1. Tổng quan nguyên liệu 6


Hình 2.7- Mô hình thiết bị Perfectertải về 1.3 Mb.
trang9/12
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích1.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Hình 2.7- Mô hình thiết bị Perfecter

Hình 2.8- Mặt cắt ngang của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống GS Perfector

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương