1. Cocola Food Products Ltd., Bangladesh M/s c. G. Foods Pvt. Ltd., Nepaltải về 3.89 Mb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu27.02.2022
Kích3.89 Mb.
#50941
brochure-2021
Rice-Noodles.Ishfak, US5786018-đã chuyển đổi

1. Cocola Food Products Ltd.,  Bangladesh

2. M/S C.G. Foods Pvt. Ltd.,  Nepal 

3. PT Indofood (Indomia ), Indonesia

4. Smart Food & Snacks Pvt. Ltd., Nepal

5. Himalayan Snax & Noodles Pvt. Ltd., Rupandehi, Nepal

6. FMF Snax Pvt. Ltd., Flour Mills, Fiji  

7. M/S. Maruti Quality Food Products Private Ltd., India

8. A A Nutritions, Assam, India

9. Raigam Marketing Services Pvt. Ltd., Sri Lanka

10.Vietnam Food Industries Joint Stock Company, Vietnam

11.Kabiotire Nigeria Ltd., Nigeria

12.Handyware Philippines Inc

13.Spipick Foods L.L.P., India14.Millenium Exim Pvt. Ltd., India

15.Cg Foods, Assam, India

16.Kanes Foods Ltd., United Kingdom

17.Excel Foods,assam India18.Urmatt Ltd., Thailand

tải về 3.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương