A. BỘ quy tắC Ứng xử


Biện pháp Đánh giá, điều chỉnhtải về 21.17 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích21.17 Kb.
#54394
1   2   3   4   5   6
bài tập cuối khóa

Biện pháp

Đánh giá, điều chỉnh
Tháng
8- 9

Hướng dẫn xây dựng “Nội quy lớp học và thực hiện lớp học an toàn”.

-Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, cả lớp.
- Lập danh sách hs kí cam kết nói không với bạo lực học đường.
- Tăng cường công tác kiểm tra của TPT Đội, GVCN
- Phòng ngừa HS mang đồ chơi có tính kích động.
-Phối hợp với PH việc chuyên cần của HS

- Sản phẩm đánh giá: Ý thức, thái độ thực hiện nội quy của HS
- Phương pháp đánh giá: Quan sát
- Công cụ đánh giá 1: Phiếu quan sát
- Người đánh giá: GV+ HS
Tháng 10

Phát động “Hội thi diễn kịch theo chủ đề phòng chống bạo lực học đường”

- Tổ chức các tổ thi đua với nhau

- Sản phẩm đánh giá: Cách xử lí tình huống.
- Phương pháp đánh giá: Quan sát
- Công cụ đánh giá: Thang đo
- Người đánh giá: GV, GV Âm nhạc, TPT.
Tháng 11

Phát động “Hội thi Rung chuông vàng theo chủ đề phòng chống bạo lực học đường”

-Phối hợp với GVCN và GV môn, TPT.

- Sản phẩm đánh giá: Câu trả lời của HS.
- Phương pháp đánh giá: Vấn đáp
- Công cụ đánh giá 3: Hệ thống câu hỏi và đáp án.
- Người đánh giá: GV.

HIỆU TRƯỞNG

….., ngày…tháng….năm 2023
Người lập kế hoạch
tải về 21.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương