Đề tài phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệP


Phân tích kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnhtải về 0.76 Mb.
trang15/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.76 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

3.3.2. Phân tích kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh

3.3.2.1. Theo cơ cấu chủng loại


Các doanh nghiệp trong tỉnh chỉ xuất khẩu cà phê Vối, chia thành 3 loại (hạng): Cà phê nhân chất lượng cao, cà phê nhân loại 1 (R1) và cà phê nhân loại 2 ( R2).

Kết quả xuất khẩu cà phê theo cấu chủng loại của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào các thị trường như sau:


Bảng 16: Bảng số lượng và tỷ trọng theo số lượng các loại cà phê nhân xuất khẩu của tỉnh Đăk Lăk vào các thị trường trong 3 niên vụ gần đây

Niên vụ

2006- 2007

2007- 2008

2008- 2009

Loại

Số lượng

( tấn)

Tỷ trọng theo số lượng(%)

Số lượng

( tấn)

Tỷ trọng theo số lượng(%)

Số lượng

(tấn)

Tỷ trọng theo số lượng(%)

Chất lượng cao

95.106,2

28,25

49.366,9

16,02

400

0,12

Loại 1

88.979

26,43

109.322,7

35,48

94.725

29

Loại 2

152.573,8

45,32

149.468,4

48,5

231.613

70,88

Tổng

336.659

100

308.158

100

326.738

100

( Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

Kết quả xuất khẩu cà phê theo cấu chủng loại của các doanh nghiệp qua thị trường Đức như sau:Bảng 17: Bảng số lượng và tỷ trọng theo số lượng các loại cà phê nhân xuất khẩu của tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức trong 3 niên vụ gần đây

Niên vụ

2006- 2007

2007- 2008

2008- 2009

Loại

Số lượng

( tấn)

Tỷ trọng theo số lượng(%)

Số lượng

( tấn)

Tỷ trọng theo số lượng(%)

Số lượng

(tấn)

Tỷ trọng theo số lượng(%)

Chất lượng cao

14.300,6

28,67

7.244,6

18,7

54,3

0,14

Loại 1

24.142

48,4

22.547,2

58,2

22.010,6

56,8

Loại 2

11.437,4

22,93

8.949,2

23,1

16.686,1

43,06

Tổng

49.880

100

38.741

100

38.751

100

( Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)
Từ hai bảng 15, 16 và 3 biểu đồ, ta rút ra được nhân xét về tỷ trọng các lọai cà phê nhân mà các doanh nghiệp của tỉnh Đăk Lăk xuất khẩu vào thị trường Đức như sau: Một là tỷ trọng cà phê chất lượng cao và loại 1( R1) cao tỷ trọng cà phê loại 2; Hai là tỷ trọng cà phê chất lượng cao và loại 1( R1) cao hơn so với tỷ trọng chung của tỉnh xuất khẩu vào các thị trường. Ngược lại, tỷ trọng cà phê loại 2 ( R2) luôn thấp hơn so với tỷ trọng chung của tỉnh xuất khẩu vào các thị trường.Nguyên nhân chính của vấn đề này là do Đức là thị trường tiêu thụ cà phê nhiều nhưng khó tính, đòi hỏi cao về chất lượng của sản phẩm, để đáp ứng được nhu cầu của của các nhà rang xay và người tiêu dùng thì các nhà nhập khẩu tại đây phải nhập khẩu những sản phẩm cà phê nhân đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

: books -> luan-van-de-tai -> luan-van-de-tai-cd-dh
luan-van-de-tai-cd-dh -> Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin. Sự phát triển kinh tế tác động đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
luan-van-de-tai-cd-dh -> VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC
luan-van-de-tai-cd-dh -> Phần một : Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn việt nam hiện nay
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học cần thơ khoa công nghệ BỘ MÔN ĐIỆn tử viễn thôNG
luan-van-de-tai-cd-dh -> Em xin chân thành cảm ơn! Vị Xuyên, ngày 19 tháng 5 năm 2012 sinh viêN
luan-van-de-tai-cd-dh -> PHẦn I mở ĐẦu tầm quan trọng và SỰ ra đỜi của giấY
luan-van-de-tai-cd-dh -> Đề tài: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam
luan-van-de-tai-cd-dh -> Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệU ĐỀ TÀI: TÌm hiểu công nghệ 4g lte
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học văn hóa hà NỘi khóa luận tốt nghiệP


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương