1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang4/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Học kỳ V

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

14

165

20/10

11

25401

Anh văn chuyên ngành hàng hải 1

4

50

20I

2

15704

Luật bảo hiểm

2

30


I

3

15713

Luật tài chính

2

30


I

4

11304

Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển

(COLREG-72)

3

30
x
I

5

11412

Các vấn đề pháp lý về bắt giữ tàu biển

2

25

/10I

6

11612

Thực tập cơ sở ngành

1

II

Tự chọn cơ sở chuyên ngành

8/12

195

/30


8

15725

Luật Hình sự và Luật tố tụng hình sự Việt Nam

4

50

/20I

9

11111

Luật Lao động Việt Nam

2

25

/10I

10

23306

Quản trị dự án đóng tàu

3

45


I

11

15601

Thanh toán quốc tế

International payment

3

45


I

12

15207

Kinh tế Cảng

2

30


I

13

15311

Logistics và vận tải đa phương thức

2

30


ITỔNG

22

360

20/40

1Học kỳ VI

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

13

170

/50


1

25415

Anh văn chuyên ngành hàng hải 2

2

30


I

2

11415

Pháp luật quốc tế về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm biển

3

40

/10I

3

11413

Các sự cố và tai nạn hàng hải

2

25

/10I

4

11211

Pháp luật quốc tế về lao động hàng hải

2

25

/10I

5

11314

Quản lý rủi ro hàng hải

2

25

/10I

6

11416

Bảo hiểm thân tàu biển

2

25

/10I

Tự chọn chuyên ngành

6/12

125

/20

37

15307

Quản lý tàu

2

30


I

8

11212

Giám định tổn thất hàng hải

Survey of navigational risk2

25

/10I

9

11311

Kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC)

2

15
x
I

10

11509

Giới hạn trách nhiệm dân sự trong hàng hải

2

15
x
I

11

11420

Tập quán thương mại quốc tế

2

25

/10I

12

11422

Tính toán phân bổ tổn thất chung

2

15
x
ITỔNG

19

295

/70

3Học kỳ VII

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

20

245

/50


1

11315

Pháp luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

2

25

/10I

2

11417

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I)

2

25

/10I

3

11418

Pháp luật về hợp đồng – Hợp đồng trong hàng hải

2

25

/10I

4

11419

Khía cạnh pháp lý trong hoạt động dịch vụ hàng hải

2

25

/10I

5

15727

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

2

30


I

6

15728

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

2

30


I

7

11408

Các Bộ luật Quốc tế về hàng hải

2

30


I

8

11414

Tranh chấp hàng hải

2

25

/10I

9

11405

Kinh tế khai thác thương vụ

2

30


I

10

11613

Thực tập chuyên ngành

2

IITỔNG

20

245

/50


Học kỳ VIII

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

3
1

11614

Thực tập tốt nghiệp

3

II

Tự chọn tốt nghiệp

6/12

85

/10


2

11611

Đồ án Tốt nghiệp

6

II

3

11407

Quản lý an toàn và an ninh hàng hải

2

30


I

4

11423

Công tác bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

2

30


I

5

11421

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam

2

25

/10ITỔNG

9

85

/10


Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương