nhật, ngày 23/4/1961, tại Trường Trung học Stephen Mather (Stephen Mather High School), Chicago, Illinois, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lại lần thứ 5, ngày 31/12/2009 - Vietnamese Translation, Revision 5.)
E-1 ...Xin mời quý vị an tọa. Rất vui mừng lại được ở Chicago tại đây -- trong tình thân hữu tuyệt vời với những Thương Gia Cơ-đốc Phúc âm Trọn vẹn, và với dân sự, cho phép tôi như -- giúp đỡ tôi, và một trong những người cộng tác lớn của tôi là Anh Hicks. Chúng ta đã trông đợi hết sức để Chúa làm những việc lớn cho chúng ta tuần nầy. Tôi nghe họ đã nhóm lại trước Buổi nhóm nầy. Và giống như có điều gì đó trọng đại đã xảy ra. Chúng ta đang trông đợi điều lớn hơn khi chúng ta tiếp tục hướng về Thời kỳ Cuối cùng.
Chúng ta ở đây suốt chiều Chúa nhật sắp tới; Tôi tin điều đó đúng. Vì Anh Carlson vừa mới tuyên bố những Mục sư Truyền đạo nầy, họ phải thông suốt để thi hành chức vụ của họ, thật đúng làm sao. Anh Joseph đang đứng cạnh tôi nói, “Ồ, nếu anh không phải là chiến sĩ, thì anh không bắn.” Cho nên tôi nghĩ điều đó được đặt ra khá tốt. Điều đó đúng.
E-2 Khi cuộc chiến diễn ra ác liệt, thế nào, anh em trở nên một mục tiêu thật sự. Vậy thì chỉ có một điều duy nhất để làm: Mặc áo giáp toàn bộ bằng đức tin, đứng thẳng với Đức Chúa Trời, và tiến lên phía trước. Chỉ thế thôi. Đội quân của Đức Chúa Trời không rút lui mà tiến lên. Nhiều người đi giẹo một bên, bắt đầu điều nầy, điều kia, điều nọ. Nhưng đạo quân của Đức Chúa Trời tiến lên phía trước. Chúng ta cứ thẳng tiến.
Tuần nầy, tôi đã gởi Billy qua khoảng 3 giờ, hay 2 giờ 30. Cậu ấy nói ở lại cho đến 3 giờ, và thấy 2 người muốn có thẻ cầu nguyện, cậu ấy nói, “Hết rồi.” Thế nên họ phát hết thẻ để chúng ta có thể cầu nguyện cho người đau. Bây giờ, có lẽ nếu Anh Hicks có chức vụ quan trọng về việc cầu nguyện cho người đau, và Anh ấy có lẽ đã làm điều đó rồi.
E-3 Suốt tuần nầy, tôi sẽ đem Billy qua đây, khoảng 6 giờ mỗi buổi chiều hay khoảng đó để phát thẻ cầu nguyện, nếu ai... Khi chúng ta có được một số người muốn được cầu nguyện cho... Anh Hicks và tôi, cùng những anh em khác sẽ cầu nguyện cho người đau suốt cả tuần nầy. Chúng ta đang mong đợi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta.
Trong tất cả những năm hiện nay, gần 15 năm trên cánh đồng truyền giáo khắp thế giới, tôi đã không hề chữa lành người người nào trong đời. Nhưng tôi tin chắc đã có những sự đáp lời kỳ diệu cho lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã chữa lành người đau, người què, mù lòa, khốn khổ, đến nỗi điều đó thật sự đã xảy ra với tôi, một điều trong đời sống đầy tràn cảm xúc đối với tôi. Nếu tôi sẽ được gọi chiều nay, tôi sẽ cảm ơn Chúa vì cho tôi biết một điều: Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Rỗi của tôi, biết rằng Ngài sống hiện giờ, Ngài không chết, nhưng sống lại, và sống đời đời mãi mãi.
E-4 Còn bây giờ, chiều nay trước khi chúng ta đến với Lời... Tôi muốn bày tỏ điều nầy, anh em tha thứ cho tôi chỉ ngừng lại một lát. Tôi muốn cố gắng sửa soạn cho những Sứ điệp tuần nầy, ngắn hơn thường lệ một chút. Tôi phải nói rõ về sự giảng dạy ở bất cứ đâu từ một đến 10 giờ, hay đại loại như vậy. Nhưng tôi sẽ cố gắng giảng khoảng 35, 40 phút tuần nầy, nếu Chúa muốn. Cho nên dân sự, hầu hết dân sự, tôi biết, tôi nghĩ luôn luôn từ phía nam (Tôi nghĩ điều đó đúng, dưới đó): Phía miền Nam, như vậy, để quí vị có thể trở về đúng giờ, và trở lại cho Buổi nhóm kế tiếp.
Bây giờ, trước khi đến với Lời, chúng ta hãy đến với Đấng Tác giả bằng lời cầu nguyện, trong khi chúng ta cúi đầu.
E-5 Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con biết ơn Cha vì đặc ân nhóm nhau lại vào buổi chiều mưa nầy trong Danh Chúa Jêsus, một lần nữa ở phía bên nầy của sự Chúa đến, tin rằng ngày nào đó chúng con sẽ nhóm nhau lại lần cuối cùng, cho đến khi Đại Hội Đồng trọng đại sẽ được triệu tập trên trời. Xin cho tên của chúng con được viết rõ ràng và sạch sẽ, được thanh tẩy trong Huyết Chiên Con. Để chúng con có thể đáp lời gọi tên ở Tiệc Cưới. Đó là lý do chúng con ở đây ngày hôm nay, Cha ôi, sửa soạn tấm lòng chúng con cho sự kiện trọng đại đó.
Chúng con cầu xin Cha tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót đang xảy ra, những lỗi lầm của chúng con, những việc mà chúng con đã nói và làm sai trái. Cha ôi, xin nhớ đến chúng con là những con người và chủ thể cho mọi thứ lỗi lầm. Nếu chúng con đã không có Lời hứa về ân điển của Ngài, hết thảy chúng con sẽ bị hư mất. Nhưng chính là qua ân điển Ngài mà chúng con đứng như những chiến sĩ hôm nay, bởi đức tin tin rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng con khỏi đời sống tội lỗi và hình phạt đời đời trong đời sau.
E-6 Giờ nầy chúng con cầu xin Ngài sẽ nhớ mọi nỗ lực của chúng con. Ngài biết tại sao họ cố hết sức. Ngài biết tại sao họ ở đây. Ngài biết tại sao con trả lời Anh Carlson đêm hôm đó trên điện thoại, “Vâng, tôi cảm thấy được dẫn dắt.” Giờ nầy, Cha ôi, phần còn lại ở trong tay Ngài. Xin làm cho chúng con điều gì Ngài thấy thích hợp. Vì chúng con dâng chính mình cho Ngài bằng Lời Ngài, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Lật qua sách Cô-lô-se -- đúng hơn là Ga-la-ti, cho chủ đề chiều nay, tôi muốn lấy chủ đề từ Ga-la-ti chương 3 câu 29:
Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo Lời hứa.
E-7 Còn bây giờ, tôi đến với chủ đề nầy chiều nay, lần thứ 3, trong 2 tháng tôi đã giảng về chủ đề nầy. Bởi vì tôi đã làm điều nầy bởi suy nghĩ rằng nếu chúng ta không có Buổi nhóm Chữa lành, tôi có thể dành thì giờ nhiều hơn một chút nữa cho điều nầy, bởi vì theo ý tôi, đó là một trong những Sứ điệp nổi bật quan trọng dành cho thời đại mà chúng ta đang sống nầy.
Trước hết, tôi thật sự muốn hỏi vấn đề nầy chiều nay. Bao nhiêu người ở đây là Cơ-đốc nhân, những Cơ-đốc nhân đã được tái sanh, mời giơ tay lên, hết thảy khắp nơi phải không? Tôi tin là 100%, mọi nơi, là những Cơ-đốc nhân được sanh lại.
Người giữ trật tự sẽ... Anh chị em biết đấy, tôi không phải là một trong những Thầy giảng sáng chói. Và - và tôi muốn anh em tắt những ngọn đèn lớn kia đi, nếu nó... Nếu chúng ta có thể làm điều đó, tôi sẽ biết ơn sâu sắc điều đó rất nhiều. Tôi - tôi thật sự thích Ánh Sáng Thánh Linh. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Những điều khác hầu như khiến tôi bối rối một chút.
E-8 Vì thế bây giờ, chiều nay tôi... Anh em có Kinh thánh của mình và có lẽ giấy bút. Và - và tôi muốn dành cho anh em chép những câu nầy và học hỏi sau những Buổi nhóm chấm dứt và tiếp tục vào tuần tới. Bây giờ, tôi tin chúng ta được giao điều đó cho đến giờ chúng ta... Cho đến 6 giờ. Điều đó sẽ cho phép tôi coi như làm xong 1/3 (một phần ba). Vậy rồi sau một lát, có lẽ chúng ta có đi vào điều đó tốt hơn một chút.
Bây giờ, cảm ơn quí vị. Điều đó thật rất tốt. Bây giờ, quí vị trông dễ chịu hơn.
Tôi - tôi muốn lấy chủ đề nầy hay hi vọng là đưa ra đề tài nầy từ nội dung là, “Áp-ra-ham Và Dòng Dõi Của Ông.”
Nào, tôi muốn... Tôi tin đây là những loa phóng thanh ở mọi phía. Và tôi muốn anh chị em tin chắc giữ điều nầy trong tâm trí. Tôi sẽ... Có 2 trang Kinh thánh được chép ra ở đây, tôi muốn liên hệ đến những câu Kinh thánh nầy với các bạn. Bởi vì tôi thật sự tin hết lòng rằng chúng ta đang sống ngay trong thì giờ ban chiều, của Ánh Sáng xế chiều sắp tắt, và Đấng Christ sắp đến rồi. Tôi tin thực chất và nhưng gì căn cứ theo Kinh thánh (substantially and Biblically), tôi có thể chứng minh điều đó bằng Kinh thánh, vượt xa ngoài giới hạn bóng dáng nghi ngờ nào, rằng chúng ta đang ở Thời kỳ cuối cùng.
E-9 Bây giờ, tôi có thể làm anh chị em thỏa mãn hay không, tôi không biết. Nhưng đối với tôi thì điều đó thỏa mãn. Không có khả năng về học vấn, do đó tôi đến với lời Kinh thánh trên quan điểm của hình bóng, giống như một nhà hình bóng học nhiều hơn để nói về hình bóng của những gì đã xảy ra, sẽ xảy ra. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi lời Kinh thánh đều có nghĩa kép. Như trong Ma-thi-ơ chương 2 đã chép, “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.” Bây giờ, nếu anh chị em muốn xem lại điều đó, sẽ thấy rằng điều đó có nghĩa Gia-cốp, con Ngài, cũng là Chúa Jêsus Con Ngài.
Cho nên về mặt hình bóng chúng ta thấy Cựu ứơc là làm hình bóng cho Tân ước. Tất cả những bóng dáng và hình bóng khác nhau nầy, giống như -- mặt trời và mặt trăng là hình bóng của Đấng Christ và Hội thánh. Khi mặt trời lặn, mặt trăng tỏa ánh sáng thay cho mặt trời. Giống y như Con rời khỏi thế gian để đi vào sự vinh hiển với Cha, rồi mặt trăng và Hội thánh ban ánh sáng. Ánh Sáng mặt trăng có được là sự phản chiếu từ ánh sáng mặt trời xuống trái đất, cho nên ít sáng hơn. Tất cả những điều nầy, điều đó có thể thấy rõ hơn giống như hình thức con trẻ dành cho những nhà thần học lớn, nhưng tôi không tin tôi đang nói chuyện quá nhiều với những điều nầy. Nếu - nếu có, vậy thì anh em tha thứ cho cách ít học của tôi để cố gắng đưa ra điều đó. Nhưng tôi muốn yêu cầu anh em sẽ nghiên cứu điều đó thông suốt trước khi anh em bất đồng cách thô lỗ về điều đó.
E-10 Với Áp-ra-ham và Dòng dõi của người, tôi sẽ lấy ở phía bên nầy là Áp-ra-ham, phía bên đây cái loa nầy là dòng dõi của ông. Vậy thì, cái loa nầy ở đây đại diện cho Áp-ra-ham và cái loa đây tượng trưng cho dòng dõi sau ông.
Kinh thánh nói ở đây trong - trong Ga-la-ti 3:29, “Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo Lời hứa.”
Hết thảy chúng ta sẽ đồng ý rằng Lời hứa đó đã được ban cho Áp-ra-ham. Chúng ta thường tự hỏi, và tôi tiếp cận đề tài nầy trong góc cạnh khác hơn điều tôi dự định chiều nay. Tôi đi vào bằng đường lối của đức tin dành cho Hội thánh, những tín hữu, vân vân, để xây dựng đức tin trên sự chữa lành. Nhưng chiều nay, họ không - không ai có thẻ cầu nguyện, vậy thì tôi nghĩ sẽ có thì giờ để giải thích điều nầy, trong khi chúng ta có cơ hội. Nào, Áp-ra-ham...
E-11 Tôi muốn hội chúng nói với tôi điều nầy, hết thảy hội chúng, tôi muốn anh chị em nói điều đó với tôi. Về mặt nầy thì Áp-ra-ham, Áp-ra-ham và dòng dõi của ông. Bây giờ, Lời hứa được ban cho Áp-ra-ham (liên từ nối câu) Áp-ra-ham dòng dõi của ông. Thế thì Kinh thánh nói, “Nếu các ngươi ở trong Đấng Christ, thì các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham.” Đúng thế không?
Vậy thì, làm thế nào chúng ta được ở trong Đấng Christ? Đề tài bắt đầu trên điều nầy. Làm thế nào chúng ta đến với Đấng Christ? Đó là khi chúng ta trở nên Cơ-đốc nhân chăng? Làm thế nào chúng ta trở nên Cơ-đốc nhân? Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh của Đấng Christ, khi đời sống chúng ta được Sự Sống của Đấng Christ cai quản ở trong chúng ta.
E-12 Giống như gốc nho sanh ra trái nho. Nó sanh ra những quả nho. Và dưa hấu sanh ra dưa hấu. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì Sự Sống mà Đấng Christ đã sống và những công việc mà Đấng Christ đã làm, anh em cũng sẽ làm. Ngài đã Phán vậy trong Giăng 14:7 hay 8 [-- câu 12], tôi nghĩ là thế, “Những việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm. Kẻ nào tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm; Lại cũng làm việc lớn [nhiều] hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.”
Lời đã Hứa cho Đấng Christ, hay cho Áp-ra-ham và dòng dõi người, và chúng ta đang ở trong Đấng Christ là dòng dõi của Áp-ra-ham. Nào, làm sao chúng ta được đi vào trong Đấng Christ? Chúng ta ở trong Đấng Christ bởi nghề nghiệp không? Không. Chúng ta ở trong Đấng Christ bằng cách gia nhập Hội thánh? Không. Chúng ta ở trong Đấng Christ bằng phép báp-têm chăng? Không. Làm thế nào chúng ta ở trong Đấng Christ?
I Cô-rinh-tô chương 12 nói rằng, “Hết thảy chúng ta đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một Thân;” là Thân thể Đấng Christ và thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đi vào sự phán xét sau khi anh chị em ở trong Đấng Christ, bởi vì Đấng Christ đã cất đi sự phán xét cho anh chị em. Ngài đứng trong nơi đó giống như A-đam. Ban đầu A-đam không bị lừa dối. II Ti-mô-thê cho chúng ta biết vậy, “Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.”
Vậy thì A-đam không bị lừa dối. Ông đã biết chính xác điều gì để làm. Nhưng Ê-va đã bị lừa dối. Nàng nghĩ mình làm điều đúng. Sa-tan đưa cho nàng 95 % Phúc âm thuần khiết. Còn 5% kia đủ để ném đi hết thảy điều đó. Cho nên chúng ta phải là không chỉ một phần Phúc âm. Chúng ta phải là Phúc âm Trọn Vẹn. Chúng ta phải có Lời hoàn toàn. Vì christ giả là một Thầy giảng Phúc âm một phần, chúng ta biết điều đó. Các công việc của người đó là Phúc âm một phần.
E-14 Chúa Jêsus Phán trong Ma-thi-ơ 24:35 rằng, “Đấng Christ giả trong những ngày cuối cùng sẽ rất gần giống như Đấng Christ thật, đến nỗi nó sẽ lừa dối chính kẻ được chọn, nếu có thể được. Tôi đã nghe Anh Billy Graham của chúng ta nói trong một Sứ điệp cách đây vài ngày, rằng christ giả đã lừa dối những kẻ được chọn rồi. Nhưng điều đó không phải vậy. Anh Billy, tôi... Không phải không đồng ý với một nhà Truyền giáo nổi tiếng như thế. Nhưng họ không thể... Nếu có thể được, nhưng điều đó không thể được, nhưng Hội thánh được chọn đối với sự cứu rỗi đời đời, và không - không có gì có thể phân rẽ họ. Họ là của Đấng Christ. Và chính - chính là điều đó. Họ ở trong Thân thể Đấng Christ và không gì có thể phân rẽ họ. Đó là một phần của đề tài chiều nay.
Chúng ta sẽ đề cập và tìm xem Áp-ra-ham là gì, và rồi dòng dõi của ông sẽ là gì và tôi muốn nói điều nầy bây giờ liên quan đến... Hội thánh đầu tiên, đó là Hội thánh Đấng Christ đã thiết lập, đã được thành lập ở Giê-ru-sa-lem vào ngày Lễ Ngũ tuần. Mọi nhà thần học sẽ phải đồng ý với điều đó. Mỗi nhà thần học đem Giáo hội của họ trở lại với thời đó; Giáo hội Công giáo. Đó là thật, Giáo hội Công giáo bắt đầu vào ngày Lễ Ngũ tuần; Hoàn toàn chính xác.
E-15 Nhưng gần dưới 200 năm sau, 300 năm sau đó, họ đã bỏ điều đó đi, và bắt đầu biến thành một tổ chức. Sau đó họ tổ chức một Giáo hội phổ thông lớn, là “Công giáo” có nghĩa là “chung” (công chúng); Từ đó họ bắt đầu có sự kế vị chức Sứ đồ, và đưa ra một người khác để thay thế chỗ của Phi-e-rơ, đó là những Giáo hoàng... Người ta bắt đầu những Giám mục kế tiếp Giáo hoàng và cứ tiếp tục như thế. Họ thật sự bắt đầu vào Lễ Ngũ tuần. Đúng thế. Bởi vì tất cả các nước theo đạo Cơ-đốc (Christendom) bắt đầu ở Lễ Ngũ tuần.
Điều mà tôi tự hỏi, nếu hết thảy những tín hữu chúng ta trở về lại chỗ đó, vậy thì tại sao chúng ta không làm như họ lần nữa? Tại sao chúng ta không có những ơn phước của Đức Chúa Trời trên Hội thánh như họ đã có lúc ấy, chúng ta là Công giáo hay là bất cứ giáo phái gì? Vậy thì tại sao chúng ta không có cùng một Linh, hoạt động và làm cùng những công việc mà họ đã làm ở đó? Là vì chúng ta có một chút ít khác nhau, an tâm với điều đó, tạo ra những giáo lý, và một giai đoạn, tổ chức để cho nó đi trở lại như thế. Và rồi chúng ta nói, “Chúng tôi đây nầy.” Đức Chúa Trời di chuyển ra khỏi và lìa bỏ chúng ta. Đó đúng là điều Ngài đã làm với Công giáo, Tin Lành, Trưởng Lão, Báp-tít, Giám Lý, Ngũ Tuần, và những giáo phái khác. Ngài đã làm cùng một việc. Ngài sẽ tiếp tục làm điều đó, khi anh chị em ngừng lại và nói rằng, “Ồ, tự chúng ta sẽ làm thành nhóm với nhau, và phân rẽ chính chúng ta với những người còn lại.” Kinh thánh nói họ có thể làm điều đó trong những ngày sau rốt, dường như không có đức tin. Đúng thế. Chúng ta cần có đức tin là đã từng...
E-16 Chúng ta bắt đầu ở đó, và biết rằng đó là sự bắt đầu của Hội thánh, và đó... Chủ yếu bắt đầu trong những người Do-thái. Sau khi người Do-thái rao truyền Phúc âm, lúc đó nó đã đi vào với người Rô-ma, và tới người Hi-lạp, vân vân, và đã khởi đầu. Nhưng sự cải chánh đến sau 1.500 năm và bắt đầu ở đó, Giáo hội Cơ-đốc giáo bắt đầu tự lập thành tổ chức, hay tự nó đến với nhau. Chúng ta đang sống trong Thời đại Cuối cùng giờ nầy, Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê theo Kinh thánh.
Đó là Áp-ra-ham. Đây là dòng dõi theo sau của ông. Vậy thì nếu anh em muốn thỏa mãn với Sáng Thế ký 12, và chúng ta bắt đầu ở chỗ Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham. Nào, tôi muốn anh em biết điều trước tiên, trong Sáng Thế ký 12, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham, điều đó bởi sự lựa chọn. Không phải vì Áp-ra-ham là tốt đẹp. Không phải vì Áp-ra-ham xứng đáng điều đó. Chính là vì Đức Chúa Trời đã chọn Áp-ra-ham, Áp-ra-ham không chọn Đức Chúa Trời. Chính là vì Đức Chúa Trời đã chọn Áp-ra-ham. Và đó cũng là cách Ngài kêu gọi dòng dõi của ông. Không phải điều anh chị em muốn, không phải điều Áp-ra-ham muốn, hay hành động, bèn là Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót. Lời Kinh thánh đó phải không? Tất nhiên rồi. Không phải là những gì anh chị em muốn; Bèn là Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em.
Áp-ra-ham và dòng dõi của ông, không phải dòng dõi, lúc bấy giờ, mà con cháu ông sau đó, mà bây giờ là dòng dõi Lời hứa.
E-17 Chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham, điều đó bởi sự lựa chọn. Tôi đã nghe nhiều người nhiều lần nói, “Tôi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi đã tìm kiếm Đức Chúa Trời.” Không, tôi khác hẳn các bạn. Các bạn không hề tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời tìm kiếm các bạn. Chính các bạn không muốn tìm đầu phục Đức Chúa Trời. Thật giống như điều gì sẽ xảy ra nếu các bạn có thể nói con lợn ở trong chuồng lợn sẽ không ăn cám lợn. Nếu có thể nói, nó ắt hẳn nói với các bạn, “Tại sao, anh hãy lo việc của mình đi.” Hiểu không? Cho đến khi bản chất nó thay đổi, thì nó vẫn là con lợn.
Anh chị em vẫn luôn luôn là tội nhân, bởi vì anh chị em được sanh ra trong tội lỗi, hình thành trong sự gian ác, đến với thế gian dối trá. Nhưng anh em là tội nhân do sanh ra. Và... Hãy xem những gì A-đam đã làm. Ngay khi ông trở nên một tội nhân, ông không hề cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời; Chính là Đức Chúa Trời tìm kiếm A-đam. Ông thật sự tượng trưng cho nhân loại ngay tại đó khi ông che giấu chính mình đằng sau cái khố bằng lá vả do chính ông làm ra, giống như hầu hết nhiều người ngày nay. “Tôi thuộc về Giáo hội nầy, tôi đã mặc cái khố bằng lá vả.” Nhưng chính Đức Chúa Trời đang tìm kiếm -- A-đam, mà không phải A-đam tìm kiếm Đức Chúa Trời.
E-18 Đáng lẽ A-đam nên la lớn, “Cha ơi, Cha ơi, Cha ở đâu?”

Thay vì thế, chính Đức Chúa Trời đã kêu lên, “A-đam ơi, A-đam ơi, con ở đâu?” Ngày nay cũng vậy. Cho nên không có chút tốt đẹp gì trong chúng ta, để có thể nói chúng ta có điều khác để làm với sự cứu rỗi của mình. Chính là Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta bằng sự lựa chọn.


Bây giờ, tôi muốn anh em nhớ trong trí về 3 điều. Mọi Thời đại đều có 3 lớp người trên đất. Họ đến từ 3 chủng tộc con người. Họ xuất thân từ Sem, Cham, và Gia-phết. Chúng ta biết rằng Phi-e-rơ vào ngày Lễ Ngũ tuần, khi Chúa Jêsus Phán đã ban cho ông các chìa khóa để mở cửa Phúc âm cho người Do-thái, rồi đến người Sa-ma-ri, và cuối cùng đến với Dân Ngoại, hoàn tất điều đó. Theo Kinh thánh, tất cả các chủng tộc của thế gian đến từ 3 người nầy.
E-19 Luôn luôn trong mọi hội chúng đều có 3 hạng người, được hình thành ở khắp mọi nơi, anh chị em có thể tìm thấy họ ở bất cứ nơi nào: Đó là những người tin, người giả bộ tin, và người không tin. Anh chị em thấy 3 hạng người đó có lẽ trong mỗi Nhà thờ có trên khắp thế gian. Là tín hữu giả, tín hữu và người không tin.
Áp-ra-ham được kêu gọi bởi ân điển... Bây giờ, Đức Chúa Trời không nói... Để ý Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi Áp-ra-ham, Ngài không Phán, “Hỡi Áp-ra-ham, nếu ngươi làm điều nào đó, Ta sẽ làm điều nào đó cho ngươi.” Ngài Phán, “Hỡi Áp-ra-ham, Ta đã làm xong điều đó rồi. Không phải điều ngươi làm, mà là những gì Ta làm,” điều Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đã Phán.
Khi Ngài lập giao ước với A-đam, “Nếu ngươi đừng đụng đến cây đó, ngươi sẽ được sống đời đời.” A-đam đã phá vỡ giao ước đó. Môi-se nói với họ, “Nếu các ngươi giữ gìn những mạng lịnh Ta, Ta - Ta sẽ làm điều nầy điều kia. Nếu các ngươi phá bỏ mạng lịnh Ta, Ta sẽ làm điều nầy điều kia.” Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với con người, con người đã phá vỡ giao ước của mình với Đức Chúa Trời.Thế nhưng để làm người được chọn, một Hội thánh được chọn, một dân được gọi ra, nhóm người phân rẽ chắn chắn sẽ được cứu, Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ bởi ân điển Ngài. Đức Chúa Trời chẳng đã Phán, “Ta chọn các ngươi và lên án các ngươi.” Không bao giờ. Nhưng nếu Ngài là vô hạn... Bao nhiêu người tin rằng Ngài là vô hạn? Tốt, thế thì Ngài đã biết từ lúc ban đầu... Ngài đã biết từ lúc ban đầu kết cuộc sẽ là gì. Đó là điều Kinh thánh dạy. Ngài là vô sở bất tại, vô sở bất tri, vô sở bất năng, và vô hạn (omnipresent, omniscient, omnipotent, and infinite).
E-20 Nếu sự hiểu biết của Ngài là vô hạn, Ngài đã biết ai sẽ đến với Ngài, và ai sẽ không đến với Ngài. Ngài đã biết ai sẽ được cứu và ai sẽ không được cứu. Điều đó chắc chắn Rô-ma chương 8 và 9 sẽ làm rõ cho anh em, nếu có thắc mắc gì về Đức Chúa Trời... Ngài kêu gọi con cái Ngài bỏi sự lựa chọn hay không.
Vì ở đó Phao-lô nói về Ê-sau và Gia-cốp, trước đứa trẻ được sanh ra, thậm chí chưa biết phân biệt phải trái, Chúa đã Phán, “Ta yêu Gia-cốp hơn Ê-sau,” trước khi đứa trẻ có thể -- biết phân biệt. Nhưng Đức Chúa Trời đã biết từ ban đầu Ê-sau là người như thế nào. Vì thế cho nên, chúng ta không thể là gì ngoài... Nếu chúng ta không thể được giống như người khác, chúng ta hãy thật sự là những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta; Chúng ta chỉ có thể làm thế thôi. Bất cứ cái gì từ điều khác, sẽ là kẻ giả hình.
Chúng ta hãy thật sự sống với những gì chúng ta có. Tất cả những điều nầy phải đi với nhau để làm cho những bánh xe lớn của Đức Chúa Trời tiếp tục chạy, và không một điều gì đi sai trật. Tôi sẽ bảo đảm với anh chị em điều đó. Mọi việc... Anh chị em nghĩ ma quỉ có thể từng đánh bại Đức Chúa Trời không? Chao ơi, chắc chắn không. Đấy, nó không thể. Đức Chúa Trời... Mọi sự đang làm hoạt động với nhau vì sự tốt lành cho họ để yêu mến Ngài. Ngài hoàn toàn làm cho mọi thứ được hoàn toàn đúng đắn. Điều duy nhất Ngài gặp rắc rối là xốc mạnh chúng ta để trở lại cho đúng đường, chúng ta nên ở đâu; Đó là chỗ Đức Chúa Trời trục trặc.
E-21 Ngài đã kêu, không -- kêu gọi Áp-ra-ham, xin lỗi, bởi sự lựa chọn và ân điển, và ban cho ông Sự sống Đời đời, và Phán bảo ông Ngài sẽ đến với ông trong tuổi già. Ông đã không phải làm điều gì cho điều đó. Điều duy nhất, đó là bởi ân điển, và điều đó chính xác đường lối Hội thánh được kêu gọi ngày nay. Là anh em được cứu bởi ân điển qua đức tin. Chúng ta biết điều đó đúng.
Đức Chúa Trời kêu gọi Hội thánh bởi ân điển Ngài. Nếu không phải ngày hôm nay vì ân điển của Đức Chúa Trời, anh em có thể ở ngoài mưa xem bóng đá ở đâu đó. Anh em có thể chạy trên những đại lộ khắp nơi. Anh em có thể ở trong phòng rượu nào đó, ở bên ngoài với vợ của người nào đó, hay chồng của ai đó. Anh chị em có thể ở bên ngoài với thế gian. Nhưng chính là bởi sự kêu gọi và ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã thay đổi tâm trí của anh chị em, và làm anh em trở nên mới trong Đức Chúa Jêsus Christ, và linh hồn chúng ta ngước lên với Ngài ngày hôm nay với sự trông mong Chúa đến.
E-22 Cho nên, lật qua Cô-lô-se chương 3, chúng ta thấy nói, “Đừng nói dối nhau, và mọi điều anh em thường làm, nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự giận dữ, buồn giận và hung ác cùng mọi thứ mà yêu thương nhau,” vì sự sống của chúng ta đã chết; Sự sống chúng ta đã giấu trong Đức Chúa Trời qua Đấng Christ và đã đóng ấn ở đó, bởi Đức Thánh Linh. Và khi Đấng Christ là sự sống của chúng ta sẽ xuất hiện thì chúng ta sẽ xuất hiện với Ngài. Ồ, thật là -- một... Điều sẽ làm thỏa mãn một người nam hay người nữ là có hi vọng sống ở trong họ ngày nay, để thấy rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ sau rốt, và biết rằng Sự Sống chúng ta, là Đấng Christ, khi Ngài hiện ra chúng ta sẽ hiện ra với Ngài. A-men! Chúng ta có sự trông mong về điều đó giờ nầy bởi Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham. Và để ý, khi Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ra-ham, Ngài đã kêu gọi Áp-ra-ham, Ngài đã nhắc Ngài phân rẽ ông ra khỏi hết thảy những người còn lại không tin. Cho dù họ tin kính thế nào đi nữa, họ sùng đạo thế nào đi nữa, tử tế thế nào đi nữa, Ngài đã kêu gọi cho sự phân rẽ hoàn toàn. Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi một người, Ngài kêu gọi người đó đến một sự phân rẽ hoàn toàn, nếu người đó là là dòng dõi của Áp-ra-ham: Để phân rẽ chính anh chị em ra khỏi thế gian, khỏi đời sống hiện đại nầy.
E-23 Ồ, quí vị Mục sư Truyền đạo ngày nay đang có thì giờ như vậy với những người của họ đang bỏ đi Buổi nhóm cầu nguyện tối thứ Tư. Họ - họ ưa thích chương trình ti-vi, và - và họ ưa trò giải trí. Chúa nhật... Nhiều người họ không muốn đến Nhà thờ vào ngày Chúa nhật. Những Mục sư Truyền đạo họ nói với tôi rằng những hàng ghế trong Nhà thờ hoàn toàn trống, trống rỗng, bởi vì dân sự bắt đầu đi... Thế gian dâng tặng quá nhiều lớp, quá nhiều sự mê thích nhất thời, và - và trang điểm bằng sự hào nhoáng của thế gian, và dân sự sa ngã vì đó.
Điều đó chỉ cho thấy từ lúc ban đầu, họ đã chẳng phải làm gì. Vì nếu anh chị em yêu mến Đức Chúa Trời, tôi -- anh chị em không thể -- không thể làm hàng rào khỏi Hội thánh. Họ không thể xiềng xích anh chị em khỏi điều đó. Họ không thể che giấu tín hữu khỏi Đức Chúa Trời. Ngài... Trong lòng người đó, ồ, có thể bị lừa dối hết. Bây giờ, có nhiều người nghĩ rằng họ hoàn toàn đúng. Nhưng nếu họ hoàn toàn ngừng lại và xem xét lại đời sống của mình, anh chị em có thể thấy họ là -- Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có ở trong đó. Nếu không hiệp với Kinh thánh nầy, thế thì có điều gì đó không ổn với với kinh nghiệm của anh chị em.
Cho nên anh chị em phải trở về đúng hàng ngũ với Lời để thấy nếu Sự Sống của Đức Chúa Trời ở trong anh em. Nếu anh chị em yêu mến thế gian hơn yêu mến những Buổi nhóm cầu nguyện, nếu anh chị em thích xem ti-vi hơn thích cầu nguyện, có điều sai trật rồi. Nếu anh chị em thích bỏ chiều Chúa nhật lái xe thay vì đi Nhà thờ, có điều gì đó không ổn với anh chị em ở đâu đó.


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương