1. alfa fiat lancia chrysler/jeeptải về 22.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2017
Kích22.25 Kb.
#32905LIST OF VEHICLES COMPATIBLE WITH KEY PROGRAMMER

(DANH SÁCH XE LÀM VIỆC VỚI THIẾT BỊ LẬP TRÌNH CHÌA KHÓA)1. ALFA2. FIAT3. LANCIA
4. CHRYSLER/JEEP


5. CAN-BUS SYSTEMS
6. CITROEN7. DAEWOO8. FORD

9. LINCOLN10. MERCURY11. MAZDA

12. OPEL/GENERAL MOTORS/VAUXHALL

13. GM HOLDEN14. ISUZU

15. HONDA

16. ACURA
17. HYUNDAI
18. KIA
19. MITSUBISHI

20. NISSAN

21. PEUGEOT
22. RENAULT
23. SUZUKI
24. TOYOTA

25. VOLKASWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA MAN
MỤC LỤC


1. ALFA 1

2. FIAT 1

3. LANCIA 1

4. CHRYSLER/JEEP 2

5. CAN-BUS SYSTEMS 4

6. CITROEN 5

7. DAEWOO 6

8. FORD 8

9. LINCOLN 11

10. MERCURY 11

11. MAZDA 12

12. OPEL/GENERAL MOTORS/VAUXHALL 13

13. GM HOLDEN 14

14. ISUZU 14

15. HONDA 15

16. ACURA 16

17. HYUNDAI 17

18. KIA 18

19. MITSUBISHI 19

20. NISSAN 20

21. PEUGEOT 21

22. RENAULT 22

23. SUZUKI 22

24. TOYOTA 23

25. VOLKASWAGEN/AUDI/SEAT/SKODA MAN 25

DTDAUTO TECHNOLOGY TEAM, HANOI, VIETNAMwww.dtdauto.com


tải về 22.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương