1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


Luật thương mại Mã hp: 15702tải về 6.83 Mb.
trang28/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53

Luật thương mại Mã hp: 15702

a

.Số tín chỉ: 3TC BTL ĐAMHb.Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật và Bảo hiểm

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số(TS): 45 tiết - Lý thuyết(LT): 43 tiết

-Thực hành(TH): tiết - Bài tập : tiết

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): tiết - Kiểm tra (KT): 2 tiếtd.Điều kiện dăng ký học phần: Sinh viên phải học qua môn Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; Pháp luật kinh tế.

e.Mục đích tiêu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về quy chế hoạt động của thương nhân và các hoạt động thương mại hiện nay tại Việt Namf. Mô tả nội dung của học phần:

Học phần luật thương mại bao gồm các nội dung: Địa vị pháp lý của thương nhân; Pháp luật về mua bán hàng hóa; Pháp luật về trung gian thương mại; Pháp luật về xúc tiến thương mại; Pháp luật về các hoạt động thương mại khác.g. Người biên soạn: ThS. Trần Gia Ninh – Bộ môn Luật và Bảo hiểm

h. Nôị dung chi tiết học phần

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương I: Khái niệm luật thương mại

5

5

1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật thương mại

3

3

1.2. Nguồn của Luật thương mại

1

1

1.3. Nguyên tắc hoạt động thương mại

1

1

Chương II: Thương nhân

5

5

2.1. Khái niệm thương nhân

3

3

2.2. Phân loại thương nhân

2

2

Chương III: Mua bán hàng hóa

8

7


1

3.1. Khái niệm

1

1

3.2. Chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa

1

1

3.3. Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa

1

1

3.4. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa

1

1

3.5. Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa

1

1

3.6. Hợp đồng vô hiệu

1

1

3.7. Chế tài trong quan hệ hợp đồng

2

1


1

Chương IV: Mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài

5

5

4.1. Khái niệm và đặc điểm

2

2

4.2. Các hình thức mua bán hàng hóa quốc tế

1

1

4.3. Luật áp dụng

2

2

Chương V: Hoạt động trung gian thương mại

5

5

5.1. Đại diện cho thương nhân

1

1

5.2. Môi giới thương mại

1

1

5.3. Ủy thác mua bán hàng hóa

1

1

5.4. Đại lý thương mại

2

2

Chương VI: Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ và đấu giá hàng hóa

5

5

6.1. Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

3

3

6.2. Đấu giá hàng hóa

2

2

Chương VII: Hoạt động xúc tiến thương mại

6

5


1

7.1. Khuyến mại

1

1

7.2. Quảng cáo thương mại

2

2

7.3. Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại

3

2


1

Chương VIII: Dịch vụ giám định hàng hóa, dịch vụ và dịch vụ Logistics

6

6

8.1. Dịch vụ giám định hàng hóa, dịch vụ

3

3

8.2. Dịch vụ Logistics

3

3

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương