1. Tên học phần: Triết học – mhp: eco501


Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức của học viêntải về 33.25 Kb.
trang2/13
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2024
Kích33.25 Kb.
#56542
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ECO501 - Triet Hoc

9. Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức của học viên
Tổng hợp 3 phần điểm:
- Tham gia học tập và thảo luận tại giảng đường, có sự hướng dẫn của giảng viên (có thể tổ chức theo nhóm, không quá 5 học viên/ nhóm): 10%.
- Bài tiểu luận (thực hiện độc lập của mỗi học viên): 30%.
- Bài thi tự luận kết thúc môn học (thời gian làm bài 120 phút): 60%.
10. Nội dung chi tiết của chương trình:
Chương 1
KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC
1. Triết học và vấn đề cơ bản của triết học
a) Triết học và đối tượng của triết học.
- Tính tất yếu và những điều kiện ra đời của triết học.
- Các cách tiếp cận và các quan niệm khác nhau về “triết học” trong lịch sử.
- Quan niệm đương đại về triết học và triết lý.
- Vấn đề đối tượng của triết học.
b) Vấn đề cơ bản của triết học và chức năng cơ bản của triết học.
- Vấn đề cơ bản của triết học (mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại; tinh thần và tự nhiên).
- Chức năng cơ bản của triết học (thế giới quan, phương pháp luận, giá trị luận và các chức năng khác).
2. Sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử
a. Những vấn đề có tính quy luật của sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử.
- Sự hình thành, phát triển của các tư­ t­ưởng triết học phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội và nhu cầu phát triển của thực tiễn xã hội.
- Sự hình thành, phát triển của các t­ư tư­ởng triết học phụ thuộc vào sự phát triển của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
- Sự hình thành, phát triển của các t­ư t­ưởng triết học phụ thuộc vào cuộc đấu tranh giữa hai khuynh hư­ớng triết học cơ bản- chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.
- Sự hình thành, phát triển của tư­ tư­ởng triết học phụ thuộc vào cuộc đấu tranh giữa hai phư­ơng pháp nhận thức trong lịch sử- ph­ương pháp biện chứng và phư­ơng pháp siêu hình.
- Sự hình thành, phát triển của tư­ tư­ởng triết học nhân loại phụ thuộc vào sự kế thừa và phát triển các t­ư tư­ởng triết học trong tiến trình lịch sử.
- Sự hình thành, phát triển của tư­ t­ưởng triết học phụ thuộc vào sự liên hệ, ảnh hưởng, kế thừa, kết hợp giữa các học thuyết triết học trong mối quan hệ dân tộc và quốc tế.
- Sự hình thành, phát triển của các t­ư tư­ởng triết học phụ thuộc vào mối quan hệ với các hình thái tư­ t­ưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật...
b) Sự ra đời và phát triển của triết học phương Đông.
- Khái niệm triết học phương Đông và các đặc điểm cơ bản của nó.
- Khái lược sự ra đời và phát triển của triết học phương Đông.
- Những thành tựu cơ bản của triết học phương Đông.
c) Sự ra đời và phát triển của triết học phương Tây.
- Khái niệm triết học phương Tây.
- Khái lược sự ra đời và phát triển của triết học phương Tây.
- Những thành tựu cơ bản của triết học phương Tây.
d) Khái lược về sự ra đời và phát triển tư tưởng triết học Việt Nam thời phong kiến.
+ Điều kiện lịch sử của sự ra đời và phát triển tư tưởng triết học Việt Nam thời phong kiến.
+ Những giá trị của tư tưởng triết học Việt Nam thời phong kiến.

tải về 33.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương