86. Thủ tục Trích lục bản dồ địa chínhtải về 12.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.51 Kb.
86. Thủ tục Trích lục bản dồ địa chính

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ như sau:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định và đơn kê khai đầy đủ theo quy định) tiếp nhận, ghi giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ được hướng dẫn bằng văn bản một lần để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị trích lục ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ, số hiệu thửa đất và tờ bản đồ cần trích lục (tự ghi) (01 bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp nhận.

- Lệ phí (nếu có): Mức thu: Cá nhân, hộ gia đình 10.000đ/lần tại quận; 20.000đ/lần tổ chức

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004;

* Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. (có hiệu lực ngày 16/11/2004)

* Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (có hiệu lực ngày 01/7/2007).

* Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý quản lý hồ sơ địa chính.

* Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp bão lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền đất.

* Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung, một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp bão lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền đất.* Thông tư 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở.

* Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/07/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
: Lists -> SPList TT HC -> Attachments
Lists -> S¸ch míi sè 01/2011
Lists -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> S¸ch míi sè 05/2012
Attachments -> 82. Thủ tục Xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2,3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định 181
Attachments -> 44. Thủ tục Trích lục số nhà
Attachments -> 72. Thủ tục Xóa thế chấp và đăng ký lại thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Attachments -> 78. Thủ tục Tặng cho quyền sử dụng đất
Attachments -> 81. Thủ tục Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất
Attachments -> 84. Thủ tục Điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Attachments -> 92. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương