1. Việc ubnd chỉ định chủ đầu tư như trên là đúng hay sai? Tại sao?tải về 14.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích14.09 Kb.
#50578
1853401020248 - Nguyễn Văn Thi

1853401020248 – Nguyễn Văn Thi

Bài tập tình huống:

Năm 2019, UBND tỉnh A chỉ định công ty B làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên 03 ha đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của 10 hộ gia đình.

Anh (chị) cho biết:1.Việc UBND chỉ định chủ đầu tư như trên là đúng hay sai? Tại sao?

Căn cứ Khoản 3, điều 22 Luật Nhà ở 2014, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh. Nên trong trường hợp này UBND tỉnh A đúng thẩm quyền.

Công ty B để được chỉ định làm chủ đầu tư phải đủ điều kiện tại điểm c khoản 2 điều 22 Luật nhà ở 2014, cụ thể đủ điều kiện tại điều 21 và khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014.

Trường hợp này công ty B không được nhà nước giao đất mà phải nhận chuyển quyền sử dụng đất và 03 ha đất nói trên không thuộc quyền sử dụng của công ty nên không thể thuộc đối tượng chỉ định thầu theo hướng dẫn tại điều 18 nghị đinh 99/2015.2. Để lựa chọn chủ đầu tư dự án nói trên cần phải thực hiện thủ tục nào?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 99/2020 quy định về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại cần thực hiện như sau:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nơi có dự án;

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng tổ chức họp Tổ chuyên gia (quy định tại khoản 4 Điều này) để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư; nếu nhà đầu tư đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản kèm theo biên bản họp Tổ chuyên gia và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD; nếu nhà đầu tư không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo để nhà đầu tư biết rõ lý do.3. Điều kiện để công ty B được làm chủ đầu tư dự án.

Công ty B muốn làm chủ đầu tư dự án phải có đủ điều kiện theo điều 21 Luật Nhà ở 2014, cụ thể:- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

4. Điều kiện để công ty B được bán nhà ở cho khách hàng.

Theo khoản 1 Điều 119 Luật nhà ở 2014 bên bán nhà ở phải có điều kiện sau:

- Điều kiện 1: Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở;

- Điều kiện 2: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự (nếu là cá nhân)Ngoài ra B phải đủ điều kiện về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

5. Đối tượng được mua nhà ở :

Căn cứ Điều 14 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014:

Điều 14. Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân trong nước được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua các loại bất động sản.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật KD BĐS 2014.

6. Không được huy động vốn bằng hình thức này.Chỉ có thể phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu theo điểm a khoản 2 Điều 19 Nghi định 99/2015.
tải về 14.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương