3. english for the hotel and tourist industrytải về 11.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích11.5 Kb.
1. INTERNATIONAL EXPRESS New Edition Pre-Intermediate. Liz Taylor, Oxford University Press, 2006

2 PERSON TO PERSON Communicative Speaking and Listening Skills, Third Edition by Jack C. Richards & David Bycina

3. ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURIST INDUSTRY

4. HOW TO MASTER SKILLS FOR THE TOEFL IBT – LISTENING

5. INTERACTIONS1,2, Reading Silver Edition by Elain Kirn & Pamela Hartmann, McGraw-Hill . 2007

6. WRITING EFFECTIVE SENTENCES, Cambridge University press

7. ACADEMIC WRITING, Tô Minh Thanh- Chu Thị Lê Hoàng, Đại học Quốc gia TP.HCM

8. WRITING ACADEMIC ENGLISH, Oshima, A. Third Edition. Longman

9. ENGLISH PHONETICS AND PHINOLOGY, Peter Roach, Cambridge University Press

10. ENGLISH SEMANTIC, Tô Minh Thanh, Nxb ĐHQG TP.HCM, 2010

11. INTERACTION I - GRAMMAR , Elaine Kirn – Darcy Jack, NXB. Tổng Hợp, TP. HCM.

12. ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURIS, Iwonna Dubicka và Margaret O’Keeffe

13. LUYỆN DỊCH ANH VIỆT, Hồ Văn Hòa

14.PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN DỊCH VIỆT ANH VÀ NGỮ PHÁP, Nguyễn Thanh Lương, (Fourth-Edition 2011)

15. SHIP OR SHEEP,– An intermediate course (Third Edition). A. Baker,The United Kingdom: Cambridge University Press. 2006.

16. DEVELOPING SKILLS TOEIC

17. ENGLISH FOR BUSSINESS STUDIES

18. CAMPUS TOEIC, Jim Lee-Sandy Cho, Copyright 2008 Jim Lee & Sandy Cho, 2009

19. ECONOMY TOEIC, Volume 1 Jim Lee, Copyright 2009 Book 1 Publishing Group

20. NEW CUTTING EGDE, Upper-Intermediate. Sarah Cunningham, Peter Moor. Pearson Education Limited, 2005

21. FACE 2 FACE. Upper-Intermediate, Chris Redston & Gillie Cunningham, Cambridge University Press, 2007.

22. Active Skills for Reading: Book 1 by Neil J. Anderson

23. TOEFL iBT – Reading – Oxford University Press – 200…

24. Mosaric 2-Reading, Brenda wegmann-Miki Knezevic-Marikyn Bern Stein (Mc Graw Hill-Contemporary)

25. NorthStar 1, 2, 3, 4, 5-Reading and Writing, Third Edition. Pearson: Longman

26. Oshima, A. Writing Academic English, Third Edition. Longman-

27. NorthStar 1, 2, 3, 4, 5- Listening and Speaking, Third Edition. Pearson: Longman

28. Semantics- A course book- J.R. Hurford & B. Heasley- Cambridge University Press- 1984

29. Semantics- A course book- J.R. Hurford & B. Heasley – Nguyễn Minh chú dẫn- Nxb Trẻ- 2002

30. Highly recommended, English for the hotel and catering industry, Trish Stott & Rod Revell

31. Translation 1,2,3,4,5,6 compiled by Nguyen Van Tuan and Truong Thi Thai Thanh, English Department of college of pedagogy, Hue university.

33. SPOKEN BUSINESS ENGLISH Nguyễn Thành Yến biên dịch , NXB Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009

34. INTELLIGENT BUSINESS Irene Barrall - Nikolas Irene Barrall, Pearson Education Limited, 2008

35. DVD Cornelson, BUSINESS ENGLISH COMMUNICATIONS. NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009

36. Luyện dịch Việt-Anh (Hồ Văn Hòa-NXB Đà Nẵng)

37. Giáo khoa căn bản môn dịch (Trương Quang Phú-NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM)

38. 120 bài luyện dịch (Vương Các-Nguyễn Văn Công, NXB Thanh Niên)

39. Dịch thuật từ lý thuyết đến thực hành (Nguyễn Thượng Hùng-NXB Văn Hóa Sài Gòn)

40. Giáo trình Hình thái học tiếng Anh – English Morphology (3rd Ed.). Tô Minh Thanh (2011). Hochiminh City: VNU Publishing House.

41. English Syntax (2nd Ed.). Tô Minh Thanh (2011). Hochiminh City: VNU Publishing House.

42. The Grammar of Words: An Introduction to English Morphology (2nd Ed.). Booij, G. (2007) New York: Oxford University Press.

43. Analysing Sentences: AN Introduction to English Syntax (2nd Ed.). Burton-Roberts, N. (1997). New York: Addison Wesley Longman Ltd.

44. English for Accounting - (EVAN FRENDO SEAN MAHONEY) - OXFORD BUSINESS ENGLISH

45. M. Hancock. English pronunciation in use. The United Kingdom: Cambridge University Press. 2003.

46. J.D. O’Connor & Clare Fletcher. Sounds English. Longman. 1989.

Britain – The Country And Its People

47. English for Accountancy (FRANCIS RADICE JOHN ELLIOTT) - Module 1 đến 5

48. English Pronunciation- Mac Carthy- Cambridge University Press

49. The Teaching of Pronunciation- Mac Carthy- Cambridge University Press

50. Bài giảng Phonetics and Phonology- Phạm Thị Huyền- ĐH Ngoại ngữ Hà Nội

51.Bài giảng Phonetics and Phonology- Lớp Sau ĐH – ĐHKHXH&NV-TP.HCM

52.TIẾNG ANH VĂN PHÒNG Nguyễn Thanh Chương & Phạm Quốc Hưng, NXB Văn Hóa- Thông Tin, 2009

53. DVD SUCCESSFUL CAREER ENGLISH. Jay Bunnag. NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009

54. New international business English- Leo Jones, Richard Alexander- Cambridge University Press- Nxb Thống Kê- 2003

55. TIẾNG ANH DÀNH CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ KHÁCH SẠN Lê Huy Lâm biên dịch , NXB Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

56. INTERNATIONAL EXPRESS - New Edition - Pre-Intermediate and Intermediate, Liz Taylor, Oxford University Press, 2006

57.TOURISM Principles, Practice, Philosophies, Ten Edition, Charles R, Goeldner, J.R Brent Ritchie, John Willey & Sons. Inc.

58. ACOMMODATION SERVICES, Vivienne O’ Shannessy, Sheryl Haby, Pania Richmond, Pearson Education Australia.59. DVD ENGLISH FOR SERVICE WORK. Edward Robin son. NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008

60. STARTER TOEIC
: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
Album -> Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương