1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo em cần làm gì đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?


Sử học với sự phát triển ngành Công nghiệp văn hóatải về 50.1 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích50.1 Kb.
#54136
1   2   3   4   5   6
ĐỀ CƯƠNG ÔN LỊCH SỬ CUỐI KÌ I
Nội dung thuyết trình môn Lịch sử B5
Sử học với sự phát triển ngành Công nghiệp văn hóa

Đọc thông tin và quan sát bảng 4, hãy nêu vai trò của sử học đối với một số ngành nghề trong lĩnh vực Công nghiệp văn hóa. Tình bày các tác động của sự phát triển các ngành, nghề thuộc lĩnh vực Công nghiệp văn hóa đối với Sử học

Vai trò của Sử học đối với các ngành công nghiệp văn hóa

Tác động của ngành công nghiệp Văn hóa đối với sử học

Cung cấp những thông tin liên quan đến ngành

Cung cấp thông tin, nguồn tri thức của ngành cho việc nghiên cứu lịch sử

Hình thành ý tưởng, nguồn cảm hứng cho ngành công nghiệp

Thúc đẩy sử học phát triển

Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển bền vững

Góp phần giao lưu và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa trong cộng đồng

  1. Lịch sử và văn hóa với sự phát triển của du lịch

Đọc thông tin, tư liệu và quan sát các hình từ 4.4 đến 4.6, các sơ đồ 4.1, 4.2, hãy:
- Giải thích vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch
- Phân tích tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa. Lấy ví dụ cụ thể và phân tích
Vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển của du lịch
- Là nguồn di sản, tài nguyên quý giá để phát triển ngành Du lịch, đem lại những nguồn lực lớn
- Cung cấp tri thức lịch sử văn hóa để hỗ trợ quảng bá, thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững.
- Cung cấp bài học kinh nghiệm, hình thành ý tưởng để lên kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch.

tải về 50.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương