1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


Luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam Mã HP: 15725tải về 6.83 Mb.
trang33/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53

Luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam Mã HP: 15725

a

. Số tín chỉ: 4 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật – Bảo hiểm

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 60 tiết. - Lý thuyết (LT): 48 tiết.

- Xêmina (TL): 20 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 2 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Môn học Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống và khoa học các vấn đề cơ bản về: Khái niệm tội phạm, phân loại tội phạm, hệ thống các hình phạt trong Luật hình sự và các quy định, thủ tục giải quyết vụ án hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật.f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần Luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam gồm các nội dung: Khái niệm Luật hình sự; Tội phạm và cấu thành tội phạm; Các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm; Trách nhiệm hình sự và hình phạt; Các tội phạm cụ thể; Thủ tục giải quyết vụ án hình sự.Sinh viên phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về các nội dung có liên quan đến môn học.

g. Người biên soạn: ThS. Bùi Hưng Nguyên – Giảng viên Bộ môn Luật - Bảo hiểm.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TL

HD

KT

Chương 1. Khái niệm Luật hình sự

4

4

1.1. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2

2

1.2 Những nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự.

2

2

Chương 2. Tội phạm và đồng phạm

14

10

2.1. Khái niệm tội phạm

1

1

2.2. Cấu thành tội phạm

5

5

2.3. Các giai đoạn thực hiện tôi phạm

2

2

2.4. Đồng phạm

6

2
6
1

Chương 3. Trách nhiệm hình sự và hình phạt

10

10

3.1. Trách nhiệm hình sự

2

2

3.2. Hình phạt

5

5

3.3. Những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi

3

3

Chương 4. Các tội phạm cụ thể

18

15

4.1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

3

3

4.2. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

3

3

4.3. Các tội xâm phạm sở hữu

3

3

4.4. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

3

3

4.5. Các tội phạm về chức vụ và các loại tội phạm khác.

6

3
6Chương 5. Luật tố tụng hình sự

14

9
8
1

4.1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự

4

3


1

4.2. Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự

10

6
8Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương