A. Durupthy (2006) Giáo Trình Hóa Học pdftải về 0.95 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu11.06.2018
Kích0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

8.47 MB

92

Chủ Biên- Nguyễn Đình Trí. Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội (2007) Giáo Trình Toán Học Cao Cấp (Toán Cao Cấp. Trọn Bộ 2 Tập). Tập 1.pdf

9.34 MB

93

Chủ Biên- Nguyễn Hữu Đĩnh (2006) Hóa Học Hữu Cơ (Trọn Bộ 3 Tập). Tập 1.pdf

17.38 MB

94

Chủ Biên- Nguyễn Khắc Sử (2006) Khảo Cổ Học Vùng Duyên Hải Đông Bắc Việt Nam.pdf

43.70 MB

95

Chủ Biên- Nguyễn Nghiêm Luật. Trường Đại Học Y Hà Nội (2006) Thực Tập Hóa Sinh.pdf

7.24 MB

96

Chủ Biên- Phạm Đình Ba (2006) Động Lực Học Công Trình.pdf

5.00 MB

97

Chủ Biên- Phạm Văn Ninh (2006) Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Khcn-06 (1996-2000). Biển Đông. Tập Ii. Khí Tượng Thủy Văn Động Lực Biển.pdf

27.27 MB

98

Chủ Biên- Trần Ngọc Hợi (2006) Giáo Trình Vật Lý Đại Cương. Các Nguyên Lý Và Ứng Dụng. Trọn Bộ 3 Tập. Tập 3- Quang Học Và Vật Lí Lượng Tử.pdf

34.37 MB

99

Chủ Biên- Trần Ngọc Hợi (2006) Vật Lý Đại Cương Các Nguyên Lý Và Ứng Dụng. Trọn Bộ 3 Tập. Tập 2- Điện, Từ, Dao Động Và Sóng.pdf

41.03 MB

100

Chủ Biên- Trần Ngọc Hợi (2006) Vật Lý Đại Cương Các Nguyên Lý Và Ứng Dụng). Trọn Bộ 3 Tập. Tập 1. Cơ Học Và Nhiệt Học.pdf

43.24 MB

101

Chủ Biên- Trần Văn Nhân (2007) Hóa Lí (Hóa Lý)- 4 Tập. Tập I.pdf

6.94 MB

102

Chủ Biên- Trần Văn Nhân (2007) Hóa Lí (Hóa Lý)- 4 Tập. Tập Ii .pdf

7.53 MB

103

Chu biên- Vũ Mai Hương (2011) Sách Giáo Khoa Lớp 2. Toán 2.pdf

10.06 MB

104

Chu Đức-Hoàng Chí Thành (2006) Tính Toán Trong Các Hệ Sinh Thái.pdf

2.90 MB

105

Chủ Nhiệm- Hoàng Vượng (2006) Điều Tra, Đánh Giá Trữ Lượng Nước Khoáng Nóng Bắc Bình Châu Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nhằm Phục Vụ Nhà Điều Dưỡng Cán Bộ.pdf

2.04 MB

106

Chủ Nhiệm- Hoàng Xuân Bền (2006) Nghiên Cứu Phân Vùng Chức Năng Cho Khu Bảo Tồn Biển Rạn Trào - Vạn Ninh - 2.pdf

4.07 MB

107

Chủ Nhiệm- Hoàng Xuân Bền (2006) Nghiên Cứu Phân Vùng Chức Năng Cho Khu Bảo Tồn Biển Rạn Trào - Vạn Ninh.pdf

4.07 MB

108

Chủ Nhiệm- Lâm Minh Triết (2006) Ứng Dụng Kinh Tế Môi Trường Để Nghiên Cứu Và Đánh Giá Diễn Biến Tài Nguyên-Môi Trường Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Tại Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam.pdf

1.02 MB

109

Chủ Nhiệm- Lê Mạnh Thạch (2006) Nghiên Cứu Tài Nguyên Đa Dạng Sinh Học Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Vệ, Phát Triển Bền Vững Vườn Quốc Gia Bạch Mã.pdf

12.85 MB

110

Chủ Nhiệm- Lê Vũ Khôi (2006) Nghiên Cứu Tài Nguyên Đa Dạng Sinh Học Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Vệ, Phát Triển Bền Vững Vườn Quốc Gia Bạch Mã.pdf

10.55 MB

111

Chủ Nhiệm- Nguyễn Hữu Phú (2006) Sản Xuất Thử Nghiệm Zeolit A Dạng Bột Và Hạt Dùng Cho Xử Lý Môi Trường.pdf

12.07 MB

112

Chủ Nhiệm- Nguyễn Lập Dân (2006) Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Cho Các Giải Pháp Tổng Thể Dự Báo Phòng Tránh Lũ Lụt Ở Miền Trung.pdf

33.49 MB

113

Chủ Nhiệm- Phạm Thành Nghị (2006) Nghiên Cứu Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa Và Hiện Đại Hóa Đất Nước.pdf

9.39 MB

114

Chủ Nhiệm- Phạm Thành Nghị (2006) Nghiên Cứu Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước. Nhánh 1- Những Vấn Đề Chung.pdf

6.14 MB

115

Chủ Nhiệm- Phạm Thành Nghị (2006) Nghiên Cứu Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Nhân Lực Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước. Nhánh 2- Nghiên Cứu Quản Lý Nguồn Nhân Lực Hành Chính Nhà Nước.pdf

7.75 MB

116

Chu Văn Mẫn-Nguyễn Trần Chiến (2006) Giáo Trình Di Truyền Học Người.pdf

3.57 MB

117

Đàm Liên Hồng Khanh (2009) 12 Con giáp theo lịch vạn niên.pdf

19.33 MB

118

Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải (2006) Giáo Trình Hóa Học Môi Trường.pdf

10.83 MB

119

Đặng Hữu Lanh (2011) Bài tập sinh học 12.pdf

5.59 MB

120

Đặng Huy Huỳnh (2007) Thú từng - Mammalia Việt Nam - Hình thái và sinh học sinh thái một số loài.pdf

26.26 MB

121

Đặng Huy Ruận (2001) Lý thuyết Đồ thị và ứng dụng.pdf

4.04 MB

122

Đặng Kim Chi (2001) Hóa học môi trường, Tập 1.pdf

8.10 MB

123

Đặng Kim Chi (2007) Tài liệu tập huấn Quản lí môi trường cấp huyện.pdf

7.80 MB

124

Đặng Như Tại (1999) Hóa học hữu cơ.pdf

13.17 MB

125

Đặng Quang Khang (2001) Thủy động lực học.pdf

27.14 MB

126

Đặng Quốc Lương. Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội (2007) Phương Pháp Tính Trong Kỹ Thuật.pdf

2.56 MB

127

Đặng Thị Thu (2009) Cơ sở công nghệ Sinh học, Tập 2, Công nghệ hóa sinh.pdf

28.74 MB

128

Đặng Việt Cương. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (2006) Cơ Học Kết Cấu.pdf

7.15 MB

129

Đặng Việt Cương. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (2006) Cơ Học Ứng Dụng Trong Kỹ Thuật.pdf

8.45 MB

130

Đào Đình Thức (2007) Cấu Tạo Nguyên Tử Và Liên Kết Hóa Học (Trọn Bộ 2 Tập). Tập 2.pdf

15.15 MB

131

Đào Đình Thức (2007) Cấu Tạo Nguyên Tử Và Liên Kết Hóa Học (Trọn Bộ 2 Tập). Tập I.pdf

10.33 MB

132

Đào Hữu Hồ (2007) Hướng dẫn giải các bài toàn - Xác suất - Thống kê.pdf

47.10 MB

133

Đào Tăng Kiệm (2009) Ứng dụng tin học trong thiết kế xây dựng.pdf

21.64 MB

134

Đào Văn Lượng (2000) Nhiệt động hóa học.pdf

17.35 MB

135

Đào Văn Lượng (2011) Nhiệt Động Hóa Học.pdf

8.58 MB

136

Đào Văn Tường (2006) Động Học Xúc Tác.pdf

8.43 MB

137

Đậu Thế Cấp (2009) Cấu trúc Đại số.pdf

1.89 MB

138

Đậu Thế Giáp (2008) Đại số tuyến tính.pdf

3.45 MB

139

David P. Jackson, Priscilla W. Laws (2003) Explorations In Physics.pdf

5.34 MB

140

Đinh Bá Trụ (2000) Cơ sở lý thuyết biến dạng dẻo kim loại.pdf

2.19 MB

141

Đinh Thị Ngọ (2008) Hóa học Dầu mỏ và khí.pdf

13.62 MB

142

Đinh Thị Ngọ. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (2006) Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí.pdf

12.73 MB

143

Đỗ Bình. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (2006) Công Nghệ Sản Xuất Axit Sunfuric.pdf

7.72 MB

144

Đỗ Đình Thanh (2007) Phương pháp Toán Lí.pdf

5.25 MB

145

Đỗ Đức Giáo (2009) Hướng dẫn giải bài tập Toán rời rạc.pdf

9.16 MB

146

Đỗ Đức Quang, Phùng Quốc Bảo (2009) Sổ tay người chơi đá.pdf

7.46 MB

147

Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long (2007) Chú giải Di truyền học.pdf

19.90 MB

148

Đỗ Lê Thăng, Hoàng Thị Hòa (2009) Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập Di truyền học.pdf

8.56 MB

149

Đỗ Ngọc Uẩn. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (2007) Giáo Trình Vật Lý Chất Rắn Đại Cương.pdf

15.50 MB

150

Đỗ Qúy Sơn (2008) Cơ sở hóa học phóng xạ.pdf

9.14 MB

151

Đỗ Sanh (1997) Cơ học tập một.pdf

11.75 MB

152

Đỗ Sanh (1999) Bài tập Cơ học tĩnh học và động học, Tập 1.pdf

14.32 MB

153

Đỗ Sanh (1999) Cơ học, Tập 2, Động lực học.pdf

7.80 MB

154

Đỗ Thanh Hải, Ngô Thanh Hải (2011) Nguyên Lý Chuyển Đổi Analog-Digital .pdf

20.27 MB

155

Đỗ Văn Đệ (2006) Chương trình phân tích kết cấu công trình STRAP.pdf

17.74 MB

156

Đỗ Văn Đệ (2008) Cơ sở lý thuyết của các phương pháp tính ổn định mái dốc.pdf

1.50 MB

157

Đỗ Văn Đệ (2008) Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính ổn định mái dốc Slope-w.pdf

4.70 MB

158

Đỗ Văn Đệ (2009) Phần mềm PLAXIS - Ứng dụng vào tính toán các công trình thủy công.pdf

10.96 MB

159

Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Mạnh Cường. Trường Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin (2011) Giáo Trình Toán Cao Cấp A2.pdf

4.35 MB

160

Đỗ Xuân Sâm (2010) Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian thủ đô Hà Nội.pdf

27.14 MB

161

Đoàn Duy Hinh (2011) Bài tập Vật lí 9.pdf

4.94 MB

162

Đoàn Quỳnh, Nguyễn Huy Đoan (2010) Đại số nâng cao 10.pdf

3.59 MB

163

Đoàn Quỳnh, Nguyễn Huy Đoan (2010) Giải tích 12 nâng cao.pdf

6.81 MB

164

Đoàn Quỳnh, Văn Như Cương (2010) Hình học 12.pdf

5.51 MB

165

Đoàn Quỳnh, Văn Như Cương (2010) Hình học nâng cao 10.pdf

2.02 MB

166

Đoàn Thị My, Bùi Phương Nga (2011) Sách Giáo Khoa Lớp 1. Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội 1.pdf

2.01 MB

167

Đoàn Thiện Ngân (2006) Ứng dụng mã nguồn mở, Tập 1, Windows trong Linux.pdf

16.44 MB

168

Đoàn Văn Ban (2011) Giáo trình Lập trình Java.pdf

14.79 MB

169

Donat G. Wentzel, Nguyễn Quang Riệu, Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn, Nguyễn Đình Huân (2007) Thiên văn vật lí Astrophysics.pdf

50.36 MB

170

Động Lực Học Công Trình (2003) Tuyển Tập 30 Năm Tạp Chí Toán Học Và Tuổi Trẻ.pdf

24.54 MB

171

Đồng Thị Vân Hồng (2010) Giáo trình Tin học kế toán.pdf

8.27 MB

172

Dương Kiều Hoa, Tôn Thất Hòa An (2011) Giáo Trình Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng Với Ngôn Ngữ Mô Hình Hóa Thống Nhất Uml.pdf

4.83 MB

173

Dương Minh Đức (2001) Phương pháp mới học toán đại học, Tập 1, Tích phân & Vi phân.pdf

26.09 MB

174

Dương Quang Thiện (2005) Lập trình Căn cứ dữ liệu dùng ADO.NET và C# Lập trình Visual C# thế nào.pdf

43.69 MB

175

Dương Quang Thiện (2005) Lập trình Giao diện người dùng theo C#.pdf

37.09 MB

176

Dương Quang Thiện (2005) Lập trình web dùng ASP.NET và C#.pdf

32.55 MB

177

Dương Thanh Lượng (2010) Giáo trình Mô phỏng mạng lưới thoát nước bằng SWMM.pdf

15.81 MB

178

Dương Xuân Thành (2008) Giáo trình Tin học đại cương.pdf

11.25 MB

179

E.V.Smith (1972) Manual Of Experiments In Applied Physics.pdf

39.15 MB

180

F. Browkin, F. Rempala (1975) Tuyển Tập Các Đề Thi Toán Olimpic Ba Lan (Tiếng Nga).pdf

12.65 MB

181

George B. Johnson (2003) The Living World.pdf

53.77 MB

182

Giambattista, Richardson (2009) College Physics.pdf

72.48 MB

183

Glencoe (2007) Sciene Voyages Life And Physics.pdf1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương