1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang23/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

Điều kiện để được dự thi cuối học kỳ:  • Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

  • Các điểm Xi ≥ 4 với i = 1,2 Cho 2 bài kiểm tra điều kiện (nói – viết)

Điểm X được tính là trung bình cộng của 2 điểm kiểm tra điều kiện:

X=(KT1 + KT2)/2

Điểm đánh giá học phần : Z = 0,3X + 0,7Y

Thang điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

Hình thức thi vấn đáp.

k. Giáo trình:1. Bobrobski, Business English for Seamen, Trường Đại học Hàng hải.

l. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Ngoại ngữ, A course of English for Seafarers, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2002.

2. Shoshiro Nakanishi, Welcome on Board, All Japan Seamen’s Union, 1998


    1. Chính sách về biển và đại dương Mã HP: 11110

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 23 tiết.

- Xemina (XM): 10 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 02 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

- Không


e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Mục đích của học phần là trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng, cơ sở của môn học Chính sách biển và đại dương. Đồng thời môn học cũng cung cấp những kiến thức về biển, đại dương, để từ đó sinh viên có thể biết được những chính sách, chiến lược của Việt Nam cũng như của một số nước trên thế giới về biển và đại dương.

Sau khi học xong, sinh viên phải nắm bắt được kiến thức cơ bản về biển và đại dương trên thế giới, hiểu được tầm quan trọng của biển, đại dương trong việc phát triển kinh tế đất nước. Nắm được chính sách và chiến lược của một số nước trong việc phát triển biển và đại dương.

f. Mô tả nội dung học phần:

Nội dung chính học phần trang bị kiến thức cơ sở Chính sách về biển và đại dương bao gồm: Khái niệm cơ bản về biển và đại dương; Chính sách về biển và đại dương trên thế giới; Chính sách về biển và đại dương của Việt Nam; Phụ lục một số văn bản pháp luật của Việt Nam về biển và đại dương.Kết hợp với việc xemina trên lớp giúp sinh viên có thể phân tích, trao đổi và hiểu sâu hơn về vai trò quan trọng của biển và đại dương. Đồng thời có thể thảo luận, đánh giá những chính sách, chiến lược của một số nước về biển và đại dương.

g. Người biên soạn: KS. Lưu Ngọc Long – BM Hàng hải, Khoa Hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

XM

HD

KT

Chương I. Khái niệm cơ bản về biển và đại dương

5,0

5,0

1.1. Đại dương thế giới
3,0

1.1.1. Khái niệm1.1.2. Đặc điểm của đại dương1.1.3 Địa hình đáy đại dương1.1.4 Ảnh hưởng của đại dương1.1.5 Đại dương cổ1.1.6.Đại dương ngoài Trái đất1.2. Biển
2,0

1.2.1. Khái niệm1.2.2 Tính chất nước biển1.2.3 Vai trò của biển1.2.4 Biển ngoài Trái đất1.2.5 Vịnh, eo biểnChương II. Chính sách về biển và đại dương trên thế giới

9,5

6,0
5,0
1,0

2.1. Chính sách quốc tế về biển và đại dương
3,0

2.1.1. Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 19822.1.2. Chính sách quốc tế về bảo vệ môi trường biển2.1.3. Chính sách quốc tế về bảo vệ tài nguyên biển2.2. Chính sách biển và đại dương của một số quốc gia
3.0

2.2.1. Chính sách quốc gia về biển và đại dương2.2.2. Chính sách biển và đại dương của Mỹ2.2.3. Chính sách biển và đại dương của Trung Quốc2.2.4. Chính sách biển và đại dương của Philipine2.2.5. Chính sách biển và đại dương của Thái LanChương III. Chính sách về biển và đại dương của Việt Nam

13,5

10
5,0
1,0

3.1. Cơ sở pháp lý xây dựng chính sách và chiến lược biển Việt Nam
2,0

3.1.1. Cơ sở pháp lý quốc tế3.1.2. Luật Biển Việt Nam3.2. Chính sách biển và đại dương của Việt Nam
5,0

3.2.1. Một số vấn đề về biển của Việt Nam3.2.2. Chính sách và chiến lược của Việt Nam đối với biển, đại dương3.2.3 Chính sách và chiến lược trong bảo vệ môi trường và sinh thái biển, đảo Việt Nam3.2.4 Chính sách biển và đại dương phát triển theo định hướng "Kinh tế xanh lam"3.2.5 Chính sách biển của Việt Nam tại một số khu vực, lĩnh vực cụ thể3.3. Thỏa thuận của Việt Nam và một số nước trong khu vực về vấn đề biển đảo
3,0

3.3.1. Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc3.3.2. Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ Giữa Việt Nam và Trung Quốc3.3.3. Hiệp định về vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia3.3.4. Hiệp định phân định thềm lục địa Việt Nam – Inđônêxia3.3.5. Hiệp định phân định ranh giới biển giữa Việt Nam – Thái Lan3.3.6. Thỏa thuận về ranh giới trên biển giữa Việt Nam và Malayxia3.3.7. Thỏa thuận về ranh giới trên biển giữa Việt Nam và PhilipineКаталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương