1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang42/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách.

- Thời gian làm bài: 75 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.

k. Giáo trình:

1. Bộ môn Luật Hàng hải. Bài giảng Các Bộ luật quốc tế về hàng hải. Đại học hàng hải.l. Tài liệu tham khảo:

1. A.K. Zudro và I.Kh.Dzaval “Pháp luật Hàng hải” - NXB Vận tải biển Matxcơva.1974.

2. “Bộ luật Hàng hải Việt Nam” - NXB Pháp lý. Hà Nội – 2005

3. Chrley & Giles' “Shiping law” - NXB Giao thông Vận tải. Hà Nội - 1992.

4. Cục Hàng hải Việt Nam “Sổ tay Pháp luật hàng hải” - NXB GTVT. Hà Nội - 2003.

5. F.N.Hokins “Business and Law for the ship’s Master” Brownson &Ferguson Ltd. 1987.

6. Bộ Luật IMDG Code – IMO.

7. Trang Web của IMO: www.imo.org

8. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code-2003 Edition)

9. International Safety Management Code 2002 (ISM - 2010 Edition)

10. Code of International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code - 2008 Edition)

11. International Code of Signal - 2005 Edition.
    1. Bảo hiểm thân tàu biển Mã HP: 11416

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 25 tiết.

- Xemina (TL): 10 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên phải học xong các học phần sau mới được đăng ký học học phần này:

Luật biển, Pháp luật hàng hải 1, Pháp luật hàng hải 2.

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên ngành luật và bảo hiểm hàng hải những kiến thức về kinh tế vận tải biển, các hình thức nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu biển.f. Mô tả nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về các đối tượng bảo hiểm, sự ra đời và phát triển của bảo hiểm thân tàu biển, quyền lợi của các bên tham gia, giá trị cũng như các chi phí phát sinh, khắc phục và các rủi ro trong bảo hiểm, các trường hợp miễn thường trong dơn bảo hiểm, các điều kiện bảo hiểm cũng như các hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm thân tàu ở Việt Namg. Người biên soạn: Ks.Vũ Đăng Thái - Bộ môn Luật hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

TL

TH

HD

KT

Chương 1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm thân tàu biển

2
1.1 Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm thân tàu biển
0.5

1.2. Đối tượng bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm
0.5

1.3. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
1

Chương 2. Phí bảo hiểm

3
2.1. Nguyên tắc xác định phí bảo hiểm
1

0.5


2.2. Hoàn phí bảo hiểm
1

0.5


2.3. Đóng phí
0.5

Chương 3. Rủi ro bảo hiểm

3
3.1. Hiểm họa được bảo hiểm không bị chi phối bởi quy định mẫn cán hợp lý
1

3.2. Hiểm họa bị chi phối bởi quy định mẫn cán hợp lý
1

3.3 Các hiểm họa được loại trừ
1

Chương 4. Đơn bảo hiểm thân tàu

2
4.1 Hiệu lực của đơn bảo hiểm thân tàu
1

4.2 Miễn thường trong đơn bảo hiểm
1

Chương 5. Các điều kiện bảo hiểm thân tàu biển

14
5.1 Điều kiện tiêu chuẩn về bảo hiểm tổn thất toàn bộ thân tàu
1

0.5


5.2. Điều kiện bảo hiểm loại trừ tuyệt đối tổn thất bộ phận về thời hạn thân tàu
2.5

1.5


5.2.1 Tính toán tổn thất, thiệt hại đâm va theo trách nhiệm chéo
1

1


5.2.2 Tính toán tổn thất đâm va theo trách nhiệm đơn
1.5

0.5


5.3 Điều kiện loại trừ tổn thất riêng về thời hạn thân tàu
0.5

0.5


5.4 Điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro
1

0.5


5.5 Điều kiện bảo hiểm chiến tranh và đình công thời hạn thân tàu
1

0.5


5.6 Điều kiện bảo hiểm chuyến thân tàu
1

0.5


5.7 Điều kiện bảo hiểm loại trừ tổn thất riêng về chuyến thân tàu
1

0.5


5.8 Điều kiện bảo hiểm chiến tranh đình công về chuyến thân tàu
1

0.5


Chương 6. Hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm thân tàu ở Việt Nam

6
6.1 Nguyên tắc chung
1

6.2 Luật và điều khoản, điều kiện chi phối hợp đồng
1

0.5


6.3 Phí bảo hiểm
0.5

0.5


6.4 Bảo quản, kiểm tra tàu và công tác đề phòng hạn chế tổn thất
1.0

0.5


6.5. Khiếu nại và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm thân tàu
0.5

0.5


Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương