189 Nguyen Trai, P. 2, Q. 5, Tp. Hcmtải về 0.62 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5
jerry@taitouch.vn

0918-033861

 
495

貂咖啡責任有限公司

黃淇上先生

120 Ñoàng Ñen, P. 13, Q. Taân Bình, TP. HCM.

37960366 ~7

37960365

食品業

 

CAO SANG MAN

 

 

0913-104909

 

 

497

翰霖外銷成衣有限公司

吳叡嘉先生

47 Phuù Ñònh, P. 16, Q. 8, TP. HCM.

62607695

62607693

成衣

 

HAN LIN GARMENT EXPORT CO., LTD.

 

hanlinhco@viettel.vn / dannywu@viettel.vn

0908-108170

 

 

501

中華電信駐胡志明市辦事處

陳楚方先生

Saigon Trade Center, P.2701, 37 Toân Ñöùc Thaéng, Q.1, TP. HCM.

39106173 / 5

39106174

電信服務

 

CHUNGHWA TELECOM HCMC REP. OFFICE

林奕辰先生

vivi@cht.com.tw / enos@cht.com.tw

0917-322758(陳先生)

 

 

 

 

 

www.cht.com.tw

0918-692921(林先生)

 

 

502

大發美食餐廳

許玉林

515-517 Nguyeãn Traõi, P. 7, Q. 5, TP. HCM.

38577826

38553883

月餅、蛋糕、冷凍調理食品;餐廳

 

DAIPHAT RESTAURANT

黃冠富先生

nick@daiphatfood.com.vn

0938-551123

 
503

佳椿責任有限公司

王耀燦先生

14/2 Thaân Nhaân Trung, P.13, Q. Taân Bình, TP. HCM.

39122049 / 22139399

38426442

電子:印刷電路板材料及機器設備;藝品:匾額,紀念獎牌

 

GIA XUAN CO., LTD.

李美華 小姐

wang@giaxuan.com.vn

0903-661310 (王耀燦)

 
508

亞特力動力股份有限公司

黃敏洪先生

Soá 171 (02) Haøn Thuyeân, P. Bình Thoï, Q. Thuû Ñöùc, TP. HCM.

38966881

37221913

柴油引擎發電機組,出租,維修,買賣,(PLC可程式自動控制,設計,維修)

 

ARTERY POWER.CO., LTD.

 

artery@vnn.vn

0908-350303

全不通
510

立達斯特殊條碼印製責任有限公司

駱秋文先生

45/5 Haäu Giang, P.4, Q. Taân Bình, TP. HCM.

38118546

38117941

自備工廠專業生產各式條碼紙、吊牌、貼紙、碳帶

 

LEADERS INTERNATION CORP.

 

jeff@maorong.com.tw / jeff@maolongvn.com

0907-703581

 
 

 

 

www.maolongvn.com

 

 
513

宗興磚廠

邱建華先生

Soá 20 Ñöôøng Myõ Thaùi IIA, Phuù Myõ Höng, Q.7, TP. HCM.

54175888

54176888

建築紅磚

 

CTY TNHH SAÛN XUAÁT GAÏCH TOÂN HÖNG

 

cbthoi@gmail.com

0913-830888(宗小姐)
0913-917888(邱建華)

 

 

514

永昇織帶責任有限公司

孫百全先生

Soá 36, Ñöôøng Ích Thaïnh, P. Tröôøng Thaïnh, Q. 9, TP. HCM.

37301483~4

37301485

鬆緊帶、鞋帶、織帶、繩帶類

 

YEONG SHENG WEBBING CO., LTD.

 

y-sheng-michael@vnn.vn

0909-609989

 

 

515

順捷旅遊責任有限公司(台灣鴻海)

顧漢森先生

534 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP. HCM.

39231988

39245889

旅遊業

 

THUAN PHONG TRADING & SERVICE TRAVEL CO., LTD.

 

hanson1398@yahoo.com.tw

0903-972868

 

 

520

信州企業有限公司

李燦煒

Loâ A1-3-4 KCN Taây Baéc Cuû Chi, TP. HCM.

38924272

38924362

成衣類

 

CTY TNHH MAY XUAT KHAU VINH THANH

陳建宏先生

anthonylee@hcm.vnn.vn

38924888 (專線)
0908-300898(陳建宏)

 

 

521

仲利國際股份有限公司

黃正明

Laàu 28, P.2801-04, Saigon Trade Center, 37 Toân Ñöùc Thaéng, Q.1, TP. HCM.

39106650

39106649

租賃業

 

CHAI LEASE INTERNATIONAL LEASING

唐來旺先生

tonytang@chailease.com.vn

Ext.503 Ms. Ngoc Anh

39110536

 

523

巧力點複合式餐飲Spa養生館

徐寶珍 小姐

36 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP. HCM.

0938-306089

 

餐飲,咖啡飲料,養生餐飲,美容護膚身體,手足保養Spa,化妝品代理銷售。

 

JOLLYDATE SPA CAFE & RESTAURANT

闕元英

apaoapaoapao@yahoo.com.tw

0938-306089(徐寶珍)

 
 

 

徐國智

www.jollydatevn.com

0938-302089(闕元英)
0902-488389(徐國智)

 
524

大全鈕釦廠

阮氏如芝

688/24 Taân Kyø Taân Quyù, P. Bình Höng Hoøa, Q. Bình Taân, TP. HCM.

37500448

37503787

生產鈕釦

 

DAI TOAN BUTTON

陳清賢先生

daitoan@hcm.vnn.vn

0903827741

 

 

525

弘越印花有限公司

吳貴成先生

3/40C Döông Coâng Ñaùng, Xaõ Taân Thôùi Nhì, H. Hoùc Moân

37131446

37131453

印花

 

COÂNG TY TNHH IN BOÂNG HOAØNH VIEÄT

 

hoanhviet_co@vnn.vn

0919-498921

 

 

528

太平洋冷凍食品有限公司

林太平

74 An Döông Vöông, P.16, Q.8, TP. HCM.

38752474

38753722

冷凍冷藏倉儲出租;農海產冷凍食品加工;各公司、工廠、餐廳冷凍膳副食品

 

CTY TNHH THAI BINH DUONG

林太郎先生

pacificcompanyfood@gmail.com

0903-806777(林太平)

37553777
 

 

 

www.pacificfoodco.com

0903-704599(林太郎)

 
529

統一(越南)有限公司

李清田先生

Soá 16-18 ÑT 743, KCN Soùng Thaàn II, Dó An, Bình Döông

0650-3790811

0650-3790339

食品制造業

 

UNI-PRESIDENT VIETNAM CO., LTD.

張紹立先生

changshaoli@hcm.vnn.vn

0903-932279(李清田)
0918-262112(張紹立)

 

 

530

芯業科技股份有限公司

陳俊延先生

Số 46, Đường số 6, P.11, Q.6, TP. HCM.

37554262

37554263

鞋業相關清洗設備,洗滌劑

 

SHIM YEEH CO., LTD.

 

shimyeehvn@hcm.fpt.vn

0918-263237(陳先生)

 

 

531

國泰人壽保險公司

廖志強先生

Lau 9, 46-48-50 Pham Hong Thai, Q.1, TP. HCM.

62556699

62556399

養老保險、教育年金、醫療保險、意外保險

 

CATHAY LIFE INSURANCE (VN)

Ms. Phuong

stwenliao@cathaylife.com.tw robinyen@cathaylife.com.tw

0907-088368

 
 

 

 

phuongdtb@cathaylife.com.vn

0976-408074 (Ms. P.)

 
532

越南新東興責任有限公司

陳素貞小姐

60 Ao Ñoâi, KP. 6, P. Bình Trò Ñoâng A, Q. Bình Taân, TP. HCM.

37501875~7

37501828

生產各類壓力溶器、配管工程

 

CTY TNHH TM-SX DONG HUNG MOI

林芳年小姐

ntshing@vnn.vn

0916-758758 (林小姐)

 

 

534

財團法人伊甸社會福利基金會

吳淑芬小姐

Số 18-19A Hưng Phuù, P.9, Q.8, TP. HCM.

39544037

39544034

服務身心障礙職訓、關懷台越兒、辦理華語幼兒班

 

QUY PHUC LOC XA HOI EDEN (VNEDEN)

 

eden656k@mail.eden.org.tw

芝姐

 
541

越南萬泰橡膠有限公司

陳建良先生

7 Hoà Hoïc Laõm, P.16, Q. 8, TP. HCM.

39805188

39805189

色膠、色粒、橡膠工業制品、橡膠混鍊

 

CTY MOÄT THAØNH VIEÂN CAO SU VAÏN THAÙI

 

vanthai@wtrubber.com.cn

0909-396966

 
542

超固建設責任有限公司

林居財先生

125 Chợ Lớn, P.11, Q.6, TP. HCM.

62931825

62931824

各種高級鋁門窗,剛制品,鋁料、配件、等等

 

CTY TNHH XÂY DỰNG SIÊU CỐ

 

263/42 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM.

0933-072288

 
 

 

 

ctysieuco@yahoo.com

 

 

 

543

台驊國際股份有限公司

賴文豪先生

P.901,45 Đinh Tieân Hoøang, Q.1, TP. HCM.

39102506

39102507

海、空運貨運承攬,報關,倉儲

 

CTY TNHH T. H. I. GROUP VIỆT NAM

 

jacklai@thi-group.com

0902-909123 (賴先生)

 
545

東元科技(越南)責任有限公司

王清華

Soá 69, Ñöôøng soá 11, KDC Him Lam, Xaõ Bình Höng, Bình Chaùnh

54318263

54318264

家電產品(分離式冷氣機、LCD TV、電冰箱、洗衣機)

 

CTY TNHH CONG NGHE TECO (VN)

陳善元先生

KCN Long Thanh, H. Long Thanh, T. Dong Nai

0909-456448(陳先生)

 
 

 

林士皓

ingolin@teco.com.tw / compulsory2002@yahoo.com.tw

0169-6065369(林先生)

 
547

志豪工業越南有限公司

石朝元先生

Loâ K213, Ñöôøng soá 2A, KCN Leâ Minh Xuaân, Bình Chaùnh, TP. HCM.

37662152

37662153

鍋爐、配管工程、設備、蒸汽管路回收工程、水處理藥品

 

ZU HOW INDUSTRY VN CO., LTD.

 

zuhow.vn@gmail.com

0938-800123

 
549

延隆商業責任有限公司

王平川先生

193 Phoù Cô Ñieàu, P.6, Q.11, TP. HCM.

39560239

39560671

焊接切割設備,氣焊組,氬焊機,CO2焊接機,電離子切割機

 

CTY TNHH THUONG MAI YEN LONG

 

yl9560239@yahoo.com.vn

0902-608225

 
550

越南海帝斯有限公司

張森喜先生

Lô K1D (K-1-2-5), Đường số 5A, KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chaùnh, TP. HCM.

37662147-8

37662146

橡膠着色劑、矽橡膠(硅膠)着色劑、油墨、特殊色料、EVA色母粒

 

VIET NAM HITEX CO., LTD.

 

 

0903-370418

 
551

立宇實業股份有限公司

洪欽瑞

Soá 45, Ñöôøng Soá 2, KCN Taân Taïo, Q. Bình Taân, TP. HCM.

37540535

37540536

塑膠射出產品

 

LEAD WELL INDUSTRIAL CO., LTD.

李永富先生

leadweelco@hcm.vnn.vn

0908-088365(李先生)

 

 

553

皇家國際股份有限公司

杜志偉先生

P. Baõi Chaùy, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

033-3846658

033-3846728

旅遊業

 

ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION

(Ms. Dung)

j@sva.us

0913-264188

 

 

555

科盛科技股份有限公司

蔡銘宏

C2803 Thuaän Kieàu Plaza, 190 Hoàng Baøng, P.15, Q.5, TP. HCM.

39560121

39560120

CAD,CAE.Moldex3d塑膠模流分析軟體

 

CORE TECH SYSTEM CO., LTD.

康立業先生

larrykang@moldex3d.com

0984-225817(康立業)

 
556

鴻新泰隔熱膜有限公司

張鴻圖

P.026, Loâ C, Khu Caên hoä An Phuù, 961 Haäu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM.

54062557

54062558

汽車大樓玻璃專用防爆隔熱膜

 

CTY TNHH GIAÁY CAÙCH NHIEÄT HOÀNG TAÂN

吳豐吉先生

carautono1@hotmail.com

0938-689880(吳先生)

 

 

558

東協責任有限公司

洪學慧小姐

415B Trường Chinh, P.14, Q. Taân Bình, TP. HCM.

38130800~1

38130802

紡織染整、皮革、造紙業、染料助劑、化學品、理水用藥

 

CTY TNHH ĐOÂNG HIỆP

王祺先生

405A/2 Trường Chinh, P.14, Q. Taân Bình, TP. HCM.

0903-339956(洪先生)

 
 

 

 


: UploadFiles
UploadFiles -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFiles -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFiles -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
UploadFiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương