92. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích21.38 Kb.
92. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất không có biến động)

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã-thị trấn nơi đất tọa lạc.

* Bước 2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn luân chuyển hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, số 01 đường Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện luân chuyển kết quả và hồ sơ đã giải quyết đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để trả kết quả giải quyết cho người nộp hồ sơ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Di chúc; biên bản phân chia thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí (nếu có):

* Lệ phí trước bạ

* Tiền sử dụng đất (nếu có – trong trường hợp hợp thức hóa đất ở)

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Mẫu sử dụng cho Phòng công chứng:

+ Di chúc (Mẫu số 27/DC)

+Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 28/VBPC)

+ Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 29/VBN)

+ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 30/VBTC)

* Mẫu sử dụng cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

+ Di chúc (Mẫu số 57/DC)

+ Văn bản phân chia tài sản thừa kế (Mẫu số 58/VBPC)

+ Văn bản nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 59/VBN)

+ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (Mẫu số 60/VBTC)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật đất đai năm 2003

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

* Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

* Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

* Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

* Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bồ sung một số đìâu của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

* Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

* Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

* Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

* Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.* Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh.

* Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 14/02/2006 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện thống nhất cơ chế “một cửa liên thông” từ xã – thị trấn đến huyện đối với lĩnh vực nhà đất triển khai tại 12 xã - thị trấn thuộc huyện Hóc Môn.Qấn
: Lists -> SPList TT HC -> Attachments
Lists -> S¸ch míi sè 01/2011
Lists -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> S¸ch míi sè 05/2012
Attachments -> 82. Thủ tục Xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định 181
Attachments -> 44. Thủ tục Trích lục số nhà
Attachments -> 72. Thủ tục Xóa thế chấp và đăng ký lại thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Attachments -> 78. Thủ tục Tặng cho quyền sử dụng đất
Attachments -> 81. Thủ tục Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất
Attachments -> 84. Thủ tục Điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Attachments -> 86. Thủ tục Trích lục bản dồ địa chính
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương