để tạo chữ đậm, (Italic) để tạo chữ nghiêng, (Underline) để tạo ra chữ gạch dưới, hay kết hợp cả batải về 16.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2023
Kích16.25 Kb.
#55707
Xulyfonts
NamQuocSonHa

Microsoft Word là một chương trình nằm trong bộ phần mềm văn phòng MS Office của Microsoft xử lý văn bản, ngoài các chức năng giúp người sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản, nó còn cho phép chúng ta dễ dàng chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản như « ©® ” làm cho văn bản phong phú hơn.
Người soạn thảo có thể nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc chữ in để rồi sau đó có thể đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dùng trong văn bản có thể trình bày nhanh nhờ biểu tượng (Bold) để tạo chữ đậm, (Italic) để tạo chữ nghiêng, (Underline) để tạo ra chữ gạch dưới, hay kết hợp cả ba.
Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kỳ hơn phải vào menu để trình bày như : Words Only chỉ gạch dưới cho từng chữ một. Double để gạch dưới hai nét. Dotted để gạch dưới bằng dấu chấm, Strikethrough tạo ra chữ gạch giữa, các lệnh SuperscriptSubcript giúp chúng ta tạo được một biểu thức đơn giản có dạng như a1X2 + b1Y2 = 0, từ cách gõ chữ thường có thể đổi sang dạng chữ CHỮ IN hoặc CHỮ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ HƠN nhờ vào lệnh ALL CAPS hoặc SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự có thể thay đổi dễ dàng nhờ các lệnh trong Spacing :

Normal

Trung tâm tin học

Expanded

Trung tâm tin học

Condensed

Trung tâm tin học

Các font chữ tiếng Việt thường được dùng trong văn bản :
Times New Roman, Normal, Italic, Bold Italic
Arial, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Verdana, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Tahoma, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
Courier New, Normal, Italic, Bold, Bold Italic
tải về 16.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương