1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang13/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

Điều kiện để được dự thi cuối học kỳ: • Số tiết tham gia trên lớp của sinh viên phải  75% tổng số tiết của học phần;

 • Các điểm Xi ≥ 4 với i = 1,2 Cho 2 bài kiểm tra điều kiện (nói – viết)

Điểm X được tính là trung bình cộng của 2 điểm kiểm tra điều kiện:

X=(KT1 + KT2)/2

Điểm đánh giá học phần : Z = 0,3X + 0,7Y

Thang điểm A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

Hình thức thi: Vấn đáp (áp dụng cho khối SV Hàng hải và Máy khai thác).

Viết (trắc nghiệm + tự luận, rọc phách) áp dụng với SV các ngành khác.k. Giáo trình:

1. Liz and John Soars, New Headway Pre-intermediate, The Third Edition, Nhà xuất bản Thời đại, 2011.l. Tài liệu tham khảo:

1. Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997.

2. John Mc Clintock and Borje Stern, Let’s listen, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004.

3. Anne Taylor and Garett Byrne, Very Easy Toeic, Compass Publishing, 2007.

4. Anne Taylor and Casey Marcher, Starter Toeic, Building Toeic Test Taking Skills, Compass Publishing, 2006.


  1. Tin học văn phòng Mã HP: 17102

a

. Số tín chỉ: 3 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Tin học đại cương

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 55 tiết. - Lý thuyết (LT): 33 tiết.

- Thực hành (TH): 20 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 2 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần: Không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính điện tử, bộ phần mềm ứng dụng mạnh trong văn phòng của Microsoft

- Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, bảng tính và trình chiếu.

- Cung cấp cách tiếp cận sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng trong học tập và công việc thực tế.

f. Mô tả nội dung học phần:

Học phần các khái niệm cơ bản về thông tin, dữ liệu, xử lý thông tin, việc đánh giá lượng tin, đơn vị đo lượng tin và các bội số của nó, khái niệm về phần cứng, phần mềm và các kiểu máy tính khác nhau đang được sử dụng phổ biến, cung cấp một cách nhìn tổng quan về các thành phần của một máy tính PC, bao gồm các khối chức năng và tên của các thiết bị trong từng khối chức năng. Nắm được sơ đồ của các khối chức năng của máy tính PC và biết được trong đó có những yếu tố nào là quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của máy tính.Ngoài ra học phần còn cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows 7. Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ soạn thảo văn bản Word 2010, bảng tính Excel 2010, PowerPoint 2010, khai thác thành thạo mạng Internet.

g. Người biên soạn: Đặng Quang Thanh – Bộ môn Tin học Đại cương

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1. Nhập môn tin học

6

4
21.1. Các khái niệm cơ bản trong tin học

1

1
01.2. Tổng quan về máy tính

1

1
01.3. Ứng dụng của công nghệ thông tin

1

1
01.4. Hệ điều hành Microsoft Windows 7

3

1
2Chương 2. Microsoft Word 2010

18

11
6
1

2.1. Khởi động màn hình làm việc và các thao tác cơ bản

1

1
0
0

2.2. Chia sẻ và bảo trì tài liệu

2

2
0
0

2.3. Định dạng nội dung

4

2
2
0

2.4. Định dạng trang

3

1
2
0

2.5. Sử dụng hình ảnh minh họa trong tài liệu

1

1
0
0

2.6. Soát lỗi văn bản

1

1
0
0

2.7. Tạo tham chiếu và liên kết

1

1
0
0

2.8. Trộn tài liệu

3

1
1
1

2.9. In văn bản

2

1
1
0

Chương 3: Microsoft Excel 2010

18

11
6
1

3.1. Khởi động và quản lý môi trường làm việc bảng tính

2

1
1
0

3.2. Tạo bảng tính

3

2
1
0

3.3. Định dạng dữ liệu và bảng tính

3

2
1
0

3.4. Sử dụng công thức và hàm

4

2
2
0

3.5. Chia sẻ dữ liệu bảng tính

3

2
1
0

3.6. Phân tích và sắp xếp dữ liệu

3

2
0
1

Chương 4: Microsoft PowerPoint 2010

10

6
44.1 Khởi động và quản lý môi trường làm việc PowerPoint

2

1
14.2 Tạo một nội dung trình chiếu

2

1
14.3 Làm việc với các thành phần đồ họa và đa phương tiện

1

1
04.4 Tạo biểu đồ và bảng

1

1
04.5 Áp dụng các chuyển động cho đối tượng

2

1
14.6 Trình diễn tài liệu

2

1
1Chương 5: Khai thác sử dụng mạng Internet

3

2
15.1 Kỹ năng khai thác mạng Internet

2

1
15.2 Kỹ năng sử dụng thư điện tử, thương mại điện tử

1

1
0i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Sinh viên phải bảo đảm các điều kiện theo Quy chế của Nhà trường và của Bộ.

- Dự lớp lý thuyết và thực hành đầy đủ.

- Kiểm tra thường xuyên 2 bài.

- Hình thức thi cuối kỳ: Thi trên máy.

- Thang điểm: A+ A,B+ B,C+C,D+ D,F theo qui chế 43.

- Điểm đánh giá học phần: Z=0.3X + 0.7Y

k. Giáo trình:

l. Tài liệu tham khảo:

1. KS. Hoàng Hồng, Excel hướng dẫn và sử dụng, Nhà xuất bản giao thông vận tải,1998.

2. Water PC, Tự học tin học Văn Phòng, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2009.

3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh, ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm, TS. Lê Anh Vũ, Microsoft Excel 2010, Nhà xuất bản Hồng Đức,2012.

4. http://www.microsoft.com/learning/en-us/book.aspx

5. Shelly Cashman Series, Microsoft Excel 2010, November 12, 2010.

6. Shelly Cashman Series, Microsoft PowerPoint 2010, August 2, 2010.


  1. Lôgic học Mã HP: 19401

a

. Số tín chỉ: 02 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Khoa lý luận chính trị

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS):

30 tiết.

- Lý thuyết (LT):

21 tiết.

- Xêmina (XMN):

0 tiết

- Bài tập (BT):

8 tiết.

-Hướng dẫn BTL/ĐAMH(HD):

0 tiết.

- Kiểm tra (KT):

01 tiết.

d. Điều kiện đăng ký học phần: Không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức và phương pháp tư duy cần thiết để nắm bắt những tri thức khoa học;

- Giúp cho sinh viên hình thành phương pháp tư duy một cách nhanh nhất, tránh được mò mẫm, mù quáng;

- Giúp cho sinh viên trong giao tiếp, tranh luận, chứng minh, hay bác bỏ một điều gì đó bằng những lập luận logic chính xác, phát hiện những mập mờ, ngụy biện những sai lầm trong lập luận của mình cũng như của người khác.f. Mô tả nội dung học phần:

Nhập môn Lôgic học gồm hai phần:

- Phần lôgic hình thức trình bày những quy luật của tư duy bao gồm quy luật đồng nhất, quy luật cấm mâu thuẫn, quy luật bài trung và quy luật lý do đầy đủ; đồng thời học phần cũng giới thiệu các hình thức cơ bản của tư duy bao gồm khái niệm, phán đoán, suy luận; từ đó học phần giới thiệu các thao tác của tư duy bao gồm chứng minh và bác bỏ.

- Phần lôgic biện chứng giới thiệu những nguyên tắc cơ bản, hình thức tư duy và các quy luật của lôgic biện chứng.g. Tập thể biên soạn: Khoa Lý luận chính trị

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

XMN

HD

KT

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn lôgic học

3,0

3,0
1.1. Đối tượng của lôgic học
1,0

1.2. Mối quan hệ giữa lôgic học và các khoa học khác
0,5

1.3. Phương pháp của lôgic học
0,5

1.4. Khái lược về lịch sử phát triển của lôgic học
0,5

1.5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lôgic học
0,5

Chương 2: Những quy luật cơ bản của tư duy

5,0

3,02,0


2.1. Quy luật là gì và các đặc điểm chung cảu các quy luật cơ bản của lôgic học
1,0

2.2. Những quy luật cơ bản của lôgic học
2,0

2,0


Chương 3: Các hình thức cơ bản của tư duy

18,0

11,0

6,01,0

3.1. Khái niệm
3,0

2,0


3.2. Phán đoán
4,0

2,0


3.3. Suy luận
4,0

2,01,0

Chương 4: Những vấn đề cơ bản của lôgic biện chứng

4,0

4,0

4.1. Những nguyên tắc cơ bản của lôgic biện chứng
1,5

4.2. Những hình thức tư duy trong lôgic biện chứng
1,5

4.3. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng với tư cách là những quy luật của lôgic biện chứng
1,0

i. Mô tả cách đánh giá học phần

- Điểm kiểm tra

Sinh viên tham gia học tập 75% số tiết trở lên mới đủ điều kiện dự thi hết học phần.

X là điểm kiểm tra 01 bài trên lớp (X≥4). Lịch kiểm tra phải được thông báo trước cho sinh viên biết và được ấn định trong Lịch trình giảng dạy.

- Điểm thi (kết thúc học phần)

+ Hình thức thi tự luận.

+ Đề thi kết cấu gồm 3 câu ở dạng đóng (không được sử dụng tài liệu trong khi thi).

+ Phòng Đào tạo tổ chức thi tập trung, rọc phách.

+ Bộ môn ra đề thi và chấm thi.

k. Giáo trình:

Chương trình giáo trình đại học, Nhập môn lôgic học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997.l. Tài liệu tham khảo:

1. Bùi Thanh Quất, Nguyễn Tuấn Chi, Giáo trình Lôgic hình thức, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994.

2. Bùi Thanh Quất, Lôgic hình thức, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994.

3.  Tô Duy Hợp, Nguyễn Anh Tuấn, Lôgic học, Nxb Đồng Nai, 1997.

4. Hồ Minh Đồng, Nguyển Văn Hoà, Lôgic học, Nxb Giáo dục, 1999.

5. Lê Duy Ninh, Lôgic học, Nxb Tp HCM, 2001.

6. Phan Trọng Hoà, Lôgic học, Nxb Thuận Hoá, 2003.

7. Phạm Đình Nghiệm, Nhập môn lôgic học, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2006.
  1. Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
   sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
   sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
   sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
   sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
   sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
   sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
   sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   tải về 6.83 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương