1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang51/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách. Thời gian làm bài: 75 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.k. Giáo trình:

1. Bộ môn Luật Hàng hải. Bài giảng Quản lý an toàn và an ninh hàng hải.l. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Luật Hàng hải. Bài giảng Pháp luật Hàng hải 2. 2013.

2. Bộ luật quốc tế về Quản lý An toàn (ISM Code).

3. Bộ luật quốc tế về an An ninh tàu và bến cảng (ISPS Code).
  1. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005. Mã HP: 11421

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 25 tiết.

- Xemina: 10 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: Đã hoàn thành học phần Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật.

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Môn học Bộ luật hàng hải Việt Nam trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật nói chung và những kiến thức cần thiết của luật Hàng hái nói riêng để vận dụng trong công tác sau này trong quá trình sản xuất vận tải biển trong và ngoài nước, đặc biệt trong thương mại quốc tế bằng đường biển.f. Mô tả nội dung học phần:

 • Những khái niệm về tàu biển, cảng biển, thuyền bộ tàu biển.

 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng đường biển.

 • Hợp đồng thuê tàu.

 • Hoa tiêu hàng hải.

 • Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải.

 • Lai dắt tàu biển.

 • Cứu hộ hàng hải.

 • Trục vớt tài sản chìm đắm

 • Tai nạn đâm va.

 • Tổn thất chung.

 • Giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải.

 • Hợp đồng bảo hiểm hàng hải.

 • Giải quyết tranh chấp hàng hải.

g. Người biên soạn: KS. Nguyễn Văn Trưởng – Bộ môn Luật Hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:


TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

Xemina

BT

KT

Chương 1. Tàu biển, thuyền bộ tàu biển, cảng biển
03


I. Khái niệm về tàu biển và chủ tàu
1.Khái niêm về tàu biển và chủ tàu
1.1. Khái niệm về tàu biển
1.2. Khái niệm về chủ tàu
2. Đăng kí tàu biển
2.1. Nguyên tắc đăng kí tàu biển
2.2. Các loại tàu biển phải đăng kí
2.3. Điều kiện đăng kí tàu biển Việt Nam
2.4. Trách nhiệm của chủ tàu về đăng kí tàu biển
2.5. Nội dung của sổ đăng kí tùa biển
3. Đăng kiểm tàu biển
4. Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển
5. An toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển
6. Chuyển quyền sở hữu và thế chấp tàu biển
7. Quyền cầm giữ hàng hải
8. Bắt giữ tàu biển
II. Thuyền bộ
1. Khái niệm thuyền bộ
1.1. Thuyền viên làm việc trên tàu biển, nghĩa vụ và quyền lợi của thuyền viên
1.2. Nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thuyền trưởng
1.3. Hợp đồng thuê thuyền viên và trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền bộ
III. Cảng biển
1. Khái niệm cảng biển
2. Phân loại cảng biển
3. Chức năng cảng biển
4. Đầu tư, quy hoạch phát triển cảng biển
5. Cảng vụ hàng hải, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc cảng vụ hàng hải
Chương 2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
03

021. Các quy định chung
1.1. Khái niệm hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
1.2. Các loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
1.3. Các bên liên quan trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
2. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chứng từ
2.1. Thời điểm phát sinh và chấm dứt trách nhiệm của người vận chuyển
2.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người vận chuyển
2.3. Miễn trách nhiệm của người vận chuyển
2.4. Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển
2.5. Mất quyền giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển
2.6. Nghĩa vụ của người gửi hàng và người giao hàng
2.7. Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
2.8. Miễn trách nhiệm của người gửi hàng
2.9. Người gửi hàng phải chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh
2.10. Thanh toán cước vận chuyển
2.11. Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng
2.12. Xử lý hàng hóa bị lưu giữ
3. Vận đơn đường biển
3.1. Khái niệm
3.2. Chức năng của vận đơn
3.3. Nội dung của vận đơn
3.4. Ý nghĩa của vận đơn
3.5. Phân loại vận đơn
3.6. Lưu ý khi ký phát vận đơn
4. Hợp đồng vận chuyển theo chuyến
4.1. Sử dụng tàu biển và chuyển quyền trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến
4.2. Ký phát vận đơn
4.3. Cảng nhận hàng và nơi bốc hàng
4.4. Thời hạn bốc hàng và thời hạn dôi nhật
4.5. Tàu rời cảng nhận hàng
4.6. Cảng thay thế
4.7. Dỡ hàng và trả hàng
4.8. Cước vận chuyển và thanh toán cước vận chuyển
4.9. Quyền chấm dứt hợp đồng của người thuê vận chuyển
4.10. Quyền chấm dứt hợp đồng của người vận chuyển
4.11. Chấm dứt hợp đồng ko phải bồi thường
4.12. Hợp đồng đương nhiên chấm dứt
5. Hợp đồng vận chuyển đa phương thức
5.1. Khái niệm
5.2. Trách nhiệm của người kinh doanh vận chuyển đa phương thức
5.3. Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận chuyển đa phương thức
Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương