4. Phần mềm Explorer – của HĐh windows xptải về 10.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.09.2016
Kích10.31 Kb.
#31753
4. Phần mềm Explorer – của HĐH Windows XP

- Trình ứng dụng nào dưới đây là trình ứng dụng chuẩn của Windows :

a. Windows Explorer b. Microsoft Excel.
c. Microsoft Word. d. Vietkey
- Trong Windows Explorer, để chọn một lúc nhiều tập tin, thư mục không liên tục ta:

a. Giữ phím Shift và kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn.

b. Giữ phím Ctrl và kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn.

c. Giữ phím Alt và kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn.

d. Tất cả đều sai
- Trong Windows Explorer, để chọn các tập tin, thư mục nằm liên tục ta:

a. Giữ phím Shift và rê (click) chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn.

b. Giữ phím Ctrl và rê (click) chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn.

c. Giữ phím Alt và kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn.

d. Tất cả đều sai
- Trong Windows Explorer, để copy một tập tin, sau khi chọn tập tin ta thực hiện:

a. Vào menu EDIT, chọn COPY.

b. Nhấn chuột phải, chọn COPY.

c. Nhấn Ctrl + C.

d. Cả ba câu đều đúng.
- Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím:

a. F8 b. F7 c. Ctrl-A d. Edit -> Select All .


- Trong Windows Explorer, phím nào được sử dụng để đổi tên một tệp tin?

a. F1 b. F2 c. F3 d.F4


- Trong Windows Explorer, chức năng của biểu tượng là gì?

a. Xoá mục đang chọn

b. Cho phép bạn chọn tuỳ chọn hiển thị

c. Sao chép một mục vào Clipboard

d. Cắt một mục vào Clipboard

- Trong Window Explore để xắp xếp các tập tin cùng kiểu ở cạnh nhau ta chọn lệnh?

a.View-> Arrange Icon-> Bype c.View-> Icons-> By Date

b.View-> Arrange Icons -> By Size d.Tất cả đều sai


- Windows Explorer có các thành phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar. Còn lại là gì?

a/ Status bar b/ Menu bar c/ Task bar d/ tất cả đều sai

- Windows Explorer là chương trình?

a. dùng để xem dưới dạng hình cây của các thư mục và ổ đĩa

b. dùng để chia nhỏ các tập tin ra thành nhiều tập tin

c. dùng để nén tập tin vào thư mục

d. tất cả đều sai

- TrongWindows Explorer để hiển thị thụoc tính Type,Modified ta dùng lệnh Viewa. Large Icon b. Small Icon c. List d. Details

tải về 10.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương