189 Nguyen Trai, P. 2, Q. 5, Tp. Hcmtải về 0.62 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5
donghiepco@vnn.vn

0908-794498(王祺)

 

 

559

榮盛海運股份有限公司

周慶徽先生

Lầu 10, P. 06, 153 C/c Lương Nhữ Học, P.11, Q.5, TP. HCM.

38539528

38539527

海、空運輸,報關/卡車業務,散裝貨運(砂石、煤炭、鐵材)

 

GLORY LOGISTIC JOINT VENTURE CO., LTD.

江奇學先生

arthur@gloryshipping.net

0909-791909 (江奇學)

 
560

PRICEWATERHOUSECOOPERS

李典易先生

Laàu 4, Saigon Tower, 29 Leâ Duaãn, Q.1, TP. HCM.

38230796

38251947

會計師事務所 CPA firm

 

 

 

lee.daniel@vn.pwc.com / le.n.khoi@vn.pwc.com

0908-998263

 

 

561

FPT證券股份公司(FPTS)

Leâ Ñoã Tuaân

31 Nguyen Cong Tru, Q.1, TP. HCM.

62908686

62910607

金融

 

FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY HCMC

潘詩詩小姐

thiptt@fpts.com.vn

0908-199697

 

 

562

富鑫證券股份公司

鎮乾常

Laàu 5, Lawrence S.Ting, 801 Nguyen Van Linh, Q.7, TP. HCM.

54135479 / 64

54135472

證券交易、服務代理、未上市及上市股票買賣、上市輔導掛牌

 

CTY CP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

孫鴻潔小姐

rebeccasun@phs.vn / reb.sun@gmail.com

0937-857119(孫小姐)

 
 

 

李美娟小姐

tracycheng@phs.vn / joanneli@phs.vn / www.phs.vn

0907-326608(李小姐)

 
564

大苹果企管文化外語培訓中心 (VN OFFICE)

江伊英 小姐

127 Ñöôøng soá 1, Cö xaù Ñoâ Thaønh, P.4 , Q. 3, TP. HCM.

39291160

39291160

教育、招生(越南學生到中國讀大學、研究生、博士生)及提供中國大陸日、英、中人才信息

 

BIG APPLE TRANING CENTER

王紀接先生

pr_wong@126.com

0986-721024

 
565

國泰世紀產物保險(股)有限公司

蔡鎮球

The World Center Build., Lau 7, 46-48-50 Pham Hong Thai, Q.1, TP. HCM.

39101772

39101773

金融保險

 

CATHAY CENTURY INSURANCE

鄧輝文先生

edmund@cathay-ins.com.tw

0908-795668 (鄧輝文)
 

 

 

 

viet.staff@cathay-ins.com.tw / linhcathaycentury@gmail.com

0989-616127 (Ms. Linh)

 

 

566

德普股份有限公司

黃政勇

884C (A65) , Taï Quang Böûu, P.5, Q.8, TP. HCM.

54308521

54308518

營造工程、土地開發

 

CTY CỔ PHẦN THẾ PHỔ

李美修小姐

meishue@tccon.com.tw

0902-401400(李小姐)
 

567

凱原建設股份公司

陳宏先生

424 Traàn Höng Ñaïo B, P.11, Q.5, TP. HCM.

38553216

38570220

投資開發、設計規劃、承包

 

CYC CAYENNE CONSTRUCTION JOINT STOCK CO.

杜作海

628 Laïc Long Quaân, P.5, Q.11, TP. HCM.

22148318

39751622

工程、建築材料

 

 

 

caesarchenhung@yahoo.com.tw / vannambuild@gmail.com

0903-840395(陳)
0903-715448(杜)

 

 

568

友邦產物保險(股)

Terence
Anderson

Laàu 13, Saigon Center, 65 Le Loi, Q.1, TP. HCM.

39140065

39140067

產物保險(Insurance)&風險管理(Risk Management)

 

AIG GENERAL INSURANCE (Vn) CO., LTD.

陳柏谷先生
(Daniel chen)

daniel-pk.chen@aig.com

0903-158889 (Mr.Chen)

 

 

569

錩新科技越南股份有限公司

邱顯智先生

KCX Taân Thuaän, Ñöôøng Taân Thuaän, Q.7, TP. HCM.

37701025

37701636

喇叭零件、CNC、電鍍

 

CX TECHNOLOGY (VN) CORP.

 

gary@mail.cxtechnology.com

0907-818015(邱先生)

 

 

572

大越責任有限公司

蔡志良先生

KCX Taân Thuaän, Ñöôøng Taân Thuaän, Q.7, TP. HCM.

37700150

1101136

專業帳蓬生產

 

TAI VIET CAMPING PRODUCTS INDUSTRIES CO., LTD.

 

tai-viet@hcm.vnn.vn

0908-116688

 

 

573

竹北不動產仲介經紀有限公司

劉昱鑫先生

013 Khu Myõ Hoaøng, DL. Nguyeãn Vaên Linh, Phuù Myõ Höng, Q.7, TP. HCM.

54122763 / 6

54122705 / 65

房地產仲价業、房屋土地

 

MY LAND IMMOVABLES INTERMEDIATERY CO.

 

mysonwillian@hotmail.com

0169-9788766

 

 

575

玉山銀行胡市分行

郭怡鷰

P.805, Laàu 8, 235 Nguyeãn Vaên Cöø, Q.1, TP. HCM.

38351313

38339148

銀行

 

E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD.

楊明栽先生

ymt@email.esunbank.com.tw /
happyer88@yahoo.com.tw


0906-295006

 

 

 

HCMC REPRESENTATIVE OFFICE

 

www.esunbank.com.tw

 

 

 

576

越南小尾羊餐飲連鎖

徐毓堂先生

200 Nguyeãn Tri Phöông, P.4, Q.10, TP. HCM.

39273525

39230334

餐飲

 

CÖØU NON MOÂNG COÅ

 

hsu_y_t@126.com

0909-458168

 

 

577

新時代多媒體責任有限公司

吳啟峰先生

Số 6, Đường Số 7A, CX. Bình Thới, P.8, Q.11, TP. HCM.

39626858~9

39626878

廣告、展覽

 

CTY TNHH THE KY NGAY NAY

 

censvn@hcm.fpt.vn

0903-108128

 

 

578

佳日科技責任有限公司

簡永昌

Lo C2, 2-13, KCN Long Thaønh, H. Long Thaønh, Ñoàng Nai

061-3514080~2/4

061-3514083/5

高低壓配電盤、低壓馬達控制中心、鐵製(鋁製)熱浸鍍鋅線槽及線架、自動功因調整電容盤、各式高低壓配電器材、機械鈑金加工及靜電粉體烤漆、機電顧問及保養維修服務

 

CTY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY

高志偉先生

lingalan@giga.net.tw / bestsun.hcm@gmail.com

0908-666530(高志偉)

 
 

 

 

www.bestsunvn.com

 

 
579

佳能公司

張建海

D13/7 Vuong Lai, KDC cao oc Kim Hong, P. Phu Tho Hoa, Q. Tan Phu

38847761

22278659

多功能數位影印列印機租售、傳真機、打卡鐘、碎紙機等辦公室設備

 

CTY TNHH GIAI NAÊNG

林諭興先生

giainang@hcm.vnn.vn

0983-220088 (林先生)

 
580

梅莊貿易與開發股份公司

黎福海先生

435G1 Phan Vaên Trò, P.5, Q. Goø Vaáp, TP. HCM.

39858672

39858672

建築、諮詢管理計畫、買賣建築物、室內設計物、投資顧問、經營旅館、餐廳、買賣酒、機票代理、等…

 

CTY COÅ PHAÀN TM PT DÖÏ AÙN MAI TRANG

 

hailp@maitrangpro.com

0903-818381

 
 

 

 
 

 
581

越帝實業股份有限公司

翁建中先生

64 Ich Thanh, P. Truong Thanh, Q.9, TP. HCM.

37300169

37300115

 

 

NHI HIEP CO., LTD.

 

ong@nhihiep.com.vn

0903-911528

 

 

582

開進貿易株式會社

蔡忠和先生

Soá 77 Hoaøng Sa, P. Ña Cao, Q.1, TP. HCM.

 

 

象印電器,越南總代理

 

 

 

take.tsai@msa.hinet.net

0903-711552

 

 

583

博興實業有限公司

李河民先生

5C-6C, Cư Xaù Baø Điểm, QL.22, Ấp Hậu Laân, Xaõ Baø Điểm, H. Hoùc Moân

38835435

38839979

成衣

 

BO HSING ENTERPRISE CO., LTD.

 

leoc@email.klf.com.tw

0903098555

 

 

584

群益證券股份有限公司

陳田文

Lầu 2, 170 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP. HCM.

62556518

62556519

證券

 

CAPITAL SECURITIES CORP.

許宏隆先生

long.hsu@capital.com.tw

0934-382570(許先生)

 

 

585

中耀漢芳生物科技股份有公司

戚貴明

Số 15, Đường số 4, KDC An Lac, P. Bình Trị Đoâng B, Q. Bình Taân, TP. HCM.

38778801

38778802

(天然草本漢方+負離子+遠紅外線+奈米銀)四合一衛生棉

 

TIP TOP BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

戚繼明先生

tip@tipbio.net

0902-666708(戚繼明)

 
586

本越証券股份公司

阮懷男先生

67 Haøm Nghi, Q.1, TP. HCM.

39143588

39143577

企業收購買賣,顧問股份

 

CTCP CK BẢN VIỆT

 

tin.luu@vcsc.com.vn

0919-678789

 

 

587

富立有限公司

江乾弘先生

57/649A Nguyễn Oanh, P.17, Q. Goø Vấp, TP. HCM.

0986-399588

39843681

 

 

CTY TNHH SX -TM PHU LAP

 

spencer168168@hotmail.com

電不通

不正確

 

588

亞泰化學股份有限公司

姜仲泰先生

138A Nguyễn Văn Trổi, P.8, Q. Phuù Nhuận, TP. HCM.

38476886

38452585

塑膠類及橡膠類化學原料

 

TENACITY INC.

 

happychiang@hotmail.com

0903-753601

 

 

589

銘蘭機械責任有限公司

郭秀蘭小姐

Xaõ Đức Lập Hạ, H. Đức Haøo, T. Long An

072-3759280

072-3759077

冷氣、冰箱、電視

 

CONG TY TNHH CO KHI MIANLAN

陳進順先生

ak@mianlan.com / sa-hcmdavy@mianlan.com

0918-268898
01262705645(陳先生)

 

 

590

台北富邦銀行-胡志明市分行

曾啓華先生

Laàu 5 , 473 Dien Bien Phu, P.25, Q. Binh Thanh, TP. HCM.

62583666

62583777

銀行

 

TAIPEI FUNBON BANK-HCMC BRANCH

 

chihua.tseng@funbon.com

0917-562883

 

 

591

利振工業有限公司

劉國光先生

Xaõ Binh Son, H. Long Thanh, T. Dong Nai

061-353-3603

061-353-3863

各式釘類及線材

 

REHION-INDUSTRIES CO, LTD.

 

region@vnn.vn

0907-788870

 

 

592

成輝責任有限公司

陳慧卿小姐

11ĐL. Bình Dương, KP. Bình Hoà, TT. Laùi Thieâu, Thuận An, Bình Döông

0650-2235488

0650-3744286

吸塵器、打臘機、洗地機、掃地機、高壓噴水機、告示牌、清潔設備

 

CTY TNHH MTV THANH HUY

 

huiqing25@yahoo.com / www.thanhhuycleaning.com.vn

0988-892198

 
593

越南三陽汽車責任有限公司

劉武雄先生

Loâ 4, Đường 5C, KCN Trơn Trạch, H. Trơn Trạch, Đồng Nai

0613-569477

0613-569489

汽車35座及6-9人座車

 

SANYANG MOTOR VIETNAM COMPANY LTD.

謝子恩

sy00161@sym.com.tw

0613-569476

0613-569488

 

 

 

戴國寶

h095014@yahoo.com.tw

 

 

 

594

台北中醫診所

王卓群先生

861 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP. HCM.

08-62755470

 

中醫診所

 

CTY TNHH DICH VU KHAM BENH DAI BAC

 


: UploadFiles
UploadFiles -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFiles -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFiles -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
UploadFiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương