1. Kết quả nghiên cứu ban đầu về động vật có xương sống trên cạn ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 97tải về 343.44 Kb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích343.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Héi nghÞ Khoa häc Tr­êng n¨m 2010

TIỂU BAN SINH HỌC
(51 báo cáo)1. Kết quả nghiên cứu ban đầu về động vật có xương sống trên cạn ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 97

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Xuân Huấn, Hoàng Trung Thành 97

The preliminary results of survey on terrestrial vertebrates 97

in the area of Quan Son Lake, My Duc District, Hanoi 97

Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Xuan Huan, Hoang Trung Thanh 97

2. Tác dụng chống ung thư của hai chất GE-2 và CB-8 98

trên chuột mang khối u sarcoma-180 98

Nguyễn Thị Ngọc Ánh1, Bùi Thị Vân Khánh1, Phan Văn Kiệm2, 98

Nguyễn Xuân Cường2, Hoàng Thị Mỹ Nhung1 và Nguyễn Thị Quỳ1 98

Anti-cancer effect of GE-2 and CB-8 98

on mice bearing sarcoma-180 tumor 98

Nguyen Thi Ngoc Anh1, Bui Thi Van Khanh1, Phan Van Kiem2,
Nguyen Xuan Cuong2, Hoang Thi My Nhung1, Nguyen Thi Quy1 98


3. Phản ứng của tế bào ung thư bạch cầu người dưới tác dụng của dịch chiết các chất có hoạt tính sinh học 99

ở nấm dược liệu nhiệt đới 99

Trịnh Thị Tam Bảo1, Katrin Litsche2, Trịnh Tam Kiệt3, Hans Peter Saluz2 99

Response of human leukemia cell upon treatment 100

with bioactive extracts from tropical medicinal mushrooms 100

Trinh Tam Bao1, Katrin Litsche2, Trinh Tam Kiet3, Hans Peter Saluz2 100

4. Vai trò của hợp chất K trong sự điều hòa phản ứng viêm
do zymosan gây nên đối với các tế bào đơn nhân của người, thông qua các thụ thể TLR2 và Dectin-1 101


Trịnh Tất Cường1, Eun-Kyeong Jo2 101

Compound K Regulates Zymosan-induced Inflammatory Responses in Human monocytic cells via Dectin-1 receptor and TLR2 102

Trinh Tat Cuong1, Eun-Kyeong Jo2 102

5. Nhận biết và nuôi cấy đơn dòng tế bào gốc
phân lập từ nút phôi của túi phôi chuột 103


Đặng Văn Đức1, Nguyễn Lai Thành1, Bùi Việt Anh1, Đỗ Doãn Lợi2 103

Identification and culture of embryonic stem cells derived from inner cell mass of mouse blastocysts 103

Dang Van Duc1, Nguyen Lai Thanh1, Bui Viet Anh1, Do Doan Loi2 103

6. Khảo sát độc tính của H01 và E6 lên nguyên bào sợi và một số
dòng tế bào ung thư và khả năng tăng tương phản ảnh
của chúng trong chụp MRI 104

104Phạm Thị Hà Giang, Nguyễn Đắc Tú, Hà Phương Thư,Trần Vĩnh Hoàng, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ 104

The cytotoxicity of H01 and E6 on fibroblast and several cancer cell lines; examining their potentiality 104

in MRI contrast enhancement 104

Pham Thi Ha Giang, Nguyen Dac Tu, Ha Phuong Thu, Tran Vinh Hoang, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Thi Quy 104

7. Hàm lượng kim loại nặng và hoạt độ của một số enzyme
trong thịt cá nuôi tại vùng Thanh Trì, Hà Nội 105


Lê Thu Hà, Trần Thị Hồng Nhung 105

Assessment of heavy metals and activity of some enzymes,
in fishes in some ponds in Thanh Tri, Hanoi 106


Le Thu Ha, Tran Thi Hong Nhung 106

8. Biểu hiện và tinh sạch cecropin tái tổ hợp
từ vi khuẩn Escherichia coli 107


Ngô Thị Hà, Phạm Anh Thùy Dương, Nguyễn Thị Thu Hường, 107

Võ Thị Thương Lan 107

Expression and antibacterial activities
of recombinant cecropin 107


Ngo Thi Ha, Pham Anh Thuy Duong, Nguyen Thi Thu Huong, 107

Vo Thi Thuong Lan 107

9. Mô tả loài mới thuộc giống Channa,
họ Channa được phát hiện tại tỉnh Hà Nam 108


Nguyễn Văn Hảo2, Bùi Đình Đặng1, Nguyễn Mạnh Tiến2 108

Description of a new species of the genus Channa,
family Channidae discovered in Hanam province 108


10. Đa hình gen CXCL12 và biến đổi của gen BAX
ở bệnh nhân ung thư gan 109


Ngô Thị Thanh Hoa, Trịnh Hồng Thái 109

CXCL12 gene polymorphism and BAX gene alteration
in hepatocellular carcinoma patients 110


Ngo Thi Thanh Hoa, Trinh Hong Thai 110

11. Biểu hiện khác biệt của protein ty thể từ mô gan
của bệnh nhân ung thư gan 111


Mai Thị Hồng, Đỗ Mạnh Hưng, Trịnh Hồng Thái 111

Differentially expressed proteins of mitochondria 111

from liver tissue of human hepatocellular carcinoma patients 111

Mai Thi Hong, Do Manh Hung, Trinh Hong Thai 111

12. Thành phần loài cá ở vùng hồ Quan Sơn,
huyện Mỹ Đức, Hà Nội 112


Nguyễn Xuân Huấn, Đào Thị Nga, Nguyễn Thành Nam 112

The fish species composition in the area of Quan Son reservoir in My Duc District, Hanoi 113

Nguyen Xuan Huan, Dao Thi Nga, Nguyen Thanh Nam 113

13. Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của giấm Táo mèo
(Docynia indica (wall.) Decne) lên vi khuẩn gây nhiễm
đường hô hấp trên (Moraxella catarrhalis) 113


Vũ Thị Huế, Bùi Thị Việt Hà 113

Study on antibacterial activity of vinegar docynia fruit (Docynia indica (wall.) Decne) on bacteria Moraxella catarrhalis causing upper respiratory tract infection 114

Vu Thi Hue, Bui Thi Viet Ha 114

14. Phân tích đột biến Arg778Leu
của bệnh nhân mắc bệnh Wilson ở Việt Nam 114


Đỗ Thanh Hương1, Nguyễn Văn Liệu1, Khuất Thị Nga2, 114

Nguyễn Thị Vân Anh2, Phan Tuấn Nghĩa2 114Analysis of Arg778Leu Mutation
of Wilson Disease Patients in Vietnam 115


Do Thanh Huong1, Nguyen Van Lieu1, Khuat Thi Nga2, 115

Nguyen Thi Van Anh2, Phan Tuan Nghia2 115

15. Dự báo sự biến động về sinh khối
của một số nhóm sinh vật trong hồ Tây, Hà Nội 116


Lưu Lan Hương, Đỗ Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Thị Hoa 116

Prediction on the dynamic of biomass
of some organism groups in West Lake, Hanoi 116


Luu Lan Huong, Do Kim Anh, Nguyen Thi Thanh Nga, Bui Thi Hoa 116

16. Phân lập, nhân nuôi nguyên bào sợi từ phôi cá kiếm 117

Phan Thị Thanh Hương1, Nguyễn Lai Thành2, Phạm Việt Quỳnh2, 117

Nguyễn Mộng Hùng2 117

Isolation and culture fibroblasts from swordfish (Xiphophorus hellerii) 117

Phan Thi Thanh Huong1, Nguyen Lai Thanh2, Pham Viet Quynh2, 117

Nguyen Mong Hung2 117

17. Hoạt độ Cytochrome P450 của mô gan chim cu
(Streptopelia chinensis) ở vùng bị rải chất độc hóa học dioxin
(Mã Đà, Đồng Nai) 118


Nguyễn Đình Huy, Chu Thị Hằng, Trịnh Hồng Thái 118

Cytochrome P450 activity of Streptopelia chinensis liver tissue in the region exposed to dioxin (Ma Da, Dong Nai) 118

Nguyen Dinh Huy, Chu Thi Hang, Trinh Hong Thai 118

18. Đặc điểm thành phần loài động vật không xương sống
sông Đáy, sông Nhuệ (thuộc địa phận tỉnh Hà Nam) 119


Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Xuân Quýnh, Ngô Xuân Nam,
Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thanh Sơn 119


Some characteristics of the invertebrate species composition
of the Day and Nhue rivers (then lengths in Ha Nam province) 120


Nguyen Quang Huy, Nguyen Xuan Quynh, Ngo Xuan Nam, 120

Nguyen Thai Bình, Nguyen Thanh Son 120

19. Nghiên cứu khả năng phân hủy poly caprolactone
ở nhiệt độ 50oC bởi chủng vi khuẩn chịu nhiệt phân lập từ đất 120


Nguyễn Quang Huy, Trịnh Thị Vân Anh 120

Study on degradation of poly caprolactone (PCL) at 50oC
by thermotolerant bacteria isolated from soil 121


Nguyen Quang Huy, Trinh Thi Van Anh 121

20. Ứng dụng phương pháp LAMP phát hiện nhanh vi khuẩn
Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá Tra Việt Nam 122


Trần Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Thị Trung2, Trương Nam Hải2 122

Loop-mediatied isothermal amplification -a novel method
applied to detect Edwardsiella ictaluri which causes disease
in tra catfish in Vietnam 123


Tran Thi Thanh Huyen1, Nguyen Thi Trung2, Truong Nam Hai2 123

21. Hiệu lực tồn lưu, khả năng chịu giặt màn
permanet® 2.0 extra với muỗi trong phòng thí nghiệm 124


Phạm Thị Khoa 124

Residual efficacy and wash resistance of permanet®2.0 extra
against adult mosquitoes in laboratory 125


Pham Thi Khoa 125

22. Tách dòng gen mã cho Aryl hydrocarbon Receptor
Nuclear Translocator từ cá Chành đục Channa gachua
sống ở khu vực Mã Đà 125


Võ Thị Thương Lan, Đinh Bá Tuấn 125

Isolation of an aryl hydrocarbon receptor nuclear
translocator from snake-head fish Channa gachua
collected in Ma Da area 126


Vo Thi Thuong Lan, Dinh Ba Tuan 126

23. Nghiên cứu tác dụng chống tăng lipid và đường huyết
của dịch chiết từ vỏ quả Hồng bì Clausena lansium Lour.
trên mô hình động vật đái tháo đường thực nghiệm 126


Đỗ Ngọc Liên1, Nguyễn Quang Huy1, Chử Lương Luân1, 126

Hoàng Thị Hương Quỳnh2, Nguyễn Thị Tuyến2 126

127Study on anti-hyperlipidemic and anti-hyperglycemic effects of extracts from fruit peels of Clausena lansium (Lour.) Skeels 127

24. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng
Staphylococcus phân lập trên thực phẩm thu thập
trên địa bàn Hà Nội 127


Mai Thị Đàm Linh, Đỗ Minh Phương, Kiều Hữu Ảnh 127

Characteristics of Staphylococcus strains isolated
from some kinds of foods in Hanoi 128


Mai Thi Dam Linh, Do Minh Phuong, Kieu Huu Anh 128

25. Kết hợp các chỉ thị hình thái, ADN và hóa học
trong nghiên cứu phân loại, định hướng bảo tồn
và góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu có nguồn gốc
từ một số loài cây thuốc ở Việt Nam 129


Đinh Đoàn Long1, Nguyễn Cẩm Dương1, Trần Thị Thùy Anh1,
Hoàng Hải Yến1, Nguyễn Bích Thu2, Nguyễn Văn Tập2, Phạm Thanh Huyền2 129


Using a combined approach of morphological, biochemical and genomic DNA analyses in discrimination, conservation and standardization of herbal products derived from selected Vietnamese medicinal plants 130

Dinh Doan Long1, Nguyen Cam Duong1, Tran Thi Thuy Anh1,
Hoang Hai Yen1, Nguyen Bich Thu2, Nguyen Van Tap2, Pham Thanh Huyen2 130


26. Tần số alen thuộc một số gen mã hóa protein thụ thể
và enzym chuyển hóa thuốc ở người Việt Nam 131


Đinh Đoàn Long, Nguyễn Anh Lương, Nguyễn Thị Hồng Vân,
Trần Thị Thùy Anh, Nghiêm Thị Phương Lê, Phạm Thị Hồng Nhung 131


Allelic frequency of various genes encoding receptors and enzymes in association with drug respone in Vietnamese 132

Dinh Doan Long, Nguyen Anh Luong, Nguyen Thi Hong Van,
Tran Thi Thuy Anh, Nghiem Thi Phuong Le, Pham Thi Hong Nhung 132


27. Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề huyện Thanh Oai, Hà Nội và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững 133

Đoàn Hương Mai, Bùi Thị Minh Châu 133

Evaluation of environmental status of professional villages 134

in Thanh Oai District, Hanoi City and putting forward sustainable development solutions 134

Doan Huong Mai, Bui Thi Minh Chau 134

28. Góp phần nghiên cứu hệ thực vật và thảm thực vật ở khu
vực sông Đa Dâng, thượng nguồn sông Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng 135


Nguyễn Thị Mai, Lê Ngọc Thông 135

Contribution to study on vegetation and flora in Da Dang river basin, upstream of Dong Nai river, Lam Dong province 136

Nguyen Thi Mai, Le Ngoc Thong 136

29. Thực vật nổi (phytoplankton)
vùng biển phía tây vịnh Bắc Bộ và phụ cận 136


Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Minh Hào, 136

Nguyễn Văn Quảng, Thái Thị Kim Thanh 136

Phytoplankton in Tonkin Gulf and its adjacent 137

Nguyen Hoang Minh, Vu Minh Hao, Nguyen Van Quang, Thai Thi Kim Thanh 137

30. Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật
chỉ thị đáng giá chất lượng nước sông Đáy, sông Nhuệ
(thuộc địa phận tỉnh Hà Nam) 137


Ngô Xuân Nam, Nguyễn Xuân Quýnh, Nguyễn Quang Huy, 138

Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thanh Sơn 138

Using sing macroinvertebrates as bioindicators
to assess water quality of the Day and Nhue rivers
(the lengths in Ha Nam province) 138


Ngo Xuan Nam, Nguyen Xuan Quynh, Nguyen Quang Huy, 138

Nguyen Thai Binh, Nguyen Thanh Son 138

31. Đặc điểm sinh học của cá Mối hoa 139

(Trachinocephalus myops) ở vùng biển Bình Thuận 139

Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Xuân Huấn 139

Biological characteristics of big-head lizardfish (Trachinocephalus myops) in the sea of Binh Thuan province 139

Nguyen Thanh Nam , Nguyen Xuan Huan 140

32. Hiện trạng đa dạng sinh học nhóm cá Rạn
ở vùng biển Đông Nam bộ 140


Nguyễn Hoài Nam, Vũ Việt Hà 140

Diversity of coral reef fish in the South-eastern Sea of Vietnam 141

Nguyen Hoai Nam, Vu Viet Ha 141

33. Bước đầu nghiên cứu một số đột biến tại gen S
của virút viêm gan B ở Việt Nam 142


Phạm Đức Ngọc1, Trần Thu Hà1, Trần Thị Liên1, Lê Xuân Thịnh2,
Nguyễn Văn Tuấn1, Ngô Giang Liên1 142


Preliminary study on some S gene mutations
of HVB isolated in Vietnam 142


Pham Duc Ngoc1, Tran Thu Ha1, Tran Thi Lien1, Le Xuan Thinh2,
Nguyen Van Tuan1, Ngo Giang Lien1 142


34. Đặc điểm sinh học sinh sản Sò mồng
(Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) khai thác
tại đầm thủy triều, Cam Ranh, Khánh Hòa 142


Trần Văn Phước, Ngô Anh Tuấn, Vũ Thị Nhung 143

Some reproduction characteristics of cockle (Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) caught in the thuy trieu lagoon,
Cam Ranh, Khanh Hoa province 143

143Tran Van Phuoc, Ngo Anh Tuan and Vu Thu Nhung 143

35. Đặc điểm sinh học sinh sản móng tay (Solen sp.)
khai thác tại vùng biển Cam Lâm, Khánh Hòa 143


Trần Văn Phước1, Lê Thị Hồng Mơ1, Vũ Bá Phúc1, Phan Thị Thương Huyền2 143

Some reproduction characteristics of razor clam (Solen sp.) caught in the Cam Lam sea water, Khanh Hoa province 144

Tran Van Phuoc1, Le Thi Hong Mo1, Vu Ba Phuc1, Phan Thi Thuong Huyen2 144

36. Tinh chế và xác định đặc tính của lectin từ hạt cây Đậu ma (Pueraria phaseoloides) 144

Phạm Khánh Phương, Bùi Phương Thuận 144

Purification and partial characterization of lectin from seed
of Pueraria phaseoloides 145


Pham Khanh Phuong, Bui Phuong Thuan 145

37. Dẫn liệu điều tra về thành phần loài và đặc trưng phân bố
của mối (Isoptera) ở khu vực Hà Nội 146


Nguyễn Văn Quảng1, Bùi Thanh Vân1, Nguyễn Hải Huyền1, Bằng Thị Thanh1, Nguyễn Thị My2, Võ Thu Hiền2, Nguyễn Tùng Cương3 146

Data on investigattion of species composition and distribution features of termites (Isoptera) in Hanoi region 146

Nguyen Van Quang1, Bui Thanh Van1, Nguyen Hai Huyen1, Bang Thi Thanh1, Nguyen Thi My2, Vo Thu Hien2, Nguyen Tung Cuong3 146

38. Một số kết quả nghiên cứu của nhóm ung thư thực nghiệm 147

Nguyễn Thị Quỳ 147

Some research highlights of the experimental oncology group 148

Nguyen Thi Quy 148

39. Điều tra Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus)
ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Đông Bắc Việt Nam 149


Survey of tonkin snub-nosed monkey (Rhinopithecus avunculus) in Quan Ba district, Ha Giang province, Northeastern Vietnam 149

Le Khac Quyet1, Vu Ngoc Thanh1, Luu Tuong Bach2 149

40. Tác động lâu dài của chất độc Da cam/dioxin
đối với khu hệ động vật không xương sống ở nước
khu vực Mã Đà, tỉnh Đồng Nai 150


Nguyễn Xuân Quýnh, Ngô Xuân Nam, Nguyễn Quang Huy,
Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Anh Đức 150


Long term effects of Agent Orange/dioxin on aquatic invertebrate fauna in Ma Da area, Dong Nai province 150

Nguyen Xuan Quynh, Ngo Xuan Nam, Nguyen Quang Huy,
Nguyen Thai Binh, Nguyen Thanh Son, Tran Anh Duc 151


41. Bổ sung loài mới Mallotus leptostachyus Hook. f.
thuộc họ Thầu dầu - Euphorbiaceae cho hệ thực vật Việt Nam 151


Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Vân Anh 151

Mallotus leptostachyus Hook. f., a new record
of Euphorbiaceae for Vietnam 151


Nguyen Thi Kim Thanh, Nguyen Nghia Thin, Nguyen Thi Van Anh 152

42. Một số đặc trư­ng trong thích nghi axit
ở vi khuẩn Streptococcus mutans 152


Trần Thị Thanh1, Nguyễn Thị Mai Phương2, Phan Tuấn Nghĩa1 152

Additional characterization of acid adaptation
in Streptococcus mutans 152


Tran Thi Thanh1, Nguyen Thi Mai Phuong2, Phan Tuan Nghia1 152

43. Phân lập, nuôi cấy và biệt hóa tế bào gốc
trung mô tĩnh mạch cuống rốn trẻ sơ sinh thành tế bào
giống tế bào tạo xương và tế bào cơ tim 153


Nguyễn Lai Thành1, Đặng Văn Đức1, Bùi Việt Anh1, Lê Đại1, Đỗ Doãn Lợi2 153

Derivation, culture, and differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) from human umbilical cord vein into cardiac-like cells and osteogenic-like cells 154

Nguyen Lai Thanh1, Dang Van Duc1, Bui Viet Anh1, Le Dai1, Do Doan Loi2 154

44. Sự đa dạng về nguồn tài nguyên thực vật
ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 155


Nguyễn Trung Thành1, Đinh Trần Tân2 155

The Flora of Vu Quang National Park, Ha Tinh province 155

Nguyen Trung Thanh1, Dinh Tran Tan2 155

45. Mười năm nghiên cứu Đa dạng sinh học lưỡng cư bò sát
tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 156


Vũ Ngọc Thành1, Thomas Ziegler2 156

Ten year study of Biodiversity of Herpetology
in Phong Nha-Ke Bang National Park 156


Vu Ngoc Thanh1, Thomas Ziegler2 157

46. Sử dụng dịch chiết thực vật làm nguồn dinh dưỡng
thay thế trong môi trường nuôi cấy vi khuẩn 157


Tạ Bích Thuận, Vương Diệu Linh, Trương Văn Long, Võ Thị Thương Lan 157

Use of plant extract as nutritional source
for bacterial culturing medium 158


Ta Bich Thuan, Vuong Dieu Linh, Truong Van Long, Vo Thi Thuong Lan 158

47. Nghiên cứu khả năng sinh cồn của các chủng nấm men
từ nguyên liệu cây cao lương nhằm ứng dụng
trong sản xuất xăng sinh học 158


Phạm Thị Huyền Trang, Mai Thị Đàm Linh, Bùi Phương Thuận 158

Isolation and selection of indigenous yeast strains
for alcoholic fermentation from stalk sweet sorghum juice applied to bio-ethanol prodution 159


Pham Thi Huyen Trang, Mai Thi Dam Linh, Bui Phuong Thuan 159

48. Kết quả nghiên cứu bước đầu về đa dạng sinh học
thành phần loài côn trùng ở nước tại vùng ven Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế 160


Hoàng Đình Trung1, Lê Trọng Sơn1, Mai Phú Quý2 160

Initial result of study about biodiversity of aquatic insect
in edges of Bach Ma National Park, Thua Thien Hue province 160


Hoang Dinh Trung1, Le Trong Son1, Mai Phu Quy2 160

49. Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà (Gallus gallus domesticus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11
bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng 161


Lê Thị Tuyết1, Nguyễn Lai Thành2, Nguyễn Duy Điều3,
Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Phạm Nguyệt Hằng3 161


Prodution of transgenic chicken carrying GFP gene
via pT2/BH-CVpf-SB11 vector using sperm-mediated gene transfer method 162


Le Thi Tuyet1, Nguyen Lai Thanh2, Nguyen Duy Dieu3,
Nguyen Thi Hong Hanh1, Pham Nguyet Hang3 162


50. Đặc điểm sinh học của cá Chày đất (Spinibarbus hollandi)
và cá Sỉnh gai (Onychostoma laticeps) ở hồ Ba Bể 162


Ngô Sỹ Vân1, Nguyễn Xuân Huấn2 162

Biological characteristics of Spinibarbus hollandi
and Onychostoma laticeps at Babe Lake 163


51. Họ Teloganellidae (Ephemeroptera, Insecta) ở Việt Nam 164

Nguyễn Văn Vịnh 164

Family Teloganellidae (Ephemeroptera, Insecta) in Vietnam 164

Nguyen Van Vinh 164  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương