10tcn 302-2005 BỘ NÔng nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 39.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích39.27 Kb.

10TCN 302-2005

BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------ ----------------***----------------
PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM

10TCN 302–2005 (Soát xét lần 1)
Fertilisers - Method for determination of moisture

(Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN, ngày tháng năm 2005)
1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định độ ẩm cho các loại phân bón thể rắn2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 1078-1999 - Phân lân canxi magiê

TCVN 2619-1994 - Urê nông nghiệp - yêu cầu kỹ thuật

10TCN 301-2005 - Phân bón - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu3. Quy định chung, các thuật ngữ

3.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo 10TCN 301-20053.2. Độ ẩm

Độ ẩm mẫu là hàm lượng nước có trong mẫu, được biểu thị bằng tỷ số phần trăm giữa khối lượng nước có trong mẫu bay hơi sau khi sấy đến khô tuyệt đối với khối lượng mẫu trước khi sấy (ký hiệu %A)3.3. Hệ số khô kiệt

Hệ số khô kiệt là tỷ số giữa khối lượng mẫu trước khi sấy và khối lượng mẫu sau khi sấy đến khô tuyệt đối

Hệ số khô kiệt sử dụng để quy đổi hàm lượng các chất có trong mẫu trước khi sấy sang hàm lượng các chất có trong mẫu khô tuyệt đối

3.4. Mẫu khô tuyệt đối

Mẫu khô tuyệt đối là mẫu đã được sấy khô, đã loại bỏ hết nước hút ẩm không khí và nước tự do có trong mẫu

Mẫu phân bón sấy khô ở nhiệt độ 501,5oC có hút chân không (hoặc sấy khô bằng tủ sấy ở nhiệt độ 702oC có thông gió), nước trong mẫu bay hơi đến khối lượng mẫu giữa hai lần sấy khô không thay đổi, hoặc sai khác giữa hai lần sấy nhỏ hơn 0,001gam - được gọi là mẫu khô tuyệt đối

4. Phương pháp xác định độ ẩm

4.1. Nguyên tắc

Làm khô mẫu bằng tủ sấy ở nhiệt độ 501,5oC có hút chân không (hoặc làm khô mẫu bằng tủ sấy ở nhiệt độ 702oC có thông gió), nước trong mẫu bay hơi đến khối lượng mẫu giữa hai lần sấy không thay đổi4.2. Thiết bị dụng cụ

- Tủ sấy có thông gió hiệu chỉnh được nhiệt độ từ 50 đến 2002oC (hoặc tủ sấy có hút chân không)

- Cân phân tích độ chính xác 0,0002gam

- Chén cân có nắp đậy, khối lượng của chén cân không lớn hơn 5 gam, chất liệu bằng thuỷ tinh hoặc bằng nhôm

- Bình hút ẩm và các dụng cụ khác trong phòng thí nghiệm

4.3. Tiến hành thử

4.3.1. Sấy khô chén cân ở nhiệt độ 105oC, rồi đặt chén vào bình hút ẩm, để nguội đến nhiệt độ phòng, khối lượng chén cân không thay đổi, cân chính xác tới 0,0002gam, ghi lại kết quả (mc)

4.3.2. Cân 5 đến 10 gam mẫu (0,0002gam) đã chuẩn bị theo 10TCN 301 -2005 vào chén cân đã biết trước khối lượng, ghi lại kết quả (m+mc)

4.3.3. Đặt chén cân đã có mẫu vào tủ sấy, mở nắp chén, sấy khô mẫu ở nhiệt độ 702oC có thông gió trong thời gian khoảng 3 đến 4 giờ. Đậy nắp chén lại, đưa chén vào bình hút ẩm, để nguội đến nhiệt độ phòng, cân lần thứ nhất (mẫu phân bón dễ hút ẩm, yêu cầu cân nhanh), ghi lại kết quả (m1+mc)

4.3.4. Lặp lại lần thứ hai: Đặt chén cân đã có mẫu vào tủ sấy, mở nắp chén, sấy mẫu ở nhiệt độ 702oC có thông gió trong thời gian khoảng 2 đến 3 giờ. Đậy nắp chén lại, đưa chén vào bình hút ẩm, để nguội đến nhiệt độ phòng, cân lần thứ hai , ghi lại kết quả (m1'+mc). Sai lệch giữa hai lần cân nhỏ hơn 0,001gam được gọi là mẫu đã khô tuyệt đối (nếu lớn hơn 0,001gam phải lặp lại lần thứ ba)

4.3.5. Các loại mẫu phân bón bền nhiệt như tecmophotphat, supephotphat có thể sấy ở nhiệt độ 105oC

4.4. Tính toán kết quả

4.4.1. Công thức tính

- Độ ẩm mẫu tính theo phần trăm khối lượng (ký hiệu %A)


(m + mc) - (m1 + mc) x 100

% A =


(m + mc) - mc

(m - m1) x 100

% A =

m


Trong đó:

m Khối lượng mẫu trước khi sấy (gam)

m1 Khối lượng mẫu sau khi sấy khô (gam)

mc Khối lượng chén cân (gam)
- Hệ số khô kiệt (ký hiệu KH2O)
100

KH2O =

100 - %A


Trong đó:

%A Độ ẩm của mẫu tính theo phần trăm khối lượng
4.4.2. Sai số phép đo

Kết quả phép thử kiểm tra chất lượng phân bón là giá trị trung bình của ít nhất hai lần thử lặp lại tiến hành song song, sai lệch kết quả giữa các lần lặp lại so với giá trị trung bình của phép thử không lớn hơn 0,5% giá trị tuyệt đối được chấp nhận./.K/T. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Bùi Bá Bổng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương