1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang3/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

7. Kế hoạch giảng dạy:

Học kỳ I

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

15

185

100/10


1

19401

Logic học

2

30


I

2

11313

Đại cương về tàu biển

2

30


I

3

19106

Nguyên lý cơ bản 1

2

20

20I

4

11409

Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

3

40

/10I

5

17102

Tin học văn phòng

3

35

20I

6

24301

Quân sự chung và Chiến thuật,

kỹ thuật bắn súng AK3

30

30IITỔNG

15

185

70/10


Học kỳ II

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

11

170

30/20


1

19109

Nguyên lý cơ bản 2

3

30

30I

2

11207

Đại cương hàng hải

2

30


I

3

15726

Luật hiến pháp Việt Nam

3

40

/10I

4

15724

Luật dân sự và luật tố tụng dân sự Việt Nam

3

40

/10I

Tự chọn khối giáo dục đại cương

5/10

150

5

25101

Anh văn cơ bản 1

3

45


I

6

26101

Môi trường & bảo vệ môi trường

2

30


I

7

15101

Kinh tế vi mô

3

45


I

8

29101

Kỹ năng mềm

2

30


ITỔNG

16

320

30/20


Học kỳ III

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

16

220

20/20


1

25102

Anh văn cơ bản 2

3

45


I

2

19201

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20

20I

3

24101

Đư­ờng lối quân sự của Đảng

3

45


II

4

24201

Công tác Quốc phòng - An ninh

2

30


II

5

15722

Tổ chức tòa án, Viện kiểm sát và cơ quan bổ trợ tư pháp

2

25

/10I

6

11110

Chính sách về biển và đại dương

2

25

/10I

7

11401

Luật biển

2

30


I

Tự chọn cơ sở nhóm ngành

2/4

60

11

11210

Lịch sử Hàng hải

2

30


I

12

15607

Khoa học giao tiếp

2

30


ITỔNG

18

280

20/20


Học kỳ IV

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

LT

TH/ XM

BTL

ĐA

Loại HP

Bắt buộc

18

235

30/40


1

25103

Anh văn cơ bản 3

3

45


I

2

19301

Đường lối CM của Đảng

3

30

30I

3

15702

Luật thương mại

3

45


I

4

11410

Các vấn đề pháp lý về tàu biển và thuyền bộ tàu biển

2

25

/10I

5

15723

Luật hành chính Việt Nam

3

40

/10I

6

11411

Công pháp và tư pháp quốc tế

4

50

/20I

Tự chọn cơ sở ngành

2/4

60

9

15308

Địa lý vận tải

2

30


I

10

15304

Hàng hóa

2

30


ITỔNG

20

295

120/40


Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương