3,1 giới thiệutải về 346.97 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích346.97 Kb.
  1   2   3
3,1 giới thiệu
chương 2 đã được quan tâm chủ yếu với các loại khác nhau của liên kết nguyên tử. determinded bởi cấu trúc điện tử của các nguyên tử cá nhân. các cuộc thảo luận hiện nay là dành cho cấp độ tiếp theo của cấu trúc của vật liệu. Cụ thể hơn, một số các thoả thuận có thể được giả định bởi các nguyên tử ở trạng thái rắn. trong khuôn khổ này, khái niệm của crystallinity và noncrystallinity được giới thiệu. chất rắn tinh thể khái niệm về cấu trúc tinh thể được trình bày, quy định tại các điều khoản của một tế bào đơn vị. ba cấu trúc tinh thể phổ biến được tìm thấy trong các kim loại này sau đó được chi tiết. cùng với các chương trình mà theo đó các hướng tinh thể và máy bay được thể hiện. được coi là vật liệu đơn tinh thể, pols tinh thể, và noncrystalline

tinh thể cấu trúc


3.2 cơ bản các khái niệm
vật liệu rắn có thể được phân loại theo đều đặn mà ........... các ion được sắp xếp đối với nhau. một loại vật liệu tinh thể là một trong trong đó các nguyên tử nằm trong một mảng hoặc có chu kỳ lặp đi lặp lại trên khoảng cách nguyên tử lớn dài - phạm vi để tồn tại, chẳng hạn khi đông đặc. các nguyên tử sẽ vị trí của mình trong một mô hình lặp đi lặp lại - chiều ba, trong đó mỗi nguyên tử được liên kết gần nhất của nó - các nguyên tử láng giềng. tất cả các kim loại, nhiều vật liệu gốm, và polyme nhất định hình thành cấu trúc tinh thể trong các điều kiện kiên cố hoá bình thường. cho những người không kết tinh, trật tự này - phạm vi nguyên tử vắng mặt, các tài liệu này noncrystalline hoặc vô định hình được thảo luận một thời gian ngắn ở phần cuối của chương này
một số các

một số của các thuộc tính của chất rắn kết tinh phụ thuộc vào cấu trúc tinh thể của vật liệu, cách thức mà các nguyên tử, các ion, hoặc phân tử được sắp xếp không gian.có một số lượng cực kỳ lớn của cấu trúc tinh thể khác nhau dài có trật tự nguyên tử tầm: những thay đổi từ cấu trúc tương đối đơn giản đối với kim loại.cho những người cực kỳ phức tạp, như được hiển thị bởi một số của vật liệu creamic và polymer.các cuộc thảo luận hiện nay với một số cấu trúc phổ biến tinh thể kim loại.chương 13 và 15 là dành cho cấu trúc tinh thể cho các đồ gốm và polyme, tương ứng


khi mô tả cấu trúc tinh thể, các nguyên tử được coi như là những quả cầu rắn có cũng được xác định đường kính.điều này được gọi là mô hình nguyên tử hình cầu cứng trong lĩnh vực đại diện cho các nguyên tử gần nhất - hàng xóm liên lạc nhau.một ví dụ của mô hình hình cầu khó khăn cho sự sắp xếp nguyên tử được tìm thấy trong một số các kim loại nguyên tố phổ biến được hiển thị trong hình 3.1c.trong trường hợp này cụ thể tất cả các nguyên tử giống hệt nhau.đôi khi các mạng được sử dụng trong bối cảnh của cấu trúc tinh thể, trong ý nghĩa này "mạng" có nghĩa là một mảng ba chiều của các điểm trùng với vị trí nguyên tử

3.3 đơn vị tế bào


thứ tự nguyên tử trong chất rắn tinh thể chỉ ra rằng các nhóm nhỏ của các nguyên tử tạo thành một mô hình lặp đi lặp lại. do đó, trong việc mô tả cấu trúc tinh thể, nó thường được thuận tiện để chia nhỏ các cấu trúc thành các thực thể lặp lại nhỏ được gọi là tế bào đơn vị. tế bào đơn vị cấu trúc tinh thể nhất là hình khối lục diện hay lăng kính có ba bộ khuôn mặt song song: một là rút ra trong tổng hợp của hình cầu, mà trong trường hợp này sẽ xảy ra là một khối lập phương. một tế bào đơn vị được chọn để đại diện cho tính đối xứng của cấu trúc tinh thể, trong tất cả các vị trí nguyên tử trong tinh thể có thể được tạo ra bởi các bản dịch của khoảng cách đơn vị tế bào tách rời dọc theo các cạnh của nó. do đó các tế bào đơn vị là đơn vị cấu trúc cơ bản hoặc khối xây dựng cấu trúc tinh thể và xác định cấu trúc tinh thể của đức hạnh của hình học của nó và posiyions nguyên tử trong vòng. thuận tiện thường chỉ ra rằng góc hình khối lục diện trùng với các trung tâm của các nguyên tử hình cầu cứng. Hơn nữa, nhiều hơn một tế bào đơn vị duy nhất có thể được lựa chọn cho một cấu trúc tinh thể cụ ​​thể, tuy nhiên, chúng ta thường sử dụng các tế bào đơn vị có mức cao nhất của đối xứng hình học

3,4 cấu trúc tinh thể kim loại


các liên kết nguyên tử trong nhóm vật liệu là kim loại, và do đó không định hướng trong tự nhiên. do đó, không có giới hạn số lượng và vị trí gần nhất - nguyên tử xung quanh, điều này dẫn đến số lượng khá lớn gần nhất, bao bì nguyên tử dày đặc cho cấu trúc tinh thể kim loại nhất. cũng có thể, đối với kim loại, sử dụng mô hình hình cầu khó khăn cho các cấu trúc tinh thể, mỗi lĩnh vực đại diện cho một lõi ion. bảng 3.1 trình bày bán kính nguyên tử cho một số kim loại. ba cấu trúc tinh thể tương đối đơn giản được tìm thấy hầu hết các kim loại phổ biến: phải đối mặt - trung tâm khối, cơ thể - trung tâm khối, và gần hình lục giác - đóng gói

bộ mặt trung tâm khối cấu trúc tinh thể


cấu trúc tinh thể tìm thấy cho nhiều kim loại có một tế bào đơn vị của hình học khối, với các nguyên tử nằm ở các góc và trung tâm của tất cả các khuôn mặt khối lập phương. nó là aptly được gọi là bộ mặt trung tâm cấu trúc tinh thể khối. một số các kim loại quen thuộc có cấu trúc tinh thể này là đồng, nhôm, bạc, và vàng. Hình 3.1 cho thấy các mô hình hình cầu khó khăn cho các tế bào đơn vị của FCC. trong khi trong hình 3.1b trung tâm nguyên tử được đại diện bởi các vòng tròn nhỏ để cung cấp một cái nhìn tốt hơn về vị trí nguyên tử. tổng hợp của các nguyên tử trong hình 3.1c đại diện cho một phần của tinh thể bao gồm nhiều tế bào đơn vị FCC. những lĩnh vực hoặc liên lạc ion lõi nhau trên một đường chéo phải đối mặt với cạnh khối lập phương chiều dài và bán kính R nguyên tử có liên quan thông qua
......................................
Kết quả này thu được là một vấn đề ví dụ
cấu trúc tinh thể của FCC, mỗi nguyên tử góc được chia sẻ nằm trong số tám tế bào đơn vị. trong khi đối mặt với một trung tâm nguyên tử thuộc về chỉ có hai. do đó, 1 / 8 của tám của các nguyên tử góc và một nửa của mỗi của các nguyên tử phải đối mặt với sáu, hoặc tổng số bốn nguyên tử toàn bộ, có thể được giao cho một tế bào đơn vị nhất định. điều này được mô tả trong hình 3.1a phần hình cầu duy nhất được đại diện trong conrines của khối lập phương. tế bào bao gồm khối lượng của khối lập phương, được tạo ra từ trung tâm của các nguyên tử góc như thể hiện trong hình
góc và vị trí phải đối mặt là thực sự tương đương

cấu trúc của chất rắn kết tinh


hai đặc điểm quan trọng khác của một cấu trúc tinh thể là số lượng phối hợp và đóng gói các yếu tố nguyên tử. đối với kim loại, mỗi nguyên tử có cùng số gần nhất - nguyên tử hàng xóm hoặc cảm động, đó là số lượng phối hợp. cubics cho khuôn mặt trung tâm, số lượng phối hợp là 12. điều này có thể được xác nhận bằng cách kiểm tra của hình 3.1a: các nguyên tử mặt trước có bốn góc gần nhất - các nguyên tử người hàng xóm xung quanh nó. bốn đối mặt với các nguyên tử được liên hệ từ phía sau, và bốn nguyên tử mặt khác tương đương cư trú trong các tế bào đơn vị tiếp theo, giả định mô hình nguyên tử hình cầu cứng, hoặc
APF = khối lượng của nguyên tử trong một tế bào đơn vị / tổng khối lượng tế bào đơn vị
cho cấu trúc FCC, yếu tố đóng gói nguyên tử là 0,74, đó là đóng gói tối đa có thể cho tất cả các lĩnh vực có đường kính tương tự. tính toán của APF này cũng bao gồm như là một vấn đề ví dụ. Các kim loại thường có yếu tố đóng gói nguyên tử tương đối lớn để tối đa hóa cung cấp che chắn bởi các đám mây điện tử miễn phí.

cơ thể - cấu trúc tinh thể lập phương tâm


khác phổ biến cấu trúc tinh thể kim loại cũng có một tế bào đơn vị khối với các nguyên tử nằm ở tất cả các góc và một nguyên tử duy nhất tại trung tâm khối lập phương. này được gọi là một cơ thể - cấu trúc tinh thể lập phương tâm. một bộ sưu tập của lĩnh vực mô tả cấu trúc tinh thể này được thể hiện trong con số 3,2 c, trong khi con số 3.2a và 3.2b là sơ đồ của các tế bào đơn vị BCC với các nguyên tử được đại diện bởi lĩnh vực khó khăn và giảm các mô hình hình cầu, tương ứng. trung tâm và các nguyên tử cảm ứng góc khác dọc theo đường chéo khối lập phương, và đơn vị chiều dài một tế bào và R bán kính nguyên tử có liên quan thông qua

crôm, sắt, vonfram, cũng như một số kim loại khác được liệt kê trong bảng 3.1 triển lãm một cấu trúc BCC


hai nguyên tử được liên kết với mỗi tế bào đơn vị BCC: tương đương của một nguyên tử từ các tế bào đơn vị tám, và trung tâm nguyên tử duy nhất, đó là hoàn toàn có bên trong tế bào của nó. Ngoài ra, góc và vị trí nguyên tử trung tâm là tương đương. số phối hợp với cấu trúc tinh thể BCC là 8, mỗi nguyên tử trung tâm là hàng xóm gần nhất tám nguyên tử góc. kể từ khi số lượng phối hợp ít hơn cho BCC hơn FCC, vì vậy cũng là yếu tố đóng gói nguyên tử cho BCC thấp hơn 0,68 so với 0,74

chặt chẽ cấu trúc tinh thể hình lục giác - đóng gói


không phải tất cả các kim loại có các tế bào đơn vị có sự đối xứng khối, phổ biến cấu trúc tinh thể kim loại cuối cùng sẽ được thảo luận có một tế bào đơn vị là hình lục giác. hình 3.3a cho thấy một tế bào cầu đơn vị giảm cấu trúc này, được gọi là lục giác gần gũi - đóng gói: một tập hợp của một số tế bào đơn vị HCP được trình bày trong hình 3.3b. phải đối mặt với đỉnh và đáy của tế bào đơn vị bao gồm sáu nguyên tử hình thành hexegons thường xuyên và bao quanh một nguyên tử duy nhất trong trung tâm. một máy bay cung cấp ba nguyên tử bổ sung cho các tế bào đơn vị nằm giữa những chiếc máy bay trên và dưới. các nguyên tử trong mặt phẳng giữa các nước láng giềng gần nhất các nguyên tử trong cả hai máy bay liền kề. tương đương của sáu nguyên tử được chứa trong mỗi tế bào đơn vị, một trong sáu năm top 12 và các nguyên tử phải đối mặt với góc dưới cùng, một nửa của 2 nguyên tử phải đối mặt với trung tâm, và tất cả 3 nguyên tử nội thất midplane. nếu a và c đại diện, tương ứng, ngắn hạn và dài kích thước tế bào đơn vị
cấu trúc của chất rắn kết tinh
hình 3.3a, c / a Tỷ lệ nên được 1,633, tuy nhiên, đối với một số kim loại HCP tỷ lệ này lệch từ giá trị lý tưởng
số phối hợp và các yếu tố nguyên tử đóng gói cho các cấu trúc tinh thể HCP là tương tự như đối với FCC: 12 và 0,74, tương ứng. các kim loại HCP cadmium, magiê, titan, kẽm, một số trong số này được liệt kê trong bảng 3.1
Ví dụ vấn đề 3.1
tính toán khối lượng của một tế bào đơn vị FCC của R bán kính nguyên tử
giải pháp
trong minh họa FCC tế bào đơn vị, các nguyên tử liên lạc khác, đi ngang qua chiều dài một khuôn mặt trong số đó là 4R đường chéo. kể từ khi các tế bào đơn vị là một khối lập phương, khối lượng của nó là a3, nơi một là chiều dài cạnh tế bào. từ tam giác vuông trên mặt
........................
hoặc, giải quyết cho một
................
đơn vị tế bào FCC Vc khối lượng có thể được tính từ
......................
Ví dụ vấn đề 3.2
cho rằng các yếu tố bao bì nguyên tử cấu trúc tinh thể FCC là 0,74.
giải pháp
APF được định nghĩa là phần nhỏ của khối lượng quả cầu rắn trong một tế bào đơn vị, hoặc
APF = tổng số lĩnh vực khối lượng / đơn vị tổng khối lượng tế bào
cả hai lĩnh vực tổng khối lượng tế bào đơn vị có thể được tính toán trong điều khoản của R. bán kính nguyên tử khối lượng cho một hình cầu là 03/04 .... Và kể từ khi có bốn nguyên tử
...........................
từ 3,1 vấn đề ví dụ đơn vị khối lượng di động tổng
...................
do đó, yếu tố đóng gói nguyên tử
.......................

3.5.mật độ tính toán


kiến thức về cấu trúc tinh thể của một phép tính toán kim loại rắn của p mật độ thật sự của nó thông qua mối quan hệ
....................
nơi
n = số lượng của các nguyên tử kết hợp với mỗi tế bào đơn vị
A = nguyên tử trọng lượng
vc = khối lượng của tế bào đơn vị
Na = số Avogadro (6,023 * 10 nguyên tử / mol)
Ví dụ vấn đề 3,3
đồng có bán kính nguyên tử của 0,128 nm, một cấu trúc tinh thể của FCC, và trọng lượng nguyên tử là 63,5 g / mol. tính toán mật độ của nó và so sánh câu trả lời với mật độ đo
giải pháp
phương trình 3.5 là được sử dụng trong các giải pháp của vấn đề này. vì cấu trúc tinh thể, và trọng lượng ACU nguyên tử được đưa ra là 63,5 g / mol. tế bào đơn vị khối lượng Vc cho FCC đã được xác định trong 3.1 ví dụ vấn đề ...., R, bán kính nguyên tử, là 0,128 nm
thay thế cho các thông số khác nhau vào phương trình 3,5 sản lượng
...............................

in THE STRUCTURE OF CRYSTALINE SOLDS:

Difficult to correlate the stacking of close-packed planes to the FCC unit cell. However, this relationship is demonstrated in Figure 3,14b; these planes are of the (111) type.

The significance of the FCC and HCP close-packed planes will become apparent in Chapter 7


CRYSTALLINE AND NONCRYSTALLINE MATERIALS
SINGLE CRYSTALS:
For a crystalline solid, when the periodic and repeated arrangement of atoms is perfect or extends throughout the entirety of the specimen without interruption, the result is a single crystal. All unit cells interlock in the same way and have the same orientation. Single crystals exist nature, but they may also be produced artifically. They are ordinarily difficult to grow, because the environment must be carefully controlled. If the extremities of a single crystal are perimitted to grow without any external constraint, the crystal will assume a regular geometric shape having flat faces, as with some of the gem stones, the shape is indicative of the crystal structure. A photograph of several single crystals is shown in Figure 3.15. Within the past few years, ceramic single crystals have become extremely important in many of our modern technologies in particular electronic microcircuits.
Figure 3.15:photograph showing several single crystals of fluorite CaF2 (Smithsonian Instieution photograph number 38181P)
CƠ CẤU CỦA SOLDS CRYSTALINE:

Khó để tương quan sắp xếp của các máy bay chặt đến các tế bào đơn vị của FCC. Tuy nhiên, mối quan hệ này được thể hiện trong hình 3,14 b; những chiếc máy bay các loại (111). Tầm quan trọng của FCC và HCP máy bay đóng gói chặt chẽ sẽ trở nên rõ ràng trong Chương 7

TINH THE và NONCRYSTALLINE LIỆU:

SINGLE tinh thể:

Cho chất rắn kết tinh, khi sự sắp xếp tuần hoàn và lặp đi lặp lại của các nguyên tử là hoàn hảo hay mở rộng trong suốt toàn bộ mẫu vật mà không bị gián đoạn, kết quả là một đơn tinh thể. Tất cả các tế bào đơn vị khóa liên động trong cùng một cách và có định hướng tương tự. Tinh thể duy nhất tồn tại trong tự nhiên, nhưng họ cũng có thể được sản xuất nhân tạo.Họ thường khó khăn để phát triển, bởi vì môi trường phải được kiểm soát cẩn thận. Nếu các chi của một đơn tinh thể perimitted để phát triển mà không có bất kỳ ràng buộc bên ngoài, các tinh thể sẽ cho rằng một hình dạng hình học thường có khuôn mặt phẳng, như với một số đá quý, hình chỉ mang tính cấu trúc tinh thể. Một bức ảnh của các tinh thể duy nhất được thể hiện trong Hình 3.15. Trong những năm qua, các tinh thể gốm duy nhất đã trở nên cực kỳ quan trọng trong nhiều công nghệ hiện đại của chúng tôi trong microcircuits điện tử cụ thể.

 Hình 3.15: bức ảnh hiển thị tinh thể duy nhất của fluorit CaF2 (Smithsonian Instieution ảnh số 38181P)

POLYCRYSTALLINE MATERIALS:

Virtually all the familiar crystalline solids composed of a collection of many small crystals or grains; such materials are rermed polycrystalline.Various stages in the solidification of a polycrystalline specimen are represented schematically in Figure 3.16. Initially, small crystals or nuclei form at various positions. These have random crystallographic orientations, as indicated by the square grids. The small grains grow by the successive addition from the surrounding liquid of atoms to the structure of each. The extremities of adjacent grains impinge on one another as the solidification process approaches completion. As indicated in Figure 3.16 the crystallographic orientation varies from grain to grain. Also, these exists some atomic mismatch within the region where two grains meet; this area, called a grain boundary, is discussed in more detail in Section 4.5.
Figure 3.16 Scbematic diagrams of the various stages in the solidification of a polycrystalline material; the square grids depict unit cells(a). Small crystalline nuclei (b) Growth of the crystalline, the obstruction of some grains that are adjacent to one another is also shown(c). Upon completion of solidification grains having uregular shapes have formed (d). The grain structure as it would appear under the microseope dark lines are the grain boundaries. (Adapted from W.Rosenbain, an Introduction to the snady of phisical Metallurgy. 2nd edition, constable $ copany Lid, London, 1915).

DA TINH THE VAT LIEU:

Hầu như tất cả các chất rắn tinh thể quen thuộc bao gồm một bộ sưu tập của các tinh thể nhỏ hoặc các loại ngũ cốc, vật liệu như vậy là termed đa tinh thể. Giai đoạn khác nhau trong kiên cố hoá một mẫu đa tinh thể được biểu diễn sơ đồ trong hình 3,16. Ban đầu, các tinh thể nhỏ hoặc hình thành hạt nhân tại các vị trí khác nhau. Đây có định hướng ngẫu nhiên tinh thể, biểu hiện bằng lưới vuông. Các hạt nhỏ phát triển bằng cách thêm tiếp từ chất lỏng xung quanh các nguyên tử cấu trúc của mỗi. Các chi hạt lân cận ảnh hưởng đến nhau như quá trình kiên cố hoá các cách tiếp cận hoàn thành. Như đã nêu trong Hình 3,16 định hướng tinh thể thay đổi từ hạt ngũ cốc. Ngoài ra, những tồn tại một số không phù hợp nguyên tử trong khu vực mà hai hạt đáp ứng, khu vực này, được gọi là một ranh giới hạt, được thảo luận chi tiết hơn trong Phần 4.5.


Hình 3,16 sơ đồ Scbematic các giai đoạn khác nhau trong kiên cố hoá một loại vật liệu đa tinh thể, lưới vuông mô tả các tế bào đơn vị(a). Hạt nhân nhỏ tinh thể (b) Tăng trưởng của các tinh thể, sự tắc nghẽn của một số hạt liền kề với nhau cũng được hiển thị(c). Sau khi hoàn thành kiên cố hoá các loại ngũ cốc có hình dạng uregular đã hình thành (d). Cấu trúc hạt vì nó sẽ xuất hiện dưới các vạch tối microseope biên giới hạt. (Trích từ W. Rosenbain, một snady Luyện kim phisical. Bản lần 2, constable $ copany nắp, London, 1915).

54. cấu trúc của chất rắn kết tinh


3.14.bất đẳng hướng
Cac tính chất vật lý của các đơn tinh thể của một số chất phụ thuộc vào hướng tinh thể trong đó các phép đo được thực hiện. ví dụ ,modulus đàn hồi, độ dẫn điện và chỉ số khúc xạ có thể có giá trị khác nhau trong [100] và [111] hướng. hướng của tính chất này được gọi là bất đẳng hướng và nó gắn liền với đúng khoảng cách giữa các nguyên tử hoặc ion với định hướng tinh thể. Những chất mà trong đó các đặc tính đo độc lập với sự chỉ đạo của đo đẳng hướng. Mức độ và cường độ của các hiệu ứng dị hướng trong các vật liệu tinh thể là chức năng của tính đối xứng của các cấu trúc tinh thể. Mức độ tăng bất đẳng hướng giảm đối xứng cấu trúc tricnilic cấu trúc bình thường là không đẳng hướng. các module của các giá trị đàn hồi [100],[110] và [111] định hướng cho một số vật liệu được trình bày trong bảng 3.3
Nhiều vật liệu đa tinh thể, định hướng tinh thể của các hạt riêng lẻ là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong những trường hợp này, mặc dù mỗi hạt không thể đẳng hướng,một mẫu bao gồm các hành vi đẳng hướng của hạt. ngoài ra độ lớn của một thuộc tính đại diện cho một số trung bình của các giá trị định hướng.ky thuat co san sang de san xuat vat lieu da tinh the cho cac hat co mot dinh huong tinh thể ưu đãi. Chúng dược sử dụng khi các đặc tính khoog đẳng hướng là cần thiết.
3.15.nhiễu xạ X-quang:XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC TINH THỂ
Người đọc có thể tự hỏi làm thế nào cấu trúc tinh thể được nghiên cứu, khi mà các ngyueen tử có kích thước hầu như ngăn cản quan sát trực tiếp của họ. phần lớn sự hiểu biết của chúng ta về sự sắp xếp nguyên tử và phân tử trong chất rắn có kết quả từ điều tra nhiễu xạ x-quang . một tổng quan về hiện tượng nhiễu xạ và làm thế nào sư dụng x-quang,các khoảng cách giữa nguyên tử và cấu trúc tinh thể từ bây giờ sẽ được đưa ra.

bang 3.3:


môđun đàn hồi giá trị cho các kim loại một số định hướng khác nhau tinh thể.
kim loai:
nhom
dong
sat
von-fram

3.15.nhiễu xạ x-quang: xác định cấu trúc tinh thể.


hiện tượng nhiễu xạ
hiện tượng nhiễu xạ xảy ra khi một sóng gặp một loạt các chướng ngại vật đặt cách đều nhau,
(1) có khả năng tán xạ sóng, và (2)  spacings có thể so sánh về độ lớn với bước sóng.Hơn nữa, nhiễu xạ  một hệ quả của mối quan hệ giai đoạn cụ thể được thiết lập giữa hai hay nhiều sóng đã được phân tán bởi các chướng ngại vật. xem xét sóng 1 và 2 trong hình 3.17a,  bước sóng tương tự λ và trong hình tại điểm 0-0 '.bây giờ chúng ta hãy giả sử rằng cả hai sóng nằm rải rác trong một cách rằng chúng đi qua lộ trình khác nhau.mối quan hệ pha giữa các sóng phân tán, sẽ phụ thuộc vào sự khác biệt trong chiều dài đường đi,  khả năng kết quả quan trọng một khi sự khác biệt này  chiều dài đường dẫn là một số nguyên của bước sóng.như đã nêu trong hình 3.17a, các sóng phân tán (tại dán nhãn 1’và 2 ') vẫn còn cùng pha. Chúng  được cho là hai bên tăng cường (hoặc xây dựng can thiệp vào) một con số trong hình 3,17 (a) sự biểu diễn của sóng (có nhãn 1 và 2)  cùng bước sóng λ và vẫn cùng pha sau khi một sự kiện tán xạ (sóng 1 và 2 ')xây dựng cản trở với nhau.biên độ của sóng phân tán gắn với nhau trong làn sóngkết quả.(b) trình diễn của hai sóng (có nhãn 3 và 4) có cùng một bước sóng và trở thành pha sau khi một SỰ KIỆN tán xạ (WAVES 3, 4: ') triệt tiêu gây trở ngại với nhau.biên độ của hai sóng phân tán triệt tiêu lẫn nhau.

56 .CẤU TRÚC CỦA TINH THỂ CHẤT RẮN

Khác , và biên độ được thêm vào làn sóng hiển thị trên phía bên phải của kết quả tìm . Đây là một biểu hiện của sự nhiễu xạ , và chúng tôi đề cập đến một chùm tia nhiễu xạ như bao gồm một số lượng lớn phân tán các sóng dải rác 2 bên tăng cường lẫn nhau .


: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương