1. Làm dấu Thánh Giátải về 1.34 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.34 Mb.
#39002
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

* Ngày thứ Bảy


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay con chạy đến cùng Mẹ, vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin, và chính Mẹ là Đấng phải nhậm lời con. / Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa, mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ. / Thấy bức chân dung Mẹ thì con lại nhớ, Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết mà cũng là Mẹ con nữa. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, / mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa, thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định. / Lạy Mẹ sầu bi, các sự khốn cực Mẹ, hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu, đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ. / Lạy Mẹ cả loài người, Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con. / Thật con biết chắc, linh hồn nào đặng nhờ Mẹ bảo hộ, thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó, hay là nó phải hư mất đặng, / và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ, thì chắc đặng ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.
Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ. / Xin Mẹ cầu bầu cho con, đặng lòng trung ngãi làm tôi Mẹ, ấy là dấu thật đặng ơn bền đỗ và đặng rỗi. / Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con đặng ơn này, là ơn con xin cùng Mẹ lấy lòng lân ái, ban cho con trong tuần cửu nhật này.

* Ngày thứ Tám


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt, / đã hay Mẹ có quyền thế lại có lòng nhân lành. / Nhưng khi con nghĩ đến phận hèn, khốn khổ con, thì con phải run sợ mà xét rằng: / "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ, và kêu xin Mẹ xuống ơn lành thì thật là cả gan quá". / Song thấy chân dung dịu dàng Mẹ, thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Ớ con! Hãy trông cậy! / Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao? / Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, chỉ tìm gian nan mà cứu giúp. / Chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng: Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?
Maria! Mẹ ơí! Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ. / Con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành, hay rộng duông thương xót, phù hộ con, cứu giúp con, an ủi con / ấy là chức phận Mẹ mà chớ.

* Ngày thứ Chín


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / nay đã cuối tuần cửu nhật, mà con hằng bữa chạy đến sấp mình xuống dưới chân Mẹ. / Hôm nay con kêu xin cùng Mẹ gắn bó, thiết tha, trông cậy hơn mọi lần khác. / Con chắc Mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan. / Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ, hay là ơn nào khác quí trọng hơn nữa. / Nhân danh con Mẹ, cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu, / cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót, và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Mẹ nhậm lời con. / Hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng: Con có phép mà gắn bó xin nài, con nên trông cậy, / con phải trông cậy luôn là trông cậy, Mẹ sẽ cứu giúp con mọi giờ, mọi khắc trót đời con. / Mỗi khi con túng ngặt, mỗi khi con lâm cơn nguy biến ,mỗi khi gặp nỗi gian truân Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.
Ôi! Mẹ dấu yêu! Con trông cậy Mẹ lắm, đến đỗi từ bây giờ, con xin cám ơn Mẹ. / Cám ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước, / cám ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy, lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau. / Thật con sẽ kêu Mẹ, cho đến giờ tắt hơi, mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ, khen ngợi Mẹ, và cám ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.

9d. 1 Kinh Lạy Cha; 1 Kính Mừng; 1 Sáng Danh;

9e. Kinh Hãy Nhớ


Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
* Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

- Xin cầu cho chúng con.

* Lạy Thánh Anphonsô

- Xin cầu cho chúng con.* Kinh Cuối Cùng


Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp, cúi xin Mẹ ban phép lành cho chúng con, theo lòng Mẹ hay lân ái./ Chớ chi phép lành Mẹ ban, hằng ở cùng chúng con luôn, hầu trong mọi nơi, mọi giơ,̀ con hằng đặng ơn Mẹ dìu dắt, che chở, ủi an và cứu giúp chúng con luôn.
Xin Mẹ ban phép lành cách riêng cho sự chúng con đã dốc quyết, / là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp, và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc Khẩn Cầu. Cúi xin Mẹ lành hằng gìn giữ chúng con, đẹp lòng Mẹ luôn ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.

10. Phúc Âm – Suy Niệm
11. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng    


Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen.

tải về 1.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương