1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang19/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần: Z = 0,3X+ 0,7Y

k. Giáo trình: Giáo trình kinh tế học vi mô – NXB Giáo dục 2008.

l. Tài liệu tham khảo:

    1. GS.TS Ngô Đình Giao, Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản giáo dục, 2008.

    2. Ts. Vũ Kim Dũng, Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản Thống kê, 2008.

    3. Robert Pindiyck DanielL Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, Nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 2000.
    1. Tên học phần: Anh văn chuyên ngành Hàng hải 1 Mã HP: 25401

a

. Số tín chỉ: 04 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 70 tiết. - Lý thuyết (LT): 30 tiết.

- Thực hành (TH): 20 tiết. - Bài tập (BT): 18 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 02 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên đã học và đạt tư cách môn học tiếng Anh cơ bản 2 và 3.e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên một số vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải, đặc biệt là kiến thức ngôn ngữ về công việc của tàu thuyền tại các cảng biển, và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu có mục đích tài liệu chuyên ngành hàng hải, giao tiếp nghe nói bằng tiếng Anh một cách hiệu quả

Kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức tiếng Anh Hàng hải 1 để giao tiếp liên lạc trên biển.

f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần giới thiệu, thực hành các kỹ năng đọc: tổng quan, đự đoán, hiểu cấu trúc văn bản, đọc lướt, đọc quét và các hiện tượng ngữ pháp thường gặp trong văn bản chuyên môn: cách sử dụng một số liên từ thông dụng như either......... or, cách thức diễn đạt mục đích; câu bị động ; mệnh đề danh tính bắt đầu bằng “that”, mệnh đề quan hệ hạn định, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mệnh đề giản lược; chủ ngữ giả “it”, câu điều kiện loại 1, các cấu trúc diễn đạt trách nhiệm, bổn phận…Học phần cung cấp các tình huống thực hành từ vựng, các thành ngữ thông tin liên lạc hàng hải chuẩn IMO và thực hành nghe nói sau: quy tắc tàu phải tuân thủ khi chạy qua kênh đào hoặc luồng hẹp, đèn và âm hiệu tàu sử dụng khi đang hành trình hoặc hạn chế khả năng điều động, mời gọi hoa tiêu và nhận hoa tiêu lên tàu, hội thoại với hoa tiêu, các thông tin về neo tàu, buộc tàu, vào cầu và rời cầu, lai dắt, kiểm tra y tế tàu, những giấy tờ tàu phải xuất trình khi bị kiểm tra.

g. Người biên soạn: ThS. Nguyễn Hoài Đức - Bộ môn Ngoại ngữ.

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Unit 1: Taking a pilot on board

11

5,0

3,0

3,01.1. Vocabulary

2,5

1,5

1,0


1.2. Grammar

2,5

1,5

1,0


1.3. Reading

3,0

2,0

1,0


1.4. Practice

3,03,0Unit 2: Passing through narrows and cannals

11

5,0

3,0

3,02.1. Vocabulary

2,5

1,5

1,0


2.2. Grammar

2,5

1,5

1,0


2.3. Reading

3,0

2,0

1,0


2.4. Practice

3,03,0Unit 3: Anchoring

11

5,0

3,0

3,03.1. Vocabulary

2,5

1,5

1,0


3.2. Grammar

2,5

1,5

1,0


3.3. Reading

3,0

2,0

1,0


3.4. Practice

3,03,0Test 1

1,0

1,0

Unit 4: Mooring

12

5,0

3,0

4,04.1. Vocabulary

2,5

1,5

1,0


4.2. Grammar

2,5

1,5

1,0


4.3. Reading

3,0

2,0

1,0


4.4. Practice

4,04,0Unit 5: Towing

12

5,0

3,0

4,05.1. Vocabulary

2,5

1,5

1,0


5.2. Grammar

2,5

1,5

1,0


5.3. Reading

3,0

2,0

1,0


5.4. Practice

4,04,0Test 2

1,0

1,0

Unit 6: Medical inspection of the ship

11

5,0

3,0

3,06.1. Vocabulary

2,5

1,5

1,0


6.2. Grammar

2,5

1,5

1,0


6.3. Reading

3,0

2,0

1,0


6.4. Practice

3,03,0Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương