21. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phươngtải về 29.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.23 Kb.
#836
21. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương


Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La

Bước 2: Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thụ lý chuyển phòng chuyên môn giải quyết

- Nếu không hợp lệ, đầy đủ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La


Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


- Gửi qua đường bưu điện

Thành phần Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012);

(2) 01 đề án tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau:

- Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (Trường hợp tên cuộc thi có sử dụng tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau).

- Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi.

- Thể lệ cuộc thi quy định rõ điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi.

- Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi.

- Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải.

- Trách nhiệm và quyền lợi của người tổ chức, thí sinh dự thi và thí sinh đạt giải.

- Dự kiến thành phần Ban Chỉ đạo.

- Dự kiến danh sách Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Quy chế hoạt động.

- Dự kiến kinh phí tổ chức cuộc thi.

- Đơn đăng ký dự thi của thí sinh (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013).

(3) 01 văn bản đồng ý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức cuộc thi.Số lượng

01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định.

Phí, lệ phí

Không

Mẫu đơn, tờ khai hành chính

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

Điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 20, Chương III, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013;

- Điều 6, 7, 8, 9, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp.

- Thông tư số 15/2013/TTBVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn.Mẫu số 04

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi

người đẹp, người mẫu trong nước

_________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh


(đối với cuộc thi Người đẹp và người mẫu trong phạm vi địa phương)

Đơn vị ....... đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tổ chức trong nước.

1. Tên đơn vị:..............................................................................................

2. Tên cuộc thi:……..……….…………………...………………………..

3. Nội dung cuộc thi:...................................................................................

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi:.......................................................

5. Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm..........

6. Địa điểm:.................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: Văn thư.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Каталог: upload images -> files
files -> BẢng giá quảng cáo trên website
files -> Ubnd tỉnh bình phưỚC
files -> Ubnd tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BẢng giá quảng cáo truyền hình đÀi phát thanh truyền hình phú thọ
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và KÍch hoạt phần mềm dự toán gxd
files -> Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/nq-cp ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
files -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 3586/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> GIỚi thiệu website 4giay. Net diễN ĐÀn mua bán trực tuyếN 4giay. Net

tải về 29.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương