1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang20/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53


i. Mô tả cách đánh giá học phần:

Điều kiện để được dự thi cuối học kỳ:  • Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

  • Các điểm Xi ≥ 4 với i = 1,2 Cho 2 bài kiểm tra điều kiện (nói – viết)

Điểm X được tính là trung bình cộng của 2 điểm kiểm tra điều kiện:

X=(KT1 + KT2)/2

Điểm đánh giá học phần : Z = 0,3X + 0,7Y

Thang điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

Hình thức thi vấn đáp.

k. Giáo trình:

1. Bobrobski, Business English for Seamen, Trường Đại học Hàng hải.l. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ môn Ngoại ngữ, A course of English for Seafarers, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2002.

2. Shoshiro Nakanishi, Welcome on Board, All Japan Seamen’s Union, 1998.


    1. Đại cương hàng hải Mã HP : 11207

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Máy điện – Vô tuyến điện

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 28 tiết.

- Thực hành (TH): tiết. - Bài tập (BT): tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): tiết. - Kiểm tra (KT): 02 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên cần phải học các môn: Không.e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Nhằm khai thác an toàn và hiệu quả kinh tế, học phần đã đưa ra được các khái niệm, nguyên lý cơ bản về hàng hải cách xác định phương hướng, hoạt động của các trang thiết bị máy điện, luật giao thông, … từ đó giúp cho người học có một cái nhìn tổng quan về công tác hàng hải, vận chuyển hàng hóa trên biển.f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần Đại cương hàng hải giúp sinh viên có được cái nhìn tổng quan về kiến thức Hàng hải khi hoạt động trong lĩnh vực tàu biển, đồng thời nắm vững kiến thức về phương pháp hàng hải trên biển, cách tính và lập tuyến đường hàng hải, nguyên lý hoạt động và khai thác hiệu quả các trang thiết bị phụ trợ hàng hải, luật giao thông và công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, phương pháp vận chuyển, bảo quản các loại hàng hóa bằng phương thức vận tải đường biển và các công ước quốc tế về hàng hải.g. Người biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Viết Thành – Khoa Hàng hải.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1. Khái niệm cơ bản về hàng hải học

6,0

6,0

1.1. Khái niệm cơ bản

1,0

1,0

1.2. Xác định phương hướng trên biển

0,5

0,5

1.3. Xác định quãng đường tàu chạy trên biển

0,5

0,5

1.4. Hải đồ

1,0

1,0

1.5. Thiên cầu và các hệ tọa độ thiên văn

1,0

1,0

1.6. Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của thiên thể

1,0

1,0

1.7. Đo thời gian

1,0

1,0

Chương 2. Tổng quan về công tác vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

6,0

5,0


1,0

2.1. Hàng hóa trong vận tải biển

1,0

1,0

2.2. Một số khái niệm và thông số cơ bản

1,0

1,0

2.3. Dấu chuyên chở và bản đồ vùng mùa

1,0

1,0

2.4. Mớn nước

0,5

0,5

2.5. Ổn định tàu

0,5

0,5

2.6. Lập sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô

1,0

1,0


1

Bài kiểm tra

1,0

1,0

Chương 3. Các hệ thống Máy điện - Vô tuyến điện phục vụ công tác dẫn tàu

6,0

6,0

3.1. Máy đo sâu

0,5

0,5

3.2. Máy lái tự động

1,0

1,0

3.3. Tốc độ kế

0,5

0,5

3.4. La bàn con quay

1,0

1,0

3.5. Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System)

1,0

1,0

3.6. Vi phân GPS (DGPS)

0,5

0,5

3.7. Hệ thống tự động nhận dạng tàu thuyền AIS (Automatic Identification System)

0,5

0,5

3.8. Radar hàng hải

0,5

0,5

3.9. Hộp đen tàu biển (Maritime Black Box)

0,5

0,5

Chương 4. Điều động tàu và các điều luật liên quan

5,0

5,0

4.1. Tính năng điều động tàu

3,0

3,0

4.2. Các điều luật liên quan trong điều khiển tàu

2,0

2,0

Chương 5. Những kiến thức chung về pháp luật hàng hải

7,0

6,0


1,0

5.1. Khái niệm chung về vùng nội thủy và chế độ pháp lý vùng nội thủy

0,5

0,5

5.2. Khái niệm về lãnh hải trong luật biển quốc tế và chế độ pháp lý vùng lãnh hải

1,0

1,0

5.3. Vùng tiếp giáp lãnh hải

0,5

0,5

5.4. Vùng đặc quyền kinh tế

0,25

0,25

5.5. Khái niệm về thềm lục địa trong luật biển quốc tế

0.25

0.25

5.6. Khái niệm về biển cả

0,25

0,25

5.7. Các eo biển quốc tế

0,25

0,25

5.8. Khái niệm tàu biển trong luật hàng hải

1,0

1,0

5.9. Những khái niệm chung về hợp đồng vận chuyển đường biển

1,0

1,0

5.10. Tổn thất chung (General Average)

0,5

0,5

5.11. Tổn thất riêng (Particular Average)

0,5

0,5

Bài kiểm tra

1,0

1,0

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương