113. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến tính chất vật lý và tính chất cơ học của gỗ keo lai (Acacia Hybrid) 7 tuổi tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp K18: 60. 62. 02tải về 54.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích54.25 Kb.

113. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ rừng trồng đến tính chất vật lý và tính chất cơ học của gỗ keo lai (Acacia Hybrid) 7 tuổi tại huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Âu Thị Hiền. - Thái Nguyên, 2012. - 81 tr.   
Số ĐKCB: LV.000655 

114. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao tại vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Hoàng Hiền. - Thái Nguyên, 2012. - 103 tr.   
Số ĐKCB: LV.000656 

115. Đánh giá ảnh hưởng của việc quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia tại vùng dự án 3PAD huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Triệu Tuấn Linh. - Thái Nguyên, 2012. - 67 tr.   
Số ĐKCB: LV.000657 

116. Nghiên cứu thực trạng phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị sử dụng làm thực phẩm tại khu vực vùng đệm vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Trần Thị Linh. - Thái Nguyên, 2012. - 72 tr.   
Số ĐKCB: LV.000658 

117. Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Trương Quốc Hưng. - Thái Nguyên, 2012. - 77 tr.   
Số ĐKCB: LV.000659 

118. Đánh giá sinh trưởng của giống bạch đàn Cự Vỹ (E. Urophylla x E.Grandis) tại một số điều kiện lập địa làm cơ sở cho việc chọn lập trồng rừng thâm canh tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Lê Đăng Luận. - Thái Nguyên, 2012. - 54 tr.   
Số ĐKCB: LV.000660 

119. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng trên núi đá vôi huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Mạnh Tuấn. - Thái Nguyên, 2012. - 84 tr.   
Số ĐKCB: LV.000661 

120. Nghiên cứu các giải pháp phát triển trồng rừng nguyên liệu giấy tại công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Cao Văn Sơn. - Thái Nguyên, 2012. - 78 tr.   
Số ĐKCB: LV.000662 

121. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ keo lai (Acacia Hibrds) ở giai đoạn thành thục công nghệ tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Ninh Viết Sơn. - Thái Nguyên, 2012. - 111 tr.   
Số ĐKCB: LV.000663 

122. Nghiên cứu cấu trúc và đề xuất giải pháp kinh doanh rừng hợp lý đối với rừng phục hồi bằng tái sinh tái nhiên tại vùng Tây Bắc : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Quang Hưng. - Thái Nguyên, 2012. - 81 tr.   
Số ĐKCB: LV.000664 

123. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác lâm sản ngoài gỗ làm thuốc và thực phẩm tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Lê Văn Thắng. - Thái Nguyên, 2012. - 70 tr.   
Số ĐKCB: LV.000665 

124. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho đề xuất một số giải pháp trong công tác phòng cháy rừng tại huyện Bình Liêu - tỉnh Quang Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Đoàn Xuân Trang. - Thái Nguyên, 2012. - 84 tr.   
Số ĐKCB: LV.000666 

125. Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa đến chất lượng gỗ keo tai tượng (Acacia mangium) 9 tuổi trồng tại huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nông Trung Nghĩa. - Thái Nguyên, 2012. - 103 tr.   
Số ĐKCB: LV.000667 

126. Xác định trữ lượng carbon tích lũy trong các trạng thái rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại huyện K'Bang tỉnh Gia Lai : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Lục Linh Tuyền. - Thái Nguyên, 2012. - 120 tr.   
Số ĐKCB: LV.000668 

127. Nghiên cứu các giải pháp phát triển trồng rừng sản xuất của doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Hoàng Văn Tuấn. - Thái Nguyên, 2012. - 91 tr.   
Số ĐKCB: LV.000669 

128. Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nông Thanh Hiếu. - Thái Nguyên, 2012. - 79 tr.   
Số ĐKCB: LV.000670 

129. Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Điền Thị Hồng. - Thái Nguyên, 2012. - 82 tr.   
Số ĐKCB: LV.000671 

130. Nghiên cứu kiến thức bản địa gây trồng và phát triển nguồn lâm sản ngoài gỗ tại vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Hà Đức Sơn. - Thái Nguyên, 2012. - 99 tr.   
Số ĐKCB: LV.000672 

131. Nghiên cứu đặc điểm lâm sinh một số mô hinh làm giàu rừng tại trạm thực hành thực nghiệm trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Ngọc Long. - Thái Nguyên, 2012. - 101 tr.   
Số ĐKCB: LV.000673 

132. Đánh giá thực trạng trồng rừng sản xuất tại huyện Thạch An - tỉnh Cao Bằng và đề xuất các giải pháp phát triển : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nông Duy Trường. - Thái Nguyên, 2012. - 92 tr.   
Số ĐKCB: LV.000674 

133. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho đề xuất một số giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tại TP Ha Long - Quang Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Mạc Văn Xuyên. - Thái Nguyên, 2012. - 76 tr.   
Số ĐKCB: LV.000675 

134. Ngiên cứu sinh trưởng một số loài cây trồng trong dự án cải tạo môi trường bãi thải nam đèo Nai - Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Khúc Thành Liêm. - Thái Nguyên, 2012. - 84 tr.   
Số ĐKCB: LV.000676 

135. Nghiên cứu thành phần loài nấm ký sinh côn trùng tại khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Tô Quang Huyên. - Thái Nguyên, 2012. - 91 tr.   
Số ĐKCB: LV.000677 

136. Đánh giá tác động của dự án trồng rừng Việt - Đức (KFW3 pha 1) trên địa bàn huyện Đồng Triều - tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Vũ Xuân Anh. - Thái Nguyên, 2012. - 92 tr.   
Số ĐKCB: LV.000678 

137. Đánh giá tác động của dự án 661 do đoàn kinh tế - quốc phòng 327 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001 - 2010 : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Vũ Hải Triều. - Thái Nguyên, 2012. - 94 tr.   
Số ĐKCB: LV.000679 

138. Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển một số loài cây lâm sản ngoài gỗ ở xã Đồng Lâm huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Lê Đình Anh. - Thái Nguyên, 2012. - 87 tr.   
Số ĐKCB: LV.000680 

139. Nhân giống cây Ba Kích tím (Morinda Officinalis How) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Bùi Thị Hương Phú. - Thái Nguyên, 2012. - 88 tr.   
Số ĐKCB: LV.000681 

140. Nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại rừng quốc gia Yên Tử thành phố Uông Bí - Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Ngô Đức Hậu. - Thái Nguyên, 2012. - 118 tr.   
Số ĐKCB: LV.000682 

141. Đánh giá thực trạng quản lý rừng và đất lâm nghiệp do ủy ban nhân dân xã quản lý tại huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Văn Tùng. - Thái Nguyên, 2012. - 103 tr.   
Số ĐKCB: LV.000683 

142. Đánh giá hiệu quả các mô hình khuyến lâm tại Quảng Ninh giai đoạn 2005 - 2010 : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Văn Tuấn. - Thái Nguyên, 2012. - 96 tr.   
Số ĐKCB: LV.000684 

143. Đánh giá kết quả thực hiện dự án 661 tại khu vực rừng phòng hộ Yên Lập - Quảng Ninh giai đoạn 1998 - 2010 : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Ngọc Lê Huy. - Thái Nguyên, 2012. - 83 tr.    Số ĐKCB: LV.000685

144. Đánh giá kết quả trồng rừng dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010, huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Thanh Khương. - Thái Nguyên, 2012. - 83 tr. Số ĐKCB: LV.000686   

145. Nghiên cứu đặc điểm cấy trúc rừng phòng hộ trạng thái IIA hồ Yên Lập tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ khoa Lâm nghiệp - K18: 60.62.02.01 / Nguyễn Văn Bông. - Thái Nguyên, 2012. - 116 tr.   
Số ĐKCB: LV.000687 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương