189 Nguyen Trai, P. 2, Q. 5, Tp. Hcmtải về 0.62 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5

435

澳洲紐西蘭銀行越南胡市分行

Phil Crouch

Soá 11 Coâng Tröôøng Meâ Linh, Q. 1, TP. HCM.

38299319

38299316

銀行:產品含:個人金融服務(活存、定存、轉帳與匯款);企業金融服務(包括活存、越幣及外幣長期貸款、營運資金貸款等);貿易融資;外匯交易服務。

 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP, VN HCMC BRANCH

蔣才盛先生

tuongt@anz.com / angie.chen@anz.com

0919-556879 (蔣才盛)

 
 

 

陳佳萱小姐
0903-626187 (陳小姐)

 
436

永建城建築商業有限公司
裕盛生產商業有限公司

廖國嵐先生

123 Bình Giao, Thuaän Giao, Bình Döông (ñoái dieän ñaøi lieät só)

0650-715233

0650-715236

1、建築廠房、設計、施工。
2、生產馬達、工業電扇。

 

CTY TNHH XD-TM VÓNH KIEÁN THAØNH
CTY TNHH SX-TM DU THÒNH

 

vinhkienthanhcompany@yahoo.com

0913-925733

 
438

威發貿易有限公司

江秀文先生

20 Traàn Xuaân Hoøa, P. 7, Q. 5, TP. HCM.

38536816 / 958

38536808

脫姆遜刀、美工刀、帶鋸、高碳鋼帶、中碳鋼帶(厚度0.09mm~4mm)

 

COÂNG TY TNHH TM-DV UY PHAÙT

 

uyphaco05@hotmail.com

0913-676177

 
439

金揚諮詢建築有限公司

李軒遷先生

791B Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8, TP. HCM.

62986132~3

62986131

諮詢、設計、建築

 

CTY TNHH TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG KIM DÖÔNG

 

kimvuon@gmail.com

0903-008168

 

 

440

地風貿易責任有限公司

黎氏玄娥

331 Nguyeãn Thaùi Bình, P.12, Q. Taân Bình, TP. HCM.

38116848

38116911

PVC塑膠閥、化學品U-raining 防漏隔熱材料

 

COÂNG TY TNHH TM ÑÒA PHONG

蔡朝窓先生

deanctsai@yahoo.com.tw

0903-382126 (蔡朝窓)

 
441

通律諮詢貿易勞務責任有限公司

林貴榮先生

R4-79 Hung Gia 4, Phu My Hung, P. Tan Phong, Q.7, TP. HCM.

54131717 / 1818

54131616

投資諮詢、勞動勞務、會計財務勞務、進出口報關勞務

 

THONG LUAT CONSULTANTS-TRADING SERVICE CO., LTD.

 

consultant@thongluat.com / www.thongluat.com

0989-015154
0913-171718

 
442

聯合有限公司

唐雅莉小姐

127 Nguyeãn Du, Q.1, TP. HCM.

38237988~9

38294645

生產建築碎石、超微粒碳酸鈣

 

LIEN HIEP CO., LTD.

 

lienhiep@hcm.vnn.vn / www.lienhiep.com.vn

 

 

 

443

泰昇(越南)責任有限公司

戴朝榮先生

Loâ A1-6, Ñöôøng N5, KCN Taây Baéc Cuû Chi, TP. HCM.

37908681 ~ 5

37908689

家用消費品(製造商)嬰兒紙尿褲、婦女衛生棉

 

TAISUN (VIETNAM) CO., LTD.

 

terry@taisun.com.vn

Ext. 203 (Ms. Loan)
0903-339886

 
445

杰興工業有限公司(越南)

邱顯耀

Loâ 107-111, KCX Linh Trung, Q. Thuû Ñöùc, TP. HCM.

38974966

38974969

各式鞋模、橡膠模、PU模、TPR模、EVA模、發泡模、射出模等

 

JYE SHING INDUSTRIAL CO., LTD.

王瑞鑫先生

solo@jyeshing.com.tw

0903-035899 (王瑞鑫)

 
446

正鎰國際股份有限公司
高勝旅店

張銘勝先生

KP. Long Điền, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

061-3832537 / 3831661
061-3933276

061-3831660

鞋廠(女鞋)

 

CTY TNHH TM-DV-SX CHÁNH ÍCH
KHÁCH SẠN CAO THẮNG

 

38-40 Ñöôøng 26, Khu Bình Phuù, P.11, Q. 6, TP. HCM

38769072
0903-739634

38769073

 

447

登越冶金科技(股)有限公司

謝健群

Loâ C14-C14A, Ñöôøng soá 10, KCN Le Minh Xuan, H. Binh Chanh, TP. HCM.

37660759~60

37660758

銑鐵鑄造加工

 

MANDARIN

何中柱先生

mfckc@hotmail.com

0903-961748 (何中柱)

 

 

448

鴻運(越南)製衣廠

李高銘先生

4/6B, Đường số 4, Xã Xuân Thới Sơn, H. Hoc Mon, TP. HCM.

37137957~8
38824825~6

37137959

成衣

 

ELEGANT GARMENT MFG. CO., LTD.

 

alanlee@elegant-vn.com

0903-932766

 

 

450

塔拉坤金屬責任有限公司

吳登舟先生

Loâ soá 44-46 Song Haønh, KCN Taân Taïo A, Q. Bình Taân, TP. HCM.

37562466

37562462

不銹鋼原料、廢料買賣、不銹鋼加工

 

CTY TNHH KIM LOAI THANAKHUN (VN)

吳仲倫

wuthanakhun@gmail.com

0937-536988 (舟)
0937-536588 (倫)

 
452

越南濾水科技責任有限公司

洪懿德先生

Đường số 9, KCN Tam Phước, H. Long Thaønh, T. Đồng Nai

0613-513879

0613-513877

廢水處理,淨水處理,空氣污染防制設備

 

CTY TNHH VINAFILTER TECHNOLOGY

劉文瑞先生

vinafilter@vnn.vn

0908-277558
0982-530180(劉文瑞)

 
456

動點管理顧問有限公司

游淑閔 小姐

371A-371B Nguyeãn Vaên Goaù, P. Ñoâng Höng Thuaän, Q.12, TP. HCM.

62590172

62590173

中國/越南商務;亞洲/環球商務;控股/貿易公司;公司設立/管理諮詢服務

 

POWER POINT MANAGEMENT LTD.

 

power.point.management@gmail.com

0908-800793

 
457

芳山股份有限公司

王建堂先生

台北市松江路 75 號之 1 11樓

886-2-25080918

886-2-25080919

食品原料、香精、添加物

 

ASIA MASS INTERNATION LTD.

 

vntcc@ms47.hinet.net

 

 

 

 

 

 

304/47 Ñaøo Duy Anh , P.9, Q. Phu Nhuan, TP. HCM.

38476168

38477370

 

459

台灣土地銀行胡市辦事處

鄭惠州先生

Lầu 7F, 5B Toân Ñöùc Thaéng, P. Beán Ngheù, Q.1, TP. HCM.

38230178

38225974

銀行

 

LAND BANK OF TAIWAN HCM. REP. OFFICE

 

jou36@hotmail.com / www.landbank.com.tw

0906-356663

 

 

465

一興商業貿易責任有限公司

陳仁俊先生

Ấp 1, A200 Vĩnh Lộc, xaõ Phạm Văn Hai, H. Bình Chaùnh, TP. HCM.

37660071

37662762

水處理藥品;設備、設計、污水處理藥品、鍋爐藥品、鍋爐清潔工程、冷卻水藥品、清洗工程

 

COÂNG TY TNHH TM-DV NHAÁT HÖNG

 

nhathungts@hcm.vnn.vn

0903-709421

 
 

 

 
 

 
469

大登建設開發有限公司

吉田榮作先生

Loâ F-1-CN, Khu Lieân Hôïp CN-DV-ÑTBD, Taân Vónh Hieäp, Taân Uyeân, Bình Döông

0650-898955

0650-828452

大登公司區基礎設施之建設與經營

 

DA DENG CONTRUCTION AND INVESTMENT CO., LTD.

柯明山

daden8989@yahoo.com.tw

0903-036188

 
471

頂銳工業(股)公司

黃大海先生

Loâ VI-2 KCN Myõ Xuaân A2, H. Taân Thaønh, T. Baø Ròa-Vuõng Taøu

064-3931237

064-3931238

五金機件生產製造

 

TING RAY CO., LTD.

 

580807@hotmail.com

0908-600268

 

 

473

溫莎大酒店

朱立基

18 An Döông Vöông, P.9, Q.5, TP. HCM.

38336688

38336888

旅遊業

 

WINDSOR PLAZA HOTEL

陳美雲 小姐

smmcn@windsorplazahotel.com

0918-031146(陳美雲)

 

 

475

金昶發國際責任有限公司

陳建成先生

90/2 Phan Huy Ích, P.14, Q. Goø Vaáp, TP. HCM.

38950850

38950851

成衣廠、100%外銷

 

CTY TNHH KING KEN

 

kingken@hcm.vnn.vn

0903-106692

 

 

476

寶元製衣股份有限公司

何添旺先生

1/108 QL.13, P. Hieäp Bình Phöôùc, Q. Thuû Ñöùc, TP. HCM.

37268897

37269344

成衣製造

 

PAO YUAN GARMENTS CORP.

何俊宏

david@py.com.tw

0903-712833(何俊宏)

 

 

478

潔輝股份有限公司

周志聰先生

Loâ 3B, Ñöôøng Soá 5, KCN Vónh Loäc, Q. Bình Taân, TP. HCM.

54281362

54280961

一次性抛棄式紙類用品、衛生巾、嬰兒及成人紙尿片褲、PE防水薄膜

 

JAVI CO., LTD.

 

jctwvn@yahoo.com.tw

0908-882071

 
480

丹青成衣有限公司

周俊明

Loâ I-3A, Ñöôøng 13, Nhoùm CN I, KCN Taân Bình, Q. Taân Bình, TP. HCM.

38164041

38164043

運動休閒服裝、夾克、外套、雪衣、針織衫

 

CTY TNHH MAY MAC DAN THANH

張福源先生

cfy380715@vnn.vn

0903-757697 (周)
0908-665589 (張)

 

 

482

億泰科技(越南)股份有限公司

謝建居先生

KCN Long Thaønh, H. Long Thaønh, T. Ñoàng Nai

0613-514066

0613-514069

電線,電纜,漆包線

 

EVERTOP HITEK CO., LTD. VN

李牧融先生

525/3 Toâ Hieán Thaønh, P.14, Q.10, TP. HCM.

38686492

 

 

 

 

 

m19790409@yahoo.com.tw

0913-045899 (謝先生)
0907-680915 (李先生)
 

484

信承科技責任有限公司

王敬儀先生

433/4 Sö Vaïn Haïnh ( ND ) P. 12, Q. 11, TP. HCM.

38627660

38654194

(貿易公司)進出口食品、手機、電子零件

 

CTY TNHH KY THUAT TIN THUA

阮氏陳莊

tinthuaco@hcm.vnn.vn

38844510

 
485

西貢物流有限公司

沈宗泰先生

59 Duong Truong Son, P.2, Q, Tan Binh, TP. HCM.

35470898

35470899

國內外機票、海、空運及報關業務

 

SAIGON LOGISTICS CO., LTD.

 

tt.shen0719@gmail.com

0938-821688488

福昌責任有限公司

馮鎮義先生

194 Leâ Lai, P. Beán Thaønh, Q.1, TP. HCM.

38332855

39254674

合板用紙膠帶,白色紙膠帶,黃色紙膠帶,合板用刀片

 

PHUC XUONG CO., LTD.

 

phucxuongcoltd@yahoo.com

0903-763268

 
489

金鼎電子塑膠廠

任國健先生

25 Leâ Văn Khương, AÁp 5, Xaõ Ñoâng Thaïnh, H. Hoác Moân

62721032-3

37624654

塑膠射出製造,加工,模具製造維修;電腦數位伴唱機,電子零件組裝產品

 

DNTN-ÑIEÄN TÖÛ NHÖÏA KIM ÑÆNH

 

dntnkimdinh@yahoo.com

0903-702669

 
490

中程貿易-生產責任有限公司

游勝芳先生

Số 26 Bàu Cát 6, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM.

38491551

38491614

塑膠建材

 

CTY TNHH SX - TM TRUNG TRÌNH

 

yuphuong@yahoo.com.hk

0903-957999

 

 

492

雙生化妝品公司

廖正隆先生

207/53 Hoà Hoïc Laõm, P. An Laïc, Q. Bình Taân, TP. HCM.

37522993

37510824

化妝品,個人清潔用品

 

CTY TNHH SX - TM SONG SANH

 

lugia@hcm.vnn.vn

0903-958026

 

 

494

CTY TNHH CNTT TAITOUCH

蔡坤逢先生

5A/2Bis Traàn Phuù, P. 4, Q. 5, TP. HCM.

38337327- 8

38337374

IT Networking, Telecommunication

 

 

 


: UploadFiles
UploadFiles -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFiles -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFiles -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
UploadFiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương