1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo em cần làm gì đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?tải về 50.1 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích50.1 Kb.
#54136
1   2   3   4   5   6
ĐỀ CƯƠNG ÔN LỊCH SỬ CUỐI KÌ I
Nội dung thuyết trình môn Lịch sử B5
Câu hỏi cuối bài trang 17

  1. Tri thức lịch sử có vai trò, ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân và toàn xã hội?

  1. Nội dung

Cá nhân

Xã hội

Vai trò

- Trang bị những hiểu biết quá khứ
- Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cộng đồng

- Trang bị những hiểu biết quá khứ
- Cơ sở để cá cộng đồng cùng chung sống và phát triển

Ý nghĩa

- Nhận thức về cội nguồn, bản sắc của cá nhân và cộng đồng
- Đúc kết, vận dụng thành công hoặc tránh lặp lại sai lầm từ quá khứ

- Tồn tại, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cộng đồng
- Chung sống trong thế giới đa dạng
- Thấy và hiểu chiều hướng vận động, phát triển của hiện đại


3. Em đã từng sử dụng những kiến thức lịch sử nào để giải quyết các tình huống gặp phải trong cuộc sống? Hãy chia sẻ một vài ví dụ với thầy cô và bạn học (giải thích cho các bạn về di tích lịch sử nào đó rồi khuyên các bạn đừng làm vậy nữa)
Bài 4 Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại
I.Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên
Mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên

  • Mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản thiên nhiên có mối quan hệ gắn bó, mật thiết

  • Ví dụ: Mối quan hệ giữa sử học và công tác bảo tồn di tích khu Hoàng thành Thăng Long.

  • Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long là nguồn sử liệu vô cùng quan trọng cho ta biết về đời sống sinh hoạt, kiến trúc, vị thế chính trị,v.v.. dưới thời Lí-Trần- Lê Sơ. Đồng thời công tác bảo tồn, gìn giữ di tích giúp cho các nhà Sử học có một nguồn tài liệu vô dùng quý giá để nghiên cứu.

  • Thông qua Sử học, ta có thể biết về thời gian xây dựng, tồn tại, tu sửa, vị trí của khu Hoàng Thành Thăng Long xưa. Đồng thời đánh giá chính xã về giá trị của Hoàng Thành Thăng Long để bảo tồn, phát triển tốt nhất.


  1. tải về 50.1 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương