2 kênh ide/atatải về 6.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích6.33 Kb.
CMD’ PCI-649 là một đơn chip cho dùng cho điều khiển IDE/ATA. Nó cho phép lệnh từ host qua bus PCI để truyền dữ liệu qua IDE/ATA. Gòm có hai kênh chính và phụ. Mỗi kênh có thể hỗ trợ cho tối đa 4 thiết bị và tốc độ truyền có thể là 100MB/S với ATA/ATAPI-5.
Đặc tính

2 kênh IDE/ATA  • Hỗ trợ 4 device

  • 128 Bytes đệm

Supports ultra and multiword DMA timing modes

• CRC (Cyclical Redundancy Check)

• Built in 80-Pin cable detect circuitry

Supports External BIOS

• 32-bit 33 MHz PCI Interface

• Supports bus master DMA at 133 MB/sec PCI burst rate

• Supports maximum IDE/ATA data transfer rate of 100 MB/sec

• Compatible with Microsoft IDE/ATA drivers (Windows 95/98,

Windows Millennium, WIndows NT 4.0 and Windows 2000)

• 3.3V Operating Voltage with 5V tolerant I/O

• Available in 160-pin TQFP

Hoạt động của bus PCI

PCI-649 có thể hoạt động với cả 2 PCI master và slaver

Với PCI slave PCI-649 có thể đáp ứng hoạt động của bus PCI

• I/O Read

• I/O Write

• Configuration Read

Configuration Write

• Memory Read

Với PCI master

• Memory Read Multiple

Memory Read Line

• Memory Read

Memory Write

Đặc tính kĩ thuật


  • 160 chân, gòm nhiều chân nối đất

  • Tương thích với chuẩn ATA/5, với Ultra 100

Chức năng PCI-649

  • Giao tiếp PCI, dùng trong các ứng dụng sử dụng PCI

  • Giao tiếp ATA/IDE

  • PCI-649 có thể hoạt động như PCI master và PCI slaver

Configuration Mechanism #2

1) Enter PCI Configuration Mode by writing 10h to port CF8h.

2) Scan the PCI device IDs from 0h to Fh for the presence of a PCI-649 controller. (There should be

1095h in port Cx00h and 0648h in port Cx02h, where x=device index.) For other devices and configu-

rations, refer to Section 1.2 to determine the proper Device ID to be used.

3) To read or write internal registers, read or write to port Cxyyh, where x = device ID from (2) and yy =configuration register's index.

4) Exit PCI Configuration Mode by writing 00 to port CF8h.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương