200 CÂu hỏI/ĐÁp về MÔi trưỜng là gì?


Điều 189 (BLHS). Tội huỷ hoại rừngtải về 0.92 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.92 Mb.
#1417
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Điều 189 (BLHS). Tội huỷ hoại rừng

 1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

 1. Có tổ chức;

 2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

 3. Huỷ hoại diện tích rừng rất lớn;

 4. Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của Chính phủ;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị xử phạt từ bảy năm đến mười lăm năm:

 1. Huỷ hoại diện tích rừng đặc biệt lớn;

 2. Huỷ hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

 3. Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

 1. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm bị xử phạt như thế nào?

Điều 190 (BLHS). Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm

 1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt từ hai năm đến bảy năm:

 1. Có tổ chức;

 2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

 3. Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

 4. Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc trong thời gian bị cấm;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

 1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên bị xử phạt như thế nào?

Điều 191. Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên

 1. Người nào vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, di tích thiên nhiên hoặc các khu nhiên nhiên khác được Nhà nước bảo vệ đặc biệt, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Tµi liÖu tham kh¶oMichael Allaby

Basics of environmental science.Publisher .Routledge, London-NewYork 1995.

S.E.Jorgensen & I.Johnsen

Principles of Enviromental Science & TechnologyPublisher. Elsevier, London-Amst-NewYork 1989.

Bernard J. Nebel; Richard T. Wright

Environmental Sciences.London, 1996.

Lê Thạc Cán

Cơ sở khoa học môi trường.Nhà xuất bản Viện Đại Học Mở Hà nội. H.1995.

Phạm Ngọc Đăng

Môi trường không khí.Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997.

Lưu Đức Hải

Cơ sở khoa học môi trường.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 1998.

Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững.Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

Nguyễn Đình Hoè và n.n.k

Tập bài giảng về môi trường (tập I, II)Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 1998.

Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ

Cơ sở khí tượng học.Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1992.

Phạm Ngọc Hồ

Tập bài giảng Cơ sở môi trường khí và nước.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, 1996.

Phạm Minh Huấn

Cơ sở hải dương học.Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1992.

Lê Văn Khoa

Môi trường và ô nhiễm.Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1995.

Mai Đình Yên và n.n.k

Con người và môi trường.Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1994.

Bộ sách 10 vạn câu hỏi tại sao.Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1994.

Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hoà, xã hội chủ nghĩa Việt Nam,1999.Bộ Tư pháp, 1999.

Các quy định pháp luật về môi trường (tập I, II, III)Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1995, 1997,1999.

Luật Bảo vệ Môi trườngNhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1994.

Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.Cục Môi trường, 1994.

Nghị định 26/CP ngày 26/4/1996 của Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.Cục Môi trường, 1996.

[ Giới thiệu | Khoa Công Nghệ | Thông tin nội bộ ]

©2003, Bộ môn KTMT & Tài nguyên nước. Liên hệ công tácКаталог: sotuphap
sotuphap -> Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằNG
sotuphap -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TƯ pháP Độc lập Tự do Hạnh phúc
sotuphap -> Mẫu số 04/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sotuphap -> BỘ TƯ pháp số: 1083
sotuphap -> Ubnd tỉnh quảng nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sotuphap -> SỞ TƯ pháp số: 768/stp-ttpl v/v Báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác pbgdpl đáp ứng yêu cầu đổi mới
sotuphap -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
sotuphap -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
sotuphap -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sotuphap -> V/v chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề

tải về 0.92 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương