3,1 giới thiệutải về 346.97 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích346.97 Kb.
1   2   3

Phương trình ( 3.9 ) đươcl gọi là luật bragg , n là số nguyên bất kỳ ( 1 , 2, 3, …) sin không vượt quá sự thống nhất . Do đó góc của chùm nhiễu xạ của luật Bragg của satisned không , sau đó các can thiệp sẽ không xây dựng trong tự nhiên như năng suất thấp chuyển động nhiễu xạ chùm tia độ lớn của khoảng cách giữa hai mặt phẳng liền kề và song song ( h , k , l ) cũng có các tham số mạng tinh thể ( s ) . ví dụ đối với cấu trúc tinh thể có tính đối xứng d­hkl = ( 3.10) trong đó một là tham số mạng tinh thể ( đơn vị tế bào cạnh chiều dài ) . Mối quan hệ tương tự như 3.10 nhưng phức tạp hơn tồn tại trong sáu hệ thống tinh thể khác ghi nhận trong 3.2 .

Luật bragg của phương trình 3.9 là một điều kiện đủ , cần thiết , nhưng không cho nhiễu xạ bởi các tinh thể thực specifies khi nhiễu xạ sẽ xẩy ra đối với các tế bào nguyên tử đơn vị có vị trí ở góc tế bào . Tuy nhiên các nguyên tử nằm ở các trang wed khác ( tức là mặt vá vị trí đơn vị tế bào nội thất FCC và BCC ) hoạt động tại các trung tâm phân tán thêm, có thể sản xuất ra khỏi giai đoạn của sự tán xạ  một số góc luật Bragg.Kết quả là sự vắng mặt của một số chùm nhiễu xạ, theo phương trình 3,9 nên có mặt.Ví dụ, cấu trúc tinh thể BCC h + k + l phải được ngay cả khi diffraction - lực kéo  xảy ra, trong khi cho FCC, h, k  l phải là lẻ hoặc thậm chí.


nhiễu xạ kỹ thuật

một kỹ thuật nhiễu xạ thông thường sử dụng một mẫu bột hoặc đa tinh thể comsisting tiền phạt và randomly hạt  theo định hướng tiếp xúc để monochromatic - màu x radition.mỗi hạt bột  một tinh thể,   một số lượng lớn các định hướng ngẫu nhiên đảm bảo rằng một số hạtđược định hướng như vậy mà mỗi bộ có thể có của máy bay tinh thể sẽ là một vailable cho dirlraction

nhiễu xạ các  một bộ máy được sử dụng để xác định các góc độmà ở đó sự nhiễu xạ xảy ra cho mẫu bột đó là tính năng được đại diện biểu đồ  con số 3,19 Một mẫu vật dưới hình thức của một tấm phẳng  được hỗ trợ như vậy  quay về các trục dán nhãn O  có thể; trục này vuông góc với mặt phẳng của trang.đơn sắc x - raychùm tia được tạo ra một T điểm  cường độ của chùm tia nhiễu xạ được phát hiện có nhãn truy cập C trong hình.mẫu x - ray nguồn và truy cập tất cả các đồng phẳng

truy cập được gắn trên một chiếc xe di chuyển cũng có thể được luân chuyển về các trục o: vị trí góc của nó trong điều khoản của 2θ được đánh dấu trên thang điểm tốt nghiệp.Vận chuyển và các mẫu máy móc cùng một vòng quay của mẫu vật thông qua θ được đi kèm bởi một vòng quay 2θ truy cập, điều này đảm bảo rằng sự cố và góc độ phản ánh được duy trì bằng nhau (Hình 3,19).Collimators được kết hợp trong đường dẫn chùm tia để tạo ra một chùm tia được xác định rõ và tập trung.Sử dụng một bộ lọc cung cấp một chùm gần như đơn sắc.Khi truy cập di chuyển ở vận tốc góc không đổi, một máy ghi âm tự động lô cường độ chùm tia nhiễu xạ (theo dõi bằng cách truy cập) là một chức năng của 2 θ, 2 θ được gọi là góc nhiễu xạ, được đo bằng thực nghiệm.Hình 3,20 cho thấy một guốc nhiễu xạ cho một mẫu bột chì.Các đỉnh cao cường độ kết quả khi các điều kiện nhiễu xạ Bragg là hài lòng bởi một số thiết lập của máy bay tinh thể.Đây là những máy bay được lập chỉ mụctrong hình.
Kỹ thuật
 bột khác đã được đưa ra trong đó vị trí và cường độ nhiễu xạ chùm tia được ghi lại trên một phim chụp ảnh thay vì được đo bởi một truy cập.
Một
 trong những ứng dụng chính của x-ray diffractometry là dành cho việc xác định cấu trúc tinh thể. Các tế bào đơn vị kích thước và hình học có thể được giải quyết từ các vị trí góc của các đỉnh nhiễu xạ, trong khi sắp xếp của các nguyên tử trong tế bào đơn vịcó liên quan với cường độ tương đối của các đỉnh núi.
X
-Ray, cũng như điện tử và các chùm neutron, cũng được sử dụng trong các loại vật liệu điều tra. Ví dụ, định hướng tinh thể của các đơn tinh thể có thể sử dụng x-ray hình ảnh nhiễu xạ (hoặc Laue). Trên trang 30 một bức ảnh như vậy là thể hiện một tinh thểmagnesium, mỗi điểm sáng (với ngoại lệ của một trong sáng một trung tâm) kết quả từmột chùm tia x-ray đã được nhiễu xạ bởi một tập hợp cụ thể của máy bay tinh thể. Các ứng dụng khác của x-quang bao gồm nhận dạng hóa chất chất lượng và số lượng, và xác định ứng suất còn lại

VÍ DỤ VẤN ĐỀ 3,10
BCC
 sắt, tính toán (a) khoảng cách interplanar, và (b) góc nhiễu xạ (211) của máy bay.Các tham số mạng cho Fe là 0,2866 nm (2,866 Å). Ngoài ra, cho rằng đơn sắc bức xạcó bước sóng của bước sóng 0,1542 nm (1,542 Å) được sử dụng, và thứ tự của sự phản ánh là 1.
GIẢI PHÁP
(a) giá trị của khoảng cách interplanar .... được xác định bằng cách sử dụng phương trình 3,10, với a = 0,2866 nm, và h = 2, k = 1, l = 1. kể từ khi chúng tôi đang xem xétnhững chiếc máy bay (211). do đó,
cho công thức vao
(b) giá trị của θ bây giờ có thể được tính bằng cách sử dụng phương trình 3,9, với n = 1,từ phản ánh một thứ tự này:
cho công thức vao
góc nhiễu xạ là 2θ, hoặc
cho công thức vao
3,16
 NONCRYSTAL ĐƯỜNG DÂY chất rắn
 đã được đề cập rằng các chất rắn noncrystalline thiếu một hệ thống và thường xuyên ar-rangement của các nguyên tử trong tương đối lớn khoảng cách nguyên tử. đôi khi chẳng hạn vật liệu.

 


 

 
 


 
: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương