500 CÂu hỏi trắc nghiệm cơ BẢn về chứng khoán và thị trưỜNG chứng khoán câu Ltải về 0.77 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hãy xác định giá và khối lượng giao dịch đối với mỗi nhà đầu tư

Câu 404:

I. Nhận cổ tức với mức ưu đãi

II. Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền

III Khi công ty giải thể, nhận được lại một phần tài sản tương ứng với số vốn cổ phần góp vào công ty.

IV Được nhận cổ tức ưu đãi như lãi suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ

Phương án:

a) I

b) I và IIc) I và II

d) Chỉ IV

e) I, III và IV

f) Tất cảCâu 405: Qua thông báo về đợt phát trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vừa qua chúng ta biết vốn huy động của Việt Nam là 750 triệu US$. Mệnh giá là 100$; lãi suất côupn là 6,785%. Thời gian đáo hạn là 10 năm. Trái phiếu đã được bán ở giá 98,233 US$. Vì trái phiếu bán dưới mệnh giá nên chúng ta không huy động đủ 750 triệu US$.

a) Đúng


b) Sai

c) Không thể xác địnhCâu 406: Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:

a) Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

b) Bảo lãnh với cố gắng tối đa

c) Bảo lãnh tất cả hoặc không

d) Tất cả các hình thức trên

Câu 407: Lệnh dừng để bán được đưa ra

a) Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành

b) Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành

c) Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hànhCâu 408: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn

a) Ngắn hạn

b) Trung hạn

c) Dài hạn

d) Cả ba yếu tố trên

Câu 409: Sở Giao dịch chứng khoán là:

a) Thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

b) Thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung

c) Một trong các hình thức hoạt động của thị trường chứng khoán thứ cấpCâu 410: Chứng khoán xác định người sở hữu nó có

a) Quyền sở hữu đối với một công ty

b) Quyền chủ nợ đối với một công ty

c) Quyền chủ nợ đối với Chính phủ hay chính quyền địa phương

d) Tất cả các quyền trên

Câu 411: Cổ phiếu và trái phiếu có cùng đặc trưng là:

a) Có lãi suất cố định

b) Có thu nhập theo hoạt động của công ty

c) Được quyền bầu cử tại đại hội cổ đông
Bên bán

Giá

Bên mua

Số lượng
Lũy kế

Số lượng

1.000
Thị trường200
20.100300
20.200400
20.500100
20.600
700

1.300
20.700
300

900
20.800
10020.900
200

200
21.100

21.300
500

200
21.400400
21.500
10021.600
70021.700
90021.800
50021.900
20022.000
800Thị trường
500

Khi:

a) Giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 20.600: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bị Giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 21.000: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 21.500: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Câu 413: Một lệnh dừng bán được đưa ra:

a) Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành

b) Hoặc là cao hơn hay thấp hơn giá thị trường hiện hành

c) Ngay tại giá thị trường hiện hành

d) Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành

Câu 414: Công ty ABC được phép phát hành 5.000.000 cổ phiếu theo điều lệ Công ty 3.000.000 cổ phiếu đã được phát hành, trong đó có 2.000.000 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ, Công ty ABC có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?

a) 1.000.000

b) 2.000.000

c) 3.000.000

d) 5.000.000

Câu 415: Một Công ty chứng khoán thiếu sót xác nhận với khách hàng về một việc mua 100 cổ phiếu của công ty ABC với giá thỉ trường 34 3/8. Sau đó công ty nhận thấy rằng việc mua này thực sự được thực hiện Ở giá 34 5/8. Như vậy khách hàng:

a) Phải trả 34 3/8

b) Phải trả 34 5/8

c) Có thể hủy bỏ lệnh

d) Có thể chấp nhận giá 34 3/8 hoặc hủy bỏ lệnh

Câu 416: Điều kiện cần thiết để thành lập Công ty cổ phấn là:

a) Thu nhập do Công ty cổ phần mang lại cho những người góp vốn phải có lãi suất lớn hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

b) Phải có sự nhất trí cao về mục tiêu kinh doanh và các hoạt động khác giữa các thành viên sáng lập công ty.

c) Nhà nước đã ban hành đầy đủ các luật về Công ty cổ phần, luật thương mại, luật phá sản, luật cầm cố. . . và có nền kinh tế hàng hóa khá phát triển.

d) Cả a, b và c đều đúng

Câu 417: Đối với người kinh doanh chứng khoán, nếu dự đoán được mức trần (mức chống đỡ) thì tại thời điểm đạt mức đó nên:

a) Bán chứng khoán

b)Mua chứng khoán

Câu 418: Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán không có cổ tức tại sơ đố dưới đây. Biết rằng ngày đăng ký danh sách cổ đông cuối cùng 30/6 và thời gian thanh toán là T+2

27/6 28/6 29/6 30/6 1/7

b) 27/6


c) 30/6

d) 28/6


Câu 419: Thị trường chứng khoán nước A áp dụng phương thức ghép lệnh từng đợt trên sổ lệnh vào thời điểm ghép lệnh có các thông tin sau: (giá tham chiếu: 20.300)


Bên bán

Giá

Bên mua

Số lượng

Cộng dồn

Cộng dồn

Số lượng20.600
200

200
20.500
100

700
20.400
200(a); 200(b); 300(c); 300(d)

400
20.300
500

700
20.200
10020.100
20020.000
300

  • Khách hàng a là công ty chứng khoán đặt lệnh lúc ghi 5

  • Khách hàng b, c, d đặt lệnh lúc 8h20. Trong đó b là cá nhân; c, d là công ty chứng khoán.

Kết quả thực hiện như sau:

a) Khách hàng (a): 200; (b): 200; (c): 200

bị Khách hàng (a): 200; (b): 200; (c): 100; (d): 100

c) Khách hàng (a): 200; (b): 100; (c): 150; (d): 150Câu 420: Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào quan trọng nhất?

a) Có sản phẩm nổi tiếng trên thị trường

b) Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định và kết quả kinh doanh có hiệu quả trước khi phát hành.

c) Có bộ máy nhân sự tết

d) Có cơ sở vật chất (máy móc thiết bị) hiện đại

Câu 421: Một Công ty có một loại cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn cổ tức đang lưu hành với số cổ tức được trả mỗi năm là 7USD. Nếu vào năm trước, số cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi không được trả cổ đông mà lại được trả vào đầu năm nay thì cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi này sẽ nhận cổ tức là bao nhiêu:

a) 7 USD


b) 10 USD

c) 14 USD

d) 20 USD

Câu 422: Các tổ chức tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là:

I. Các nhà đầu tư cá thể

II. CÁC công ty chứng khoán

III. Các nhà đầu tư có tổ chức

IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép hoạt động

a) Chỉ I


b) Chỉ có II

c) Chỉ I & III

d) Chỉ II và IV

Câu 423: Trong trường hợp xảy ra việc thanh lý tài sản công ty các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:

a) Là chủ nợ nói chung

b) Mất toàn bộ vốn đầu tư ban đầu

c) Là những người có độ ưu tiên sau cùng trong việc trả nợ của công ty

d) Chỉ là người có độ ưu tiên trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường trong việc chia phần tài sản còn lại của công ty sau khi công ty đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ.

Câu 424: Ai là người chia quyền sở hữu trong cống ty :

I. Cổ đông ưu đãi

II. Cổ đông thường

III. Người nắm giữ trái phiếu

a) Chỉ I

b) Chỉ I và II

c) Cả I, II và III

Câu 425: Thị trường ngoài danh mục (OTC: Over - The - Counter) là một

a) Cả a, b, c đều sai

b) Thị trường đấu giá

c) Thị trường chuyển giao

d) Thị trường theo thương lượng

Câu 426: Một công ty phát hành 1.000.000 cổ phiếu với giá 10,5 đô la (đã bán hết trong đợt phát hành). Một thời gian sau, giá cổ phiếu thị trường là 11 đô la. Tại ngày này vốn cổ đống của cống ty sẽ:

a) Khống thay đổi

b) Tăng 500.000 đô la

c) Giảm 500.000 đô la

d) Chuyển 500.000 đô la từ nợ sang vốn

Câu 427: Ý nghĩa của việc phân biệt giữa phát hành riêng rẽ (nội bộ) và phát hành ra công chúng là:

a) Để phân biệt quy mô hoạt động vốn

b) Để phân biệt loại chứng khoán được phát hành

c) Để phân biệt đối tượng và phạm vi cần quản lý

d) Cả a, b, c đều đúng

Câu 428: Nếu một khách hàng đưa ra một lệnh có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ để bán 100 cổ phiếu của cóng ty ABC ở giá giới hạn dừng là 37, thì:

a) Lệnh trở thành một lệnh thị trường khi cổ phiếu đạt tới giá 37

b) Đây là một lệnh có hiệu lực trong ngày

c) Đây là một lệnh mở

d) Cả a, b, c đều sai

Câu 429: Chỉ số nào sau đây sẽ được nhà phân tích sử dụng để dự đoán triển vọng của Công ty:

a) Chỉ số TSLĐ

b) Chỉ số thử nhanh

c) Chỉ số giá trên thu nhập

d) Chỉ số nợ trên vốn cổ phiếu

Câu 430: Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 100.000.000 đô la, mệnh giá trái phiếu là 1.000 đô la, sự ảnh hưởng của đợt phát hành này đối với bản cân đối tài sản công ty thể hiện như sau:

I. Tăng vốn cổ đông

II. Tăng tổng cộng nợ

III. Tăng vốn lưu động

IV. Tăng tổng cộng tài sản có

a) Chỉ I


b) I, II và III

c) II III và IV

d) I, II, III Và IV

Câu 431: vào thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

I. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi nhận lại vốn

II. Quyền sở hữu của cổ đống hiện tại N "Pha loãng"

III. Công ty A phải trả thuế nhiều hơn, nhưng cơ cấu bảng tổng kết tài sản tốt hơn

a) I và II

b) II và HI

c) I và III

Câu 432: Một trong các nhược điểm trong hoạt động của công ty cổ phần là:

I. Tách rời quyền sở hữu và quyền điều hành

II. Tương đối ít được tín nhiệm trong cấp tín dụng

III. Thiếu động lực và sự quan tâm cá nhân, vì trách nhiệm chung trong thua lỗ

IV. Không giữ được bí mật trong kinh doanh và tài chính

a) Chỉ có I và IV

b) Chỉ có I và III

C) Chỉ có I, III Và IV

d) Tất Cả I, II, III, IV

Câu 433: Một khách hàng vào một lệnh bán đứng với giá 53 1/2. Lô chứng khoán sau cùng trước khi lệnh được đưa vào được bán với giá 54. Các lô chứng khoán sau khi lệnh được đưa vào bán với giá 53 3/4, 53 3/8, sa 1/2 và 53 5/8. Lô chứng khoán sẽ làm kích hoạt lệnh ở giá:

a) 53 3/4

b) 53 5/8

c) 53 1/2

d) 53 3/8

Câu 434: Đại hội cổ đông sẽ bầu:

a) Hội đông quản trị và Ban kiểm soát

b) Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

c) Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị chọn Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

d) Cả a, b, c đều sai

Câu 43: Tại sao việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép?

a) Để việc quản lý các công ty phát hành được tốt hơn

b) Để bảo vệ các nhà đầu tư lớn

c) Để đảm bảo chỉ những công ty làm ăn tết và nghiêm chỉnh mới được huy động vốn qua công chúng và bảo vệ quyền lợi người đầu tư nhỏ

d) Để ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước giám sát hoạt động của công ty

Câu 436: Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng xuống, xác định xu hướng

a) Khó dự đoán

b) Thị trường đi lên

c) Thị trường bình quân

d) Thị trường đi xuống

Câu 437: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích:

a) Bù đắp thâm hụt ngân sách

b) Tài trợ các công trình công cộng

c) Giúp đỡ các công ty

d) Điều tiết tiền tệ

Câu 438: Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?

a) Có ban Giám đốc điều hành tốt

bị Có sản phẩm nổi tiếng trên thị trường

c) Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý

d) Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành

Câu 439: Khi lãi suất thị trường tăng lên, giá trái phiếu sẽ:

a) Tăng


b) Giảm

c) Không thay đổi

Câu 440: Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm tốt nhất để mua trái phiếu

a) Khi lãi suất cao và dự kiến sẽ giảm xuống

b) Khi lãi suất thấp và dự kiến sẽ tăng lên

c) Khi lãi suất ổn định và dự kiến sẽ không đổi

d) Khi giá trái phiếu thấp và lãi suất dự kiến sẽ tăng lên

Câu 441: Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là:

a) Tư vấn

b) Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành

c) Định giá chứng khoán phát hành

d) Bao tiêu một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán phát hành

Câu 442: Giả sử chỉ số DowJones công nghiệp ngày giao dịch t là 12060 điểm và tổng giá của 30 loại chứng khoán hợp thành là 30/5 USD. Tính hệ số chia của ngày giao dịch t

a) 4


b) 0,15

c) 100,5


d) 0,25

Câu 443: Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9.800 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ giao động giá là 5%. Các mức giá mà nhà đất tư chứng khoán có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới

a) 9310, 9819, 1000, 10290

b) 9300, 9700, 9800, 10200

c) 9500, 9700, 9900, 1000, 10400d) 9400, 9500, 9600, 9700, 10200

Câu 444: Xác định giá mở cửa theo các lệnh sau đây:

Bên bán

Giá

Bên mua
Số lượng

Số lượng1000

10.000


200

10.100

100300

10.200

500400

10.500

800100

10.600

7001300

10.700

300900

10.800

1000

10.900

200200

11.100

00

11.300

500200

11.400

0

Câu 445: Một trong các điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ở Việt Nam

a) Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ VND

b) Kinh doanh có lãi trong năm gần nhất

c) Đội ngũ lãnh đạo của công ty có năng lực quản lý tốt

d) Tối thiểu 20% vốn cổ phần phát hành ra cóng chúng

Câu 446: Các tổ chức có thể tham gia hoạt động trực tiếp trên thị trường chứng khoán tập trung là:

I. Các nhà đầu tư có tổ chức

II. Các nhà đầu tư cá thể

III. Các công ty chứng khoán

IV. Các ngân hàng thương mại được UBCKNN cấp phép

a) Chỉ có I

b) Chỉ có II

c) Chỉ có III

d) Không có câu nào đúng

Câu 447: Khi công ty không có lãi, nó sẽ:

a) Trả cổ tức cho cổ phiếu thường

b) Trả lãi trái phiếu

c) Trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi

d) Không phải trả lãi và cổ tức

Câu 448: Việc tách cổ phiếu trong tổ đại diện để tính đủ số giá chứng khoán theo phương pháp Dow Jones sẽ làm cho hệ số chia:

a) Tăng


b) Giảm

c) Không đổiCâu 449: Hãy xác định ngày giao dịch chứng khoán không có cổ tức tại sơ đó dưới đây. Biết rằng ngày kết thúc năm tài chính là 30/6 và thời gian thanh toán là T + 3
27/6 28/6 29/6 30/6 1/7


Câu 450: Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn

b) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

c) Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

d) Công ty cổ phần
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương