361'N: Vâng, mình có thể tư vấn khác với nhiều tư vấn khác, kể cả của ace life, tuy nhiên mình tin tưởng vào khách hàngtải về 12.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích12.44 Kb.
#19422
http://360.yahoo.com/blog-nqQS2AU_cLJZBzxqNXwQWw--...: chào bạn, mình vừa nhận được tin nhắn của bạn, nhưng

http://360.yahoo.com/blog-nqQS2AU_cLJZBzxqNXwQWw--...: mình sẽ xem lại bảng tính, và chủ động liên hệ bạn sau,


361'N: Vâng, mình có thể tư vấn khác với nhiều tư vấn khác, kể cả của ACE Life, tuy nhiên mình tin tưởng vào khách hàng. Trong khi bạn xem lại, xin cho mình hỗ trợ: trong hợp đồng, tổng số tiền bạn đóng của bạn gồm hai phần có tính chất khác nhau: bạn hiện tại chỉ nên quan tâm sâu sắc đến phần tiêu dùng, đầu tư mình có thể góp ý cho bạn phù hợp tình hình thực tế trong tương lai (các chỉ số đầu tư biến đổi từng phút giây, sao phải quyết định vội vã).
361'N: Hôm trước mình gửi bạn điều khoản 7.2, khẳng định tính ưu việt bản chất bảo hiểm nhân thọ đích thực của ACE Life so với các công ty khác: không ràng buộc bạn ở phần đóng góp để lấy lãi. Bạn có thể tham khảo hợp đồng trên mạng http://www.acelife.com.vn/aceStatic/ACE%20Global/ACE%20Vietnam%20Life/Our%20Products%20&%20Services/Agency%20Distribution/Universal%20Life/Family%20Package/Family_UL_Policy_wordings_A1(Hop_Dong_Mau_Quyen_loi_Toan_dien_A1).pdf , ngay trang đầu tiên cũng khẳng định "Ngoại trừ phí bảo hiểm cơ bản năm đầu tiên, phí bảo hiểm các năm tiếp theo có thể đóng theo kế hoạch đóng phí do bên mua bảo hiểm quyết định", bạn tự hỏi trong mỗi thời điểm là cơ sở của một quyết định đầu tư của bạn là gì?
361'N: Mình tư vấn là ở cốt lõi, bảo hiểm nhân thọ cốt lõi tiêu dùng: dành một số tiền rất nhỏ để đạt được điều gì cho đời sống gia đình bạn: Nào tiền tiêu dùng bình quân hàng năm cho khoản mục bảo hiểm nhân thọ bạn hãy tính, cách của mình là: bạn hãy cộng tất cả các chi phí phát sinh trong thời gian gợi ý của công ty bảo hiểm: (Dù thực tế tương lai có lạm phát, thì với ACE Life, bạn cũng không phải bỏ ra nhiều tiền hơn như minh hoạ)): bao gồm cơ bản là phí Bảo hiểm rui rỏ mỗi năm (Quỹ bảo hiểm rủi ro) + PHí ban đầu (nằm trong phí cơ bản 4 triệu đồng phải đóng năm đầu tiên với mệnh giá 300 triệu đồng (hoa hồng của mình cũng thuộc trong này) + mọi chi phí khác. Có phải với hợp đồng mệnh giá 300 triệu, bình quân hàng năm trong 15 năm bạn đóng chỉ khoảng 120 ngàn/ tháng không nào? Với hợp đồng mệnh giá 500 triệu, bình quân hà
361'N: Với hợp đồng mệnh giá 500 triệu, bình quân bạn đóng cũng chỉ hơn 200 ngàn/ tháng. Mình không tư vấn bạn rằng mỗi năm bạn phải đúng như kế hoạch đóng quỹ như phí cơ bản gợi ý 4 triệu đồng/ năm để đúng kế hoạch có tiền (chi dùng nhu cầu nào đó trong 15 năm tới), hay để được bảo vệ đến năm 99 tuổi. Những tư vấn này có thể của một số nhân viên ACE Life (như anh Hải là nhân viên ăn lương của ACE Life, mình chỉ là Đại diện Kinh doanh, dù mình và anh ấy cùng đến với ACE Life một thời điểm), bởi đó là một khả năng nhưng dễ gây hiểu nhầm, không phân biệt rõ ràng cho bạn trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hai thuộc tính tiêu dùng và đầu tư để bạn tuỳ biến. Không dấu bạn, khách hàng càng đóng nhiều tiền với hợp đồn
361'N: Không dấu bạn, khách hàng càng đóng nhiều tiền với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, không phân biệt tính chất "tiêu dùng/ đầu tư", vào quỹ "Bảo hiểm rui ro"/ "Quỹ liên kết đầu tư"... thì công ty càng hoan nghênh. Vấn đề là ý chí của khách hàng thiếu thông tin thì quyết định càng không thoả đáng, khả năng tối ưu lợi ích thấp hơn. Các hợp đồng của nhiều công ty từ trước đến nay ràng buộc bạn: Trong khi tỷ lệ đóng góp quỹ mỗi khách hàng/ mệnh giá mỗi khách hàng rủi ro cao, thì mỗi năm đều phải bắt buộc đóng số tiền "đầu tư nhất định".
361'N: Tóm lại: Với ACE Life, người tư vấn hiểu rõ thì bạn có một hợp đồng bảo hiểm đích thực: quyết định tiêu dùng hợp lý, đánh giá bằng tỷ lệ phí đóng góp mỗi người/ Mệnh giá bảo vệ mỗi người; quyết định đầu tư hợp lý, bạn chủ động với hoạt động/ danh mục đầu tư của gia đình bạn; giả sử tham gia đầu tư với ACE Life hàng năm thì bạn có thể kiểm tra tính hợp lý với công thức tính lãi kép, Gx (1+r)^n hoặc Gx[(1+r)^n -1]/ r , trong đó G là số tiền tính lãi hàng tháng/ hàng năm, r là lãi suất bình quân hàng tháng/ hàng năm; n là số kỳ hạn tháng/ năm. (Phí bảo hiểm rủi ro (tiêu dùng) được khấu trừ hàng tháng, song nếu bạn đóng dư phí bảo hiểm rủi ro, thì số tiền dư cũng được tính lãi kép (đầu tư).
361'N: HIc, từ này mình gõ, xem lại gửi bạn cũng dài phết, hi vọng không làm bạn rồi trí! Nhưng mình chỉ chia sẻ với bạn hai điều bản chất trong một hợp đồng thôi (tiêu dùng là cốt lõi, đầu tư là hỗ trợ), quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của bạn phải là sự hợp lý của hai tính chất cốt lõi, cơ bản đó. Mình tư vấn không mang nhưng điều không bản chất ra chia sẻ với khách hàng như danh tiếng của công ty, lợi nhuận của công ty, các quyền lợi phụ của cong ty (thanh toán trước quyền lợi, quyền tham gia miễn thẩm định sức khoẻ...). Tạm biệt bạn, một tuần mới "từ dung" (mình thích gọi bạn: người phụ nữ sắp bước vào tuổi 30 từ "từ dung", thay vì từ "đằm thắm") ^^ ) !
tải về 12.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương