1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo em cần làm gì đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?


Thu thập, xử lí thông tin và sử liệu để làm giàu tri thức lịch sửtải về 50.1 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích50.1 Kb.
#54136
1   2   3   4   5   6
ĐỀ CƯƠNG ÔN LỊCH SỬ CUỐI KÌ I
Nội dung thuyết trình môn Lịch sử B5
Thu thập, xử lí thông tin và sử liệu để làm giàu tri thức lịch sử

Đọc thông tin và quan sát Bảng 2.2, Sơ đồ 2.2 hãy nêu cách thức sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin và sử liệu trong quá trình học tập, khám phá lịch sử
Cách thức sưu tầm, thu thập xử lí thông tin và sử liệu trong quá trình học tập, khám phá lịch sử:
B1: Lập thư mục và danh sách các nguồn sử liệu sơ cấp, thứ cấp cần thu thập, để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử
B2: Sưu tầm, đọc và ghi chép thông tin sử liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
B3: Chọn lọc, phân loại sử liệu để tạo thuận lợi cho việc xác minh và đánh giá
B4: Xác minh, đánh giá về nguồn gốc sử liệu, thời diểm ra đời, nội dung sử liệu phản ánh.
Đọc thông tin, tư liệu và quan sát hình 2.4, hãy:
Cho biết kiến thức và bài học lịch sử có mối quan hệ như thế nào với cuộc sống hiện tại?
- Kiến thức và bài học lịch sử có mối liên hệ chặt chẽ với cuộc sống hiện tại. Điều này được thể hiện ở việc:

 • Thông qua tri thức lịch sử, con người có thể giải thích, hiểu rõ hơn những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề thực tiễn cuộc sống hiện nay.

 • Những vấn đề thời sự và thực tiễn của hiện tại đều ít nhiều xuất phát những gì đã diễn ra trong quá khứ và là kết quả của quá trình hình thành, phát triển và biến đổi qua thời gian.

Việc nhận thức đầy đủ và toàn diện về những vấn để đương đại không thể tách rời tri thức lịch sử liên quan trong quá khứ.
Vận dụng kiến thức lịch sử để giải thích các nguyên nhân băng tan ở Bắc Cực và cho biết tác độing của hiện tượng này đối với nhân loại.

 • Giải thích hiện tượng băng tan ở Bắc Cực: Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên chủ yếu là do con người. Con người hoạt động công nghiệp xả khí thải ra môi trường, hoạt động giao thông, chặt phá rừng bừa bãi, làm khí hậu toàn cầu bị biến đổi. Các khí nhà kính bị tích lũy quá nhiều mà chủ yếu là metan và CO2. Theo đó, những khí này khi thải vào khí quyển sẽ ngăn bức xạ mặt trời phản xa ra ngoài làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên.

 • Tác động của hiện tượng này đối với nhân loại:

   • Biến đổi khí hậu.

   • Nắng nóng kéo dài.

   • Ảnh hưởng tới tàu thuyền qua lại trên biển.

   • Mực nước biển dâng cao.

   • Băng tan gây ô nhiễm không khí.

   • Ảnh hưởng tới động vật.


tải về 50.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương