20 Thiết Kế Quảng Cáo Thành Công trong Giải Trí


Cel­com Broad­band: Coveragetải về 1.6 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Cel­com Broad­band: Coverage


Quảng cáo tiếp theo của chúng ta có đặt một twist thông minh lên sản phẩm. Ngay lập tức, tất cả chúng ta nhận ra biểu tượng Wi-Fi, nhưng sau đó thấy nó được xây dựng từ các công trình nổi tiếng của thế giới, khi chúng ta nhìn kỹ vào chúng ta nhận thấy sản phẩm muốn gửi tới chúng ta là Wifi. Đây cũng là một quảng cáo gửi gắm rất nhiều thông điệp mà không làm lộn xộn tổng quan với những thiết kế khác nhau.

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương