1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


Giới hạn trách nhiệm dân sự trong hàng hải Mã HP: 11509tải về 6.83 Mb.
trang46/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   53

Giới hạn trách nhiệm dân sự trong hàng hải Mã HP: 11509

a

. Số tín chỉ: 02 TC
BTL ĐAMH

b. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Xếp dỡ hàng hoá

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 13 tiết.

- Thực hành (TH): 00 tiết. - Bài tập (BT): 01 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 15 tiết. - Kiểm tra (KT): 01 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên đã học học phần Luật dân sự và tố tụng dân sự, mới được đăng ký học học phần nàye. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Sinh viên hiểu biết về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chủ tàu do lỗi của những người làm thuê cho chủ tàu gây ra trong các vụ tai nạn đâm va tàu biển, tổn thất hàng hóa vận chuyển,... Sinh viên nắm được các mức giới hạn bồi thường của chủ tàu trong các vụ khiếu nại hàng hải, qua đó ý được việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, tránh và hạn chế tổn thất thiệt hại cho chủ tàu, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần Giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu, cung cấp những kiến thức về trách nhiệm dân sự, trách nhiệm dân sự chủ tàu, các mức giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu theo các Công ước quốc tế khác nhau, hoặc theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Học phần gốm 3 chương. Chương 1 trình bày về khái niệm giới hạn trách dân sự, cơ sở lý luận phải giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu, .... Chương 2 giới thiệu một số Công ước quốc tế tiêu biểu trong lĩnh vực hàng hải hiện đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, cũng như các giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu khác nhau theo từng Công ước. Chương 3 nói về giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu theo những điều luật quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Ngoài ra tại phần chuyên đề/BTL yêu cầu sinh viên tìm hiểu và nắm được trình tự giải quyết một vụ việc tranh chấp hàng hải, cách giải quyết, tính toán bồi thường thiệt hại của các bên liên quan, khi xảy ra một vụ khiếu nại hàng hải theo các Công ước, Bộ luật.g. Người biên soạn: ThS.GVC. Đào Quang Dân - Bộ môn Xếp dỡ hàng hoá.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU

2.5

2.5

1.1 Thế nào là giới hạn trách nhiệm dân sự
0.5

1.2 Cơ sở lý luận phải giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu
0.75

1.3 Những trường hợp không được giới hạn
0.5

1.4 Khái niệm về giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu.(giới hạn trách nhiệm dân sụ, chủ tàu
0.75

CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU.

7.5

5.5

1.01.0

2.1 Công ước Brúc-xen 1924
0.5

2.2 Công ước Brúc-xen 1957
0.5

2.3 Công ước Luân Đôn 1976
1.0

2.4 CLC
0.75

2.5 FUND 1971
0.5

2.6 Bunker 2001
0.75

2.7 Áp dụng mức giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu trong các vụ tai nạn đâm va tàu biển.
1.5

1.0


Kiểm tra tư cách
1.0

CHƯƠNG 3. QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU

(Theo bộ luật HHVN 2005)

5.0

5.0

3.1. Người được quyền giới hạn trách nhiệm dân sự
0.5

3.2 Các khiếu nại hàng hải áp dụng giới hạn trách nhiệm dân sự.
0.5

3.3. Các khiếu nại hàng hải không áp dụng giới hạn trách nhiệm dân sự
0.5

3.4. Mức giới hạn trách nhiệm dân sự
0.5

3.5 Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
1.5

3.6 Giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển
1.5

Chuyên đề

15


15
Chuyên đề 1: Tìm hiểu trình tự giải quyết một vụ việc tranh chấp hàng hải

Chuyên đề 2: Tìm hiểu cách giải quyết, tính toán bồi thường thiệt hại của các bên liên quan, khi xảy ra một vụ khiếu nại hàng hải theo các Công ước, Bộ luật.

Chuyên đề 3:Tìm hiểu cách giải quyết, tính toán bồi thường thiệt hại của các bên trong những tai nạn đâm va tàu biển, áp dụng mức giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu.

Chuyên đề 4: Tìm hiểu về giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải được quy định trong Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương