1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang18/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53

d. Điều kiện đăng ký học phần:

- Sinh viên phải học và thi đạt học phần Toán cao cấp.e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

- Hiểu về nguyên lý các vấn đề kinh tế cơ bản của nền kinh tế cũng như của các thành phần trong nền kinh tế .

- Thực hành về mặt lượng khi phân tích hành vi kinh tế của các thành phần trong nền kinh tế.

f. Mô tả nội dung học phần:

- Những khái niệm cơ bản về khoa học kinh tế

- Lý thuyết cung cầu

- Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng và hành vi của người sản xuất.

- Các cấu trúc của thị trường.

- Thị trường các yếu tố sản xuất- Cân bằng tổng thể và vai trò điều tiết thị trường của nhà nước.

g. Người biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân và các giảng viên - BM Kinh tế

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô.

8

7

1


1.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu KTH vi mô.

1

1

1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản.

1

1

1.3. Lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu.

2

2

1.4. Ảnh hưởng của quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dần, chi phí cơ hội ngày càng tăng và hiệu quả đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu

1

1

1.5. Các mô hình kinh tế.

2

2

1


Chương 2: Cung-cầu

8

5

21

2.1. Cầu.

2

2

2.2. Cung.

2

2

2.3. Cân bằng cung cầu.

4

1

21

Chương 3: Lý thuyết người tiêu dùng.

8

6

2


3.1. Lý thuyết về lợi ích.

2

2

3.2. Sự co dãn của cầu.

3

2

1


3.3. Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu.

3

2

1


  • Chương 4: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp.

8

6

2


4.1. Lý thuyết về sản xuất.

2

2

4.2. Lý thuyết về chi phí sản xuất.

3

2

1


4.3. Lý thuyết về lợi nhuận và quyết định cung cấp

3

2

1


Chương 5: Các cấu trúc thị trường.

8

5

21

5.1. Các loại thị trường.

1

1

5.2. Cạnh tranh hoàn hảo.

3

2

1


5.3. Độc quyền (bán).

2

1

1


5.4. Cạnh tranh không hoàn hảo.

2

1


1

Chương 6: Thị trường các yếu tố sản xuất.

3

3

6.1. Thị trường lao động.

1

1

6.2. Thị trường vốn.

1

1

6.3. Thị trường đất đai.

1

1

Chương 7: Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường.

2

2

7.1. Những thất bại của thị trường.

1

1

7.2. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

1

1

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương