1. Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tăng trưởng gdp quý sau cao hơn quý trước, quý III đạt 6,81%, 9 tháng đạt 6,5%tải về 126.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2016
Kích126.63 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG
line 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 2


Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO

Kline 2ết quả công tác trọng tâm tháng 9
và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2015
Phần I

THÔNG TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH TƯ PHÁP

1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước, quý III đạt 6,81%, 9 tháng đạt 6,5%. Ước cả năm GDP tăng trên 6,5%, vượt kế hoạch đề ra (6,2%), cao nhất trong 8 năm qua. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2015 giảm 0,21% so với tháng trước, tăng 0,4% so với tháng 12/2014, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây.

2. Công tác của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác tư pháp

2.1. Phiên họp thứ 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25/9/2015 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có 3 dự án luật trình Quốc hội thông qua, gồm: Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật dược, Luật báo chí (sửa đổi), Luật về hội, Luật ban hành quyết định hành chính.  

- Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): tại Phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như: quy định không thi hành án tử hình đối với người phạm tội vì mục đích kinh tế nếu sau khi bị kết án đã khắc phục hậu quả; không thi hành hình phạt tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên; việc bỏ hình phạt tử hình ở tội vận chuyển trái phép chất ma túy; quan điểm bỏ hay không bỏ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo khẩn trương phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý tờ trình, báo cáo, dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 trước khi gửi các vị đại biểu Quốc hội.- Đối với dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính: tại Phiên họp ngày 25/9/2015, các đại biểu tán thành việc ban hành Luật quyết định hành chính; đa số các đại biểu cho rằng cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, trong đó cần có quy định rõ về Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, trách nhiệm của người ủy quyền việc ban hành quyết định hành chính như thế nào để đảm bảo trách nhiệm của cơ quan ban hành quyết định hành chính nhằm đảm bảo nguyên tắc chung và hiệu lực pháp lý của văn bản này. Thảo luận về trình tự thủ tục ban hành quyết định hành chính, các đại biểu cho rằng quy định về trình tự thủ tục ban hành quyết định hành chính bất lợi cho đối tượng thi hành hoặc người thứ 3 còn chưa rõ ràng, phức tạp và khó áp dụng trong thực tiễn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa trình dự án Luật ban hành quyết định hành chính tại kỳ họp thứ 10, chuyển dự án luật này sang kỳ họp sau để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo dự án luật gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định.- Đối với dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp: tại Phiên họp, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng dự án Pháp lệnh.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số vấn đề gồm: tên gọi của Pháp lệnh, việc giao nhiệm vụ đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; về việc phân định trách nhiệm đào tạo và quản lý đối với các chức danh tư pháp; về chính sách ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo một số chức danh tư pháp…- Đối với Báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết ghi nhận kết quả đạt được và cho kết thúc việc thí điểm để chính thức thực hiện chế định thừa phát lại.

Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2015.2.2. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Chính phủ nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kết quả 3 năm (2013-2015) triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và một số nội dung quan trọng khác.

Chính phủ cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) để báo cáo Quốc hội.

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo một số nội dung quan trọng như sau:

- Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát và chủ động ứng phó chính sách kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình trong nước và quốc tế; quyết liệt, sâu sát, tăng cường phối hợp giữa các ngành các cấp trong chỉ đạo điều hành, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết 01, Nghị quyết 19 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 và 5 năm 2011-2015.

- Yêu cầu các Bộ, ngành, khẩn trương hoàn thành dự thảo và các thủ tục để ban hành các văn bản kịp thời, tránh để nợ đọng ban hành văn bản.

- Về chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII, các Bộ, ngành tập trung thực hiện tốt việc chuẩn bị các báo cáo trình bày và gửi Quốc hội, chuẩn bị nội dung giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp; tích cực tham gia các phiên thảo luận của Quốc hội, chủ động phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình.- Các ý kiến thành viên Chính phủ nhất trí với đề xuất về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô từ ngày 1/1/2016, giao Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 và Nghị định 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ theo hướng bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, báo cáo Chính phủ.

3. Thông tin báo chí phản ánh hoạt động của ngành Tư pháp

3.1. Tình hình chung: Trong tháng 9/2015, báo chí tập trung phản ánh các thông tin về Bộ, ngành Tư pháp như sau:

Về lĩnh vực thi hành án dân sự, thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, báo chí phản ánh: cần làm rõ địa vị pháp lý và phạm vi hoạt động của tổ chức Thừa phát lại; kiến nghị Quốc hội xem xét chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại; tăng quyền thi hành án cho thừa phát lại; việc thi hành án gặp khó khăn liên quan đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; bị cáo Trịnh Ngọc Chung, nguyên Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự Quận Hai Bà Trưng bị tuyên 30 tháng tù treo về hành vi ra quyết định trái pháp luật...

Về lĩnh vực hành chính tư pháp, báo chí phản ánh: trình độ cán bộ tư pháp - hộ tịch chưa đồng đều, trong khi đó, khối lượng công việc phải giải quyết vài năm trở lại đây gia tăng theo cấp số nhân; nhiều trường học trên địa bàn huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã tự ý làm lại giấy khai sinh cho học sinh dẫn đến sai lệch so với giấy khai sinh gốc, sổ hộ khẩu...; tình trạng tảo hôn ở tỉnh Kon Tum; luật sư kiến nghị Bộ Công an và Bộ Tư pháp liên quan đến việc đăng kí khai sinh...

Về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, báo chí phản ánh: những vướng mắc trong thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư; các thủ tục nhiêu khê khi đi công chứng nhà đất; nhiều công chứng viên bị xem là bị đơn khi có yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu trong những vụ kiện, ảnh hưởng xấu đến tâm lý, công việc; so sánh với các nước khác, Việt Nam vô địch về hủy phán quyết trọng tài…

Về các lĩnh vực khác, báo chí tập trung phản ánh một số vấn đề sau: Bộ Tư pháp đã tổ chức kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ năm 2015; việc ghi án tích trong lý lịch đối với một số thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào các trường khối Công an nhân dân (trường hợp em Bùi Kiều Nhi, tỉnh Quảng Bình); phản ánh tình trạng văn bản nợ đọng tăng so cùng kỳ; doanh nghiệp "sợ" văn bản dưới luật; nhân rộng mô hình trang bị tủ sách pháp luật cho các điểm chùa tại tỉnh Hậu Giang; Hà Nội gặp vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính; Trưởng phòng Tư pháp Quận Kiến An, Hải Phòng bị tố lừa đảo...

3.2. Tình hình xử lý thông tin báo chí: Trong tháng 9/2015, Văn phòng Bộ đã có 56 Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng gửi 18 đơn vị để xử lý thông tin báo chí phản ánh; đối với 90 nội dung, các đơn vị đã xử lý 26 nội dung, còn 64 nội dung đang được xử lý (xem Phụ lục I).

Phần II

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9
VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2015


I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác xây dựng văn bản, đề án

1.1. Công tác xây dựng văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền

- Trong tháng 9/2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 đề án, văn bản do Bộ Tư pháp trình: (1) Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 19/09/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; (2) Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Trong tháng 9, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hoàn thành 8 văn bản, đề án (trong đó, có 06 văn bản, đề án từ các tháng trước chưa hoàn thành và 02 văn bản, đề án trong kế hoạch tháng 9/2015). Kết quả: Bộ Tư pháp đã trình 02/8 văn bản, đề án, cụ thể là: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch và (2) Báo cáo Chính phủ tổng kết thí điểm chế định thừa phát lại.

Trong tháng 10/2015, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hoàn thành 07 văn bản, đề án (trong đó, có 06 văn bản, đề án tồn từ các tháng trước và 01 văn bản, đề án trong kế hoạch tháng 10/2015).

(Chi tiết xin xem Phụ lục II).

- Ngày 29/9/2015, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 278/BC-BTP về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III/2015 và nhiệm vụ Quý IV/2015. Theo đó, trong quý III năm 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 22/102 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch), đạt 21,57%. Còn 80/102 văn bản (26 nghị định, 02 quyết định, 43 thông tư, 09 thông tư liên tịch) nợ chưa được ban hành, chiếm 78,43%.Trong quý IV/2015, các Bộ, cơ quan có nhiệm vụ xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 166 văn bản, trong đó: 80 văn bản nợ đọng quy định chi tiết 26 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; 23 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 04 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và 63 văn bản (22 nghị định, 03 quyết định, 37 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 08 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực trong năm 2016 và đầu năm 2017.

1.2. Tình hình triển khai, xây dựng các văn bản quy định chi tiết các luật do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, trình đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, 8 và thứ 9 và một số văn bản có liên quan khác

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch: Đã trình Chính phủ (Tờ trình số 36/TTr-BTP ngày 08/9/2015).

- Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến: Thời hạn trình là năm 2019 (Luật yêu cầu áp dụng từ năm 2020). Hiện Cục đang xây dựng dự thảo 1.

- Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thời hạn trình là tháng 02/2016): Ngày 09/9/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức Phiên họp Ban soạn thảo Nghị định (lần thứ nhất).

- Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước: Đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015.

- Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài: Hiện đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

- Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về dự thảo Thông tư và đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 của Tổ soạn thảo Thông tư. Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị trong quý III/2015. Đến nay, Vụ Các vấn đề chung về XDPL đã gửi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan (các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toàn nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp) và đang khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo Chỉ thị trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

1.3. Tình hình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản giao Bộ Tư pháp trình tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII và phiên họp thứ 42 Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Bộ luật dân sự (sửa đổi): Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội để chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia và các vị đại biểu Quốc hội.

- Bộ luật hình sự (sửa đổi): Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 9/2015 và Phiên họp thứ 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội như nội dung đã nêu trên. Hiện nay, Vụ Pháp luật hình sự – hành chính đang tiếp tục phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chỉnh lý dự án Bộ luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10.

- Dự án Luật đấu giá tài sản: Ngày 01/9/2015, Chính phủ đã có Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội số 409/TTr-CP về dự án Luật đấu giá tài sản. Ngày 02/10/2015, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã họp Phiên toàn thể cho ý kiến về dự án Luật đấu giá tài sản. Theo Kế hoạch, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật vào ngày 12/10/2015, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật vào ngày 27/10/2015.

- Dự án Luật tiếp cận thông tin: trong tháng 9/2015, đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan có liên quan, các chuyên gia để chỉnh lý dự án Luật theo ý kiến thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngày 23/9/2015, Bộ Tư pháp có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 271/BC-BTP về việc tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội và chỉnh lý dự án Luật tiếp cận thông tin.Ngày 29/9/2015, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7768/VPCP-PL, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 461/TTr-CP về dự án Luật tiếp cận thông tin trình Quốc hội.

- Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp: Học viện Tư pháp đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 15/9/2015 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 25/9/2015. Ngày 30/9/2015, Học viện Tư pháp đã trình Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dự thảo Pháp lệnh và Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh.

- Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, gửi 03 đơn vị thuộc Bộ (Thanh tra Bộ, Cục Bồi thường Nhà nước, Vụ Kế hoạch tài chính), các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan THADS địa phương về việc triển khai xây dựng Báo cáo Quốc hội (số liệu 12 tháng). Đến nay, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã có dự thảo Báo cáo, Tổng cục đang tiếp tục trao đổi để thống nhất số liệu và các vấn đề có liên quan. Về phía các đơn vị thuộc Bộ, đến nay, Tổng cục đã nhận được dự thảo Báo cáo của Thanh tra Bộ (Cục Bồi thường Nhà nước và Vụ Kế hoạch tài chính chưa có Báo cáo). Các cơ quan THADS địa phương hầu hết đã gửi Báo cáo về Tổng cục, hiện Tổng cục đang tổng hợp số liệu chung của toàn quốc.

- Báo cáo về việc tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại: Chính phủ đã có Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội (Báo cáo số 420/BC-CP ngày 07/9/2015). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục đã cập nhật về kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tính đến hết 30/9/2015, xây dựng Báo cáo bổ sung số liệu cập nhật về kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tính đến hết 30/9/2015 để gửi kèm theo Báo cáo số 420/BC-CP, cùng với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại.

- Nghị quyết về việc thực hiện chế định Thừa phát lại: Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng dự thảo Nghị quyết. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp thẩm định. Hiện dự thảo Nghị quyết đang trình Bộ trưởng xem xét cho ý kiến chỉ đạo trước khi hoàn thiện bộ hồ sơ để trình Quốc hội xem xét.

- Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 và chất vấn lại một số vấn đề: Ngày 05/10/2015, Văn phòng Quốc hội có Văn bản gửi Văn phòng Chính phủ (đồng gửi các Bộ, ngành có liên quan, trong đó có Bộ Tư pháp) về việc xây dựng các báo cáo bổ sung. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo bổ sung, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt để chuyển Văn phòng Chính phủ phát hành theo quy định.

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã xây dựng dự thảo Báo cáo. Dự kiến ngày 09/10/2015 sẽ tổ chức cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chủ trì để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo.

- Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2015: Tháng 9/2015, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Cục Bồi thường nhà nước đã tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo. Ngày 06/10/2015, Cục tổ chức họp liên ngành lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

- Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp: Vụ Pháp luật quốc tế đã xây dựng xong phần dân sự của Bộ Tư pháp và đang tổng hợp Báo cáo của các Bộ, ngành (tuy nhiên đến nay mới nhận được báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đang tiếp tục đôn đốc: TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao gửi Báo cáo).

- Về việc phê chuẩn đề xuất gia nhập Công ước La Hay về Tống đạt giấy tờ công ra nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại: Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã có Báo cáo số 454/BC-CP ngày 23/9/2015 báo cáo Quốc hội về việc gia nhập Công ước Tống đạt. Ngày 02/10/2015, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể cho ý kiến thẩm tra về đề xuất gia nhập Công ước. Hiện nay, Ủy ban Đối ngoại đang hoàn thiện báo cáo thẩm tra và sẽ đưa nội dung này vào phiên họp tới của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Bộ đã trình Thứ trưởng Đinh Trung Tụng ký gửi Văn phòng Quốc hội Công văn đăng ký nội dung trình phê chuẩn gia nhập Công ước vào Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.1.4. Công tác xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành

Trong tháng 9/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành 07 đề án, văn bản.

Đến hết tháng 10/2015, các đơn vị thuộc Bộ phải trình Lãnh đạo Bộ ban hành 27 văn bản, đề án; trong đó có 15 đề án, văn bản chưa hoàn thành đúng tiến độ và 12 đề án, văn bản theo kế hoạch phải trình trong tháng 10/2015.

(Chi tiết xem Phụ lục III).

2. Công tác thẩm định văn bản, đề án

Trong tháng 9/2015, các đơn vị thuộc Bộ đã nhận 46 văn bản thẩm định, đã thẩm định xong 29 văn bản, 17 văn bản chưa thẩm định (trong đó có 02 văn bản đến hạn nhưng chưa thẩm định xong).

Trong tháng 9/2015, Vụ Pháp luật quốc tế đã chủ trì thẩm định 17 điều ước quốc tế; góp ý 47 điều ước quốc tế, 13 văn bản quy phạm pháp luật; cấp 01 ý kiến pháp lý.

(Chi tiết xem Phụ lục IV).

3. Công tác kiểm tra VBQPPL

Trong tháng 9/2015, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã kiểm tra được 130 văn bản (45 văn bản của Bộ, ngành; 85 văn bản của địa phương), phát hiện 02 văn bản sai về nội dung văn bản (trong đó có 01 văn bản cấp Bộ, 01 văn bản của địa phương)1.4. Kết quả công tác thi hành án dân sự 11 tháng năm 2015 (Từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/8/2015)

- Về việc: Tổng số thụ lý là 757.449 việc, tăng 12.474 việc (tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó: Số cũ chuyển sang là 247.545 việc; Số thụ lý mới là 509.904 việc, tăng 3.807 việc (tăng 0,75% so với cùng kỳ năm 2014);

+ Số có điều kiện giải quyết là 590.138 việc, tăng 941 việc (tăng 0,16% so với cùng kỳ năm 2014); chiếm 77,91% trong tổng số thụ lý (giảm 1,18% so với cùng kỳ năm 2014);

+ Số giải quyết xong trong số có điều kiện giải quyết là 460.233 việc, tăng 8.105 việc (tăng 1,79% so với cùng kỳ năm 2014); đạt tỉ lệ 77,99% (tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2014) (còn thiếu 10,01% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao là 88%).

+ Số việc chuyển kỳ sau 296.989 việc, tăng 49.444 việc (tăng 19,97% so với số chưa thi hành năm 2014 chuyển năm 2015).- Về tiền: Tổng số thụ lý là 124.762.249.882 nghìn đồng, tăng 32.396.372.075 nghìn đồng (tăng 35,07% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó: Số cũ chuyển sang là 56.100.905.223 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 68.661.344.659 nghìn đồng, tăng 17.856.620.729 nghìn đồng (tăng 35,15% so với cùng kỳ năm 2014);

+ Số có điều kiện giải quyết là 65.589.915.546 nghìn đồng, tăng 9.422.054.476 nghìn đồng (tăng 16,77% so với cùng kỳ năm 2014); chiếm 52,57% trong tổng số thụ lý (giảm 8,24% so với cùng kỳ năm 2014);

+ Số giải quyết xong trong số có điều kiện giải quyết là 37.768.013.327 nghìn đồng, tăng 8.334.257.012 nghìn đồng (tăng 28,32% so với cùng kỳ năm 2014); đạt tỉ lệ 57,58% (tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2014) (còn thiếu 19,42% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao là 77%).

+ Số tiền chuyển kỳ sau là 86.994.236.555 nghìn đồng, tăng 30.893.331.332 nghìn đồng (tăng 55,07% so với số chưa thi hành xong năm 2014 chuyển năm 2015).5. Công tác bổ trợ tư pháp

Đối với nội dung hướng dẫn việc công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp đã tổ chức buổi làm việc với đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và đã có buổi báo cáo Thứ trưởng phụ trách. Hiện nay, Cục đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.Trong tháng 9/2015, Cục đã tiến hành thẩm tra hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho 41 trường hợp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên cho 9 trường hợp, miễn nhiệm công chứng viên cho 4 trường hợp, cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho 8 trường hợp.

6. Công tác tổ chức - cán bộ:

- Việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp Thứ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện đúng tiến độ theo Kế hoạch số 112 ngày 28/8/2015 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Hiện nay, Vụ Tổ chức cán bộ đã xin ý kiến Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát về cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2015: Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương và Bộ ngoại giao rà soát cán bộ làm công tác tư pháp – hộ tịch. Tính đến ngày 06/10/2015, đã có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (06 tỉnh gửi bản điện tử) và Bộ ngoại giao gửi Báo cáo kết quả rà soát về cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch. Vụ Tổ chức cán bộ đang đôn đốc các địa phương tiếp tục gửi báo cáo; đồng thời đang xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả rà soát về cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch.

- Phối hợp Vụ Thi đua - Khen thưởng rà soát kết quả khen thưởng Lãnh đạo cấp Vụ đã có đóng góp với sự phát triển chung của Ngành: Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 03/9/2015, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Công văn đề nghị Vụ Thi đua - Khen thưởng rà soát kết quả khen thưởng đối với các Lãnh đạo đã có đóng góp với sự phát triển chung của Ngành.

- Về phân bổ biên chế: Ngày 02/10/2014, Bộ trưởng đã họp với các đơn vị thuộc Bộ về việc phân bổ biên chế. Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp, Vụ Tổ chức cán bộ đang hoàn thiện dự kiến phân bổ biên chế và sẽ báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Bộ trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Về xây dựng Đề án vị trí việc làm: Vụ Tổ chức cán bộ đang khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức và Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức của Bộ Tư pháp, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng (trong tháng 10/2015) cho ý kiến trước khi gửi Bộ Nội vụ phê duyệt.

7. Công tác quản lý ngân sách - tài sản, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản

- Công tác quản lý ngân sách: Vụ Kế hoạch – Tài chính đã xây dựng Công văn gửi Kiểm toán Nhà nước tham gia dự thảo Báo cáo kết luận kiếm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2014 tại Bộ Tư pháp; tổng hợp, xây dựng Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014 của Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Vụ Kế hoạch – Tài chính đã thẩm tra trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt 01 dự án hoàn thành (Kho vật chứng kết hợp mở rộng Trụ sở Cục Yên Bái) và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự án Trụ sở và cụm Kho vật chứng Cục THADS tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện Chủ trương đầu tư các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.

- Công tác thống kê: Tháng 9/2015, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tổng hợp đề xuất, kiến nghị từ địa phương, tiếp tục xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2013/TT-BTP; hoàn thành Công văn đề xuất các chỉ tiêu thống kê quốc gia có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp để đưa vào Dự thảo Luật thống kê sửa đổi.

8. Tình hình tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và chuẩn bị tổ chức Ngày Pháp luật 2015

- Về triển khai Ngày pháp luật năm 2015: Đã ban hành Công văn số 3352/BTC ngày 14/9/2015 về việc phân công công việc tổ chức buổi Lễ cho các thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức.

Để tổ chức buổi Lễ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã xây dựng các dự thảo: Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép tổ chức buổi Lễ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức buổi Lễ; kịch bản tổ chức buổi Lễ; kịch bản phóng sự phát tại buổi Lễ. Các dự thảo trên đang trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến sau khi trao đổi, thống nhất với Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị được phân công trực tiếp chịu trách nhiệm về kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp về buổi Lễ.

Ngoài ra, Vụ đang xây dựng dự thảo Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng tại buổi Lễ và dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Về cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

+ Kết quả chấm thi chung khảo cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp: Hiện nay, Ban Giám khảo cuộc thi ở Trung ương đã hoàn thành việc chấm 1.268 bài dự thi từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao gửi về chấm thi vòng chung khảo. Trong đó, số bài dự thi đã chấm cả 02 vòng là 1.226 bài, số bài dự thi đang xem xét vi phạm thể lệ: 42 bài. Việc chấm thi được thực hiện theo đúng Quy chế chấm thi, bảo đảm mỗi bài dự thi được 02 Giám khảo cùng cặp chấm độc lập và cho điểm trong phiếu chấm điểm bài dự thi.

+ Công tác vận động tài trợ cuộc thi: Cuối tháng 8/2015, Ban Vận động tài trợ cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp đã phát hành 28 hồ sơ mời tài trợ tới 28 đơn vị, tổ chức, cá nhân. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Vận động tài trợ đã nhận phản hồi về việc đồng ý tham gia tài trợ với tổng số tiền là 1.200.000.000 đồng, các đơn vị khác đang trong quá trình xây dựng, thỏa thuận và kí kết hợp đồng.

- Công tác thông tin, truyền thông:

+ Đã phát hành Công văn số 3594 ngày 02/9/2015 gửi các cơ quan báo chí về việc hướng dẫn, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động truyền thông về Ngày pháp luật 2015 và cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Công văn số 3593 ngày 02/9/2015 gửi Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Pháp luật năm 2015 và cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp.

+ Đã phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí chuẩn bị tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông về Ngày pháp luật 2015 và cuộc thi Tìm Hiểu Hiến pháp.

9. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

- Văn phòng Bộ đã rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Kế hoạch hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (kèm theo Quyết định số 394/QĐ-BTP ngày 19/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và tiếp tục đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch.

- Văn phòng Bộ đã tiếp tục phối hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan để hoàn thiện cuốn Brochure, video clip giới thiệu về Ngành; hoàn thiện, bổ sung thêm lời bình, hình ảnh về đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư và đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước trong Phim tư liệu “70 năm ngành Tư pháp Việt Nam - Vinh quang một chặng đường” theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

- Văn phòng Bộ đã phối hợp Vụ Thi đua - Khen thưởng đề xuất hình thức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có đóng góp quan trọng cho thành công của các hoạt động.

- Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại buổi Lễ; gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ; báo cáo các đồng chí Thứ trưởng. Hiện nay, Văn phòng Bộ đã tiếp thu ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng, trình Bộ trưởng dự thảo Kế hoạch để xem xét, chỉ đạo.

- Xây dựng Kỷ yếu về Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV, trong đó có bài phát biểu của Bộ trưởng Vương quốc Campuchia: thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ đã xây dựng Đề cương Kỷ yếu, gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan.10. Công tác chỉ đạo, điều hành

10.1. Công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9/2015 tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, cụ thể là: Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật ban hành quyết định hành chính; Luật tiếp cận thông tin; Luật đấu giá tài sản; Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp. Chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ và họp Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Bộ luật hình sự (sửa đổi). Tập trung xây dựng các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2015. Triển khai và đôn đốc việc xây dựng các văn bản thuộc Danh mục các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 11 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Việc theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương khu vực phía Nam được thực hiện thường xuyên, bám sát với các Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ, Ngành.10.2. Về tình hình thực hiện thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban: Trong tháng 9, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành 18 ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban, 47 nhiệm vụ đang tiếp tục được các đơn vị triển khai thực hiện (Chi tiết xem Phụ lục V).

10.3. Về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 9/2015, các đơn vị thuộc Bộ đã tiếp nhận 10 đơn khiếu nại, tố cáo, nâng tổng số đơn phải xem xét giải quyết lên 52 đơn; đã phân loại, xử lý, giải quyết 14 đơn, còn 38 đơn đang xem xét giải quyết, trong đó có 34 đơn nhận trước ngày 01/9/2015 (Chi tiết xem Phụ lục VI).

10.4. Tình hình tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, công tác địa phương: Trong tháng 9/2015, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức 24 hội nghị, hội thảo, tọa đàm và21 chuyến công tác địa phương. Dự kiến đến hết tháng 10/2015, các đơn vị thuộc Bộ sẽ tổ chức 33 hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thực hiện 10 chuyến công tác địa phương (Chi tiết xem Phụ lục VII).

10.5. Về việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/9/2015, Bộ Tư pháp đã nhận 107 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đã hoàn thành 56 nhiệm vụ, đang thực hiện 51 nhiệm vụ, trong đó có 02 nhiệm vụ quá hạn 2.10.6. Về việc tổng kết Nghị quyết số 48 và 49-NQ/TW của Bộ Chính trị:

- Về việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW

Ngày 02/10/2015, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 191/BC-BCS về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW.

Ngày 28/9/2015, Bộ Tư pháp đã có công văn số 3524/BTP-CVĐCXDPL gửi Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW.

- Về việc tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW

Viện Khoa học pháp lý đã hoàn thiện xong và gửi Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 – 2015, nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016 – 2020.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 9/2015, việc chuẩn bị các dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII được các đơn vị tập trung xây dựng, chỉnh lý, bảo đảm tiến độ và chất lượng; công tác chuẩn bị nội dung tham dự Phiên họp thứ 41 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 được chuẩn bị chu đáo; công tác thi hành án dân sự, tổng kết thí điểm chế định Thừa phát lại được chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả.Tuy vậy, một số mặt công tác còn tồn tại, hạn chế:

- Công tác theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; tình trạng số lượng văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng là rất lớn, với 80 văn bản, tăng 46 văn bản so với Quý III/2014 (34 văn bản), đặc biệt là có 43 văn bản nợ đọng vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu, soạn thảo, trong đó chủ yếu là thông tư và thông tư liên tịch. Trong số văn bản nợ đọng, có một số văn bản quy định chi tiết các luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp... Trong số 22 văn bản quy định chi tiết đã ban hành trong Quý III/2015 thì không có văn bản nào có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh.

- Tình trạng chậm trình các đề án, văn bản vẫn còn (theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ thì quý III/2015, Bộ Tư pháp chỉ hoàn thành 50% Chương trình công tác mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, tính đến tháng 9/2015, Bộ Tư pháp không hoàn thành đúng tiến độ đối với 05 đề án, văn bản).

- Công tác xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ vẫn chưa được quan tâm đúng mức, tiến độ hoàn thành còn rất chậm, khả năng không hoàn thành Kế hoạch xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền là rất cao dù đã đề xuất các đơn vị rà soát lại tiến độ thực hiện các văn bản, đề án để trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 1615/QĐ-BTP ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 535/QĐ-BTP ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015.Qua rà soát của Văn phòng Bộ, trong tháng 10/2015, Bộ Tư pháp phải hoàn thành 27 đề án, văn bản (trong đó có 15 đề án, văn bản “nợ đọng” từ tháng 9) và trong quý IV/2015 phải hoàn thành tổng số 69 đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành (trong khi 09 tháng đầu năm 2015 mới ban hành được tổng số 38 đề án, văn bản theo chương trình, kế hoạch).

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC ĐẾN HẾT THÁNG 10/2015

1. Tiếp tục tham gia ý kiến các văn kiện phục vụ Hội nghị Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Các đơn vị cần tập trung nguồn lực chuẩn bị chu đáo các nội dung Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 và phiên họp thứ 42 Ủy ban thường vụ Quốc hội; tham gia có chất lượng đối với các dự án luật, nghị quyết và các nội dung có liên quan khác theo Chương trình của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII. Tổ chức gặp mặt một số đoàn đại biểu Quốc hội nhân dịp kỳ họp thứ 10.

3. Hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đối với 07 đề án, văn bản phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2015 (trong đó có 06 văn bản, đề án tồn đọng từ các tháng trước và 02 đề án, văn bản theo Kế hoạch), cụ thể là: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; (2) Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020; (3) Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020; (4) Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; (5) Đề án tổ chức thi hành pháp luật; (6) Đề án gia nhập Tổ chức nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT); (7) Báo cáo toàn diện về việc giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư của Tòa án và trọng tài thương mại.

4. Khẩn trương rà soát và báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện đối với 69 đề án, văn bản thuộc thẩm quyền hoặc liên tịch ban hành phải hoàn thành trong quý IV năm 2015. Hoàn thiện và trình ban hành đối với 27 đề án, văn bản thuộc thẩm quyền hoặc liên tịch ban hành phải hoàn thành trong tháng 10/2015 (trong đó có 15 đề án, văn bản tồn đọng).

5. Đẩy mạnh việc đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng các dự án án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành VBQPPL. Triển khai và đôn đốc việc xây dựng các văn bản thuộc Danh mục các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 11 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9; lập Danh mục đôn đốc các bộ, ngành xây dựng các văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ X.

6. Tiếp tục chuẩn bị tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết, trao giải cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

7. Quyết liệt triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 và các nhiệm vụ cải cách TTHC tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ; khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện.

8. Phối hợp xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, trong đó có đề xuất chỉ tiêu thi hành án dân sự cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

9. Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và các Đề án để triển khai thi hành Luật hộ tịch. Chuẩn bị tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp.

10. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công chứng viên toàn quốc; Hội nghị kết nghĩa Hội công chứng Pháp và Hội nghị triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

11. Tiếp tục thực hiện quy trình để bổ nhiệm Thứ trưởng. Trình Bộ trưởng quyết định phân bổ biên chế năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Đề án tinh giảm biên chế theo Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp gửi Bộ Nội vụ.

12. Chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ Đoàn Bộ trưởng đi công tác tại Ác-mê-nia;̀ đón đoàn Bộ trưởng Tư pháp Hungary và đoàn Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga đến làm việc.

13. Triển khai việc hướng dẫn tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2015 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2015./.

- VĂN PHÒNG BỘ -

1 Ngoài ra, có 31 văn bản sai sót về hiệu lực, căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP (trong đó có 03 văn bản của cấp Bộ, 28 văn bản của địa phương)

2 Cụ thể là:

(1) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh, theo Công văn số 2727/VPCP-PL ngày 21/4/2015 của Văn phòng Chính phủ, do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì thực hiện. Hiện tại, Cục đang xây dựng dự thảo Báo cáo, dự kiến trình Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trong tuần tới; lí do chậm: Cục đã nhiều lần đôn đốc, nhưng tính đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa gửi báo cáo, khiến việc xây dựng báo cáo trình Thủ tướng bị chậm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Cấp ý kiến pháp lý cho Thỏa ước tín dụng số 1180 01E và chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đàm phán với AFD về các nội dung pháp lý của Mẫu Thỏa ước tín dụng và Mẫu Thỏa ước viện trợ với AFD, theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 27/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, do Vụ PHáp luật quốc tế chủ trì thực hiện: Hiện tại Vụ đang xây dựng dự thảo Báo cáo, lí do chậm: nhiều Bộ, ngành chưa gửi báo cáo, khiến việc xây dựng báo cáo trình Thủ tướng bị chậm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.


: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> TaiLieuPhucVuHop -> Attachments
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Phụ lục IV: TÌnh hình xây dựng đỀ ÁN, VĂn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ TƯ pháp hoặc liên tịch ban hành trong năM 2014
Attachments -> CHƯƠng trình hội nghị TƯ pháp các tỉnh có chung đƯỜng biên giới việt nam – campuchia lần thứ nhấT
Attachments -> BỘ TƯ pháp s dự thảO ố: /bc-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương