1. Làm dấu Thánh Giátải về 1.34 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Lời Nguyện:


Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2b. Kinh Nữ Vương Thiên Đàng (Đọc trong Mùa Phục Sinh)

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng - Alleluia1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương