1. Tên sáng kiến: "Sử dụng một số phần mềm công nghệ thông tin trong thiết kế bài nghe "tải về 14.58 Mb.
trang19/19
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích14.58 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Activity 4.

- T. has ss go on with the third listening part.

- T. has ss look at the third part of the route on the map and listen to this part.

- T. asks ss to give their anwsers.
- T. checks.


- ss look at the map with the positions B, H.

- ss listen to the third part of the route on the map.


- ss give the missing words they hear.

(by individual)

- other ss remark.Activity 5.

- T. has ss go on with the last listening part.

- T. has ss look at the last part of the route on the map and listen to this part.

- T. asks ss to give their anwsers.
- T. checks.


- ss look at the map with the positions I,A.

- ss listen to the last part of the route on the map.


- ss give the missing words they hear.

(by individual)

- other ss remark.


Activity 6.

- T. has ss listen to the whole trip again.

- T. has ss match the positions on the map with the names of the given places.

- T. asks ss to give their anwsers.
- T. checks.


- ss listen to the whole trip once more.

- ss match the positions on the map with the names of the given places.(one by one)

- ss give their answers.(by individual)

- other ss remark.* Key:

Places

Answer

1. airport

2. gas station

3. pond

4. highway No.1

5. banyan tree

6. store

7. bamboo forest

8. Dragon Bridge

9. parking lot

B

E

G

C

A

F

H

D

I
Activity 7.

* Ordering statements:

- T. has ss order the statements based on the trip.

- T. gives ss time for practice.

- T. asks ss to give their anwsers.
- T. checks.


- ss read the statements and put them in order.

(work in pairs)

- ss give their answers

- other ss remark.5

3

a. Going through a small bamboo forest.

b. Getting some fuel at the gas station.

1

c. Collecting Ba and his family.


4

d. Turning left onto a smaller road.

6

e. Dropping everyone off at the parking lot.

2

f. Crossing the Dragon Bridge.Activity 8.

* Lucky apples:

- T. guides ss to play the game with the rules.

- T. gives names to the groups.

- T. controls and monitors.
- T. checks and gives decision.


- ss play the game.

(work in groups)

- Lions - Tigers

- ss give their feedback.1 - b 3 - a 5 - Lucky apple 7 - d

2 - Lucky apple 4 - e 6 - c 8 - Lucky apple
a) Is Ba’s village to the north of his house?

- Yes, it is.

b) How did they get to the village?

- They got to the village by bus.

c) What could they see on the paddy fields?

- They could see a lot of cows and buffaloes.

d) Where is the pond?

- It is beside the big store.

e) Where is the big old banyan tree?

- It is 10 meters from the parking lot.


Activity 9.

* Retell the trip.

- T. shows the whole map with places and asks 1-2 students retell the trip by their own words.

- T. listens and checks.- ss retell the trip by their own words.

(by individual)
- other ss listen and take notes.


3. Homework:

- Ss write a short description about the way to their home villages (50 – 70 words).

- Ss prepare: Read.
-----------------------------

5. Kết quả đạt được và tính ứng dụng:

5.1. Tạo hứng thú, khuyến khích và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp trên lớp có những hiệu quả.

- Đa số học sinh tỏ ra hào hứng với các tình huống nghe đa dạng, phong phú. Học sinh thêm say mê học tập bộ môn, sôi nổi trao đổi cùng bạn bè, thầy cô.

- Giúp phát triển tư duy, phản xạ nhanh cho học sinh khi luyện kĩ năng nghe (vốn là một kĩ năng khó). Học sinh có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, thu hút được những học sinh trầm lặng, hay tự ti, ngại giao tiếp.

- Giúp các em tập trung thực hành kĩ năng nghe tốt hơn dưới sự điều khiển, gợi ý mở của giáo viên, học sinh làm việc không thụ động. Từ đó việc học tập bộ môn ngày càng đạt kết quả cao hơn.5.2. Kết quả thực nghiệm:

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, tiến hành dạy thực nghiệm, bằng phương pháp kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức và vận dụng kiến thức của học sinh, kết quả cho thấy: Sau một thời gian (6 tháng) áp dụng thực nghiệm cho 3lớp 6A,6E,9A; không áp dụng thực nghiệm cho 9D. Kết quả thu được:* Trước thực nghiệm:

Lớp

Sĩ số


Số HS hào hứng, tích cực tham gia


Số HS ít tham gia


Số HS không tham gia

SL

%

SL

%

SL

%

9A

37

19

51,3

13

35,2

5

13,5

9D

35

14

40,0

12

34,3

9

25,7

6A

40

21

52,5

15

37.5

4

10,0

6E

40

17

42,5

16

40,0

7

17,5* Sau thực nghiệm:

Lớp

Sĩ số


Số HS hào hứng, tích cực tham gia


Số HS ít tham gia


Số HS không tham gia

SL

%

SL

%

SL

%

9A

37

27

72,9

9

24,4

1

2,7

9D

35

18

51,4

10

28,6

7

20,0

6A

40

35

87,5

5

12,5

0

0,0

6E

40

31

77,5

8

20,0

1

2,5

Từ kết quả trên cho thấy khi sáng kiến được áp dụng, môi trường thực hành tiếng trong lớp học đã được cải thiện, học sinh học tập tích cực hơn, số lượng học sinh tham gia thực hành kĩ năng nghe đã tăng lên đáng kể ở các lớp áp dụng sáng kiến (6A,6E,9A) và có tăng song còn ở mức hạn